Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 174135 văn bản

1

Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014

42/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2013,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2013/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

2

Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

42/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2013,Tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2013/NQ-HĐND Kiên

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

3

Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước do tỉnh Bình Thuận ban hành

42/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2013,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2013/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

4

Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2013

42/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2013,Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2013/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2013

5

Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ để lại tiền phí thu được cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Sơn La

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2013/NQ-HĐND Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2013 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI TIỀN PHÍ THU ĐƯỢC CHO CƠ QUAN THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

6

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước do tỉnh Bình Thuận ban hành

17/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Bình Thuận,Bãi bỏ Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND Bình Thuận,Công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận,Kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

7

Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2013/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO NHÂN DÂN VAY VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014, 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2015

8

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Đề án tăng cường quản lý về bảo vệ môi trường,Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Thái Nguyên,Đề án quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

9

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Bình Dương 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

10

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Tiền Giang,Người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị công lập,Số người làm việc trong sự nghiệp công lập Tiền Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

11

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Thanh tra tỉnh Hà Giang

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Hà Giang,Thành lập Thanh tra tỉnh Hà Giang,Thí điểm hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh,Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

12

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất cho thực hiện nội dung chi trả thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách là người đứng đầu các Hội cấp xã năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Chi trả thù lao đối với lãnh đạo Hội cấp xã Bạc Liêu,Chi trả thù lao đối với lãnh đạo Hội cấp xã năm 2018,Chi trả thù lao đối với người đứng đầu các Hội cấp xã,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

13

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2019,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

14

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2019,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

15

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2019,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

16

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 quy định về mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2019,Tỉnh Long An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND Long An, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

17

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2018 về thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2018,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

18

Nghị quyết 42/2020/NQ-HĐND phê duyệt về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

42/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Thái Bình,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối Thái Bình 2016 2020,Số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

19

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2017 về kết quả giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2017,Tỉnh Bình Thuận,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

20

Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

42/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2019,Tỉnh Đắk Nông,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2019/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36