Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 42/2013/NQ-HDND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 174135 văn bản

81

Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 bãi bỏ Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 về tạm dừng thực hiện Nghị quyết 03/2013/NQ- HĐND8 do tỉnh Bình Dương ban hành

42/NQ-HDND8,Nghị quyết 42 2015,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND8 Bình Dương, ngày 11

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

82

Nghị quyết 42/2015/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND về tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

42/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2015,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2015/NQ-HĐND

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2015

83

Nghị quyết 42/2015/NQ-HĐND về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng trực tiếp và vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

42/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2015,Tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2015/NQ-HĐND Phan Rang- Tháp Chàm, ngày

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

84

Nghị quyết 42/2015/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

42/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2015,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2015/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

85

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2012 phê duyệt bổ sung biên chế hành chính và giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 do tỉnh Kiên Giang ban hành

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Kiên Giang,Biên chế hành chính,Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/NQ-HĐND

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

86

Nghị quyết 42/2014/NQ-HĐND phê duyệt chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho Công an viên và Thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

42/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chế độ hỗ trợ,Bảo hiểm xã hội tự nguyện,Bảo hiểm y tế,Công an viên,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

87

Nghị quyết 42/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Thái Nguyên

42/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2014,Tỉnh Thái Nguyên,Mức hỗ trợ,Cán bộ công chức,Bộ phận tiếp nhận hồ sơ,Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

88

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2021,Chính phủ,Xử lý thuế hàng nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn,Thuế hàng hóa nhập khẩu của Vina Korea,Thuế hàng bị thiệt hại do hỏa hoạn của Vina Korea,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

89

Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND9 về quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

42/2016/NQ-HDND9,Nghị quyết 42 2016,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2016/NQ-HĐND9 Bình

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

90

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Đắk Nông,Chương trình phát triển nhà ở ,Chương trình phát triển nhà ở Đắk Nông ,Chương trình phát triển nhà ở đến 2020,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

91

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND quy định mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Tiền Giang,Thu hồi qua công tác thanh tra ,Ngân sách nhà nước Tiền Giang,Mức trích thực nộp ngân sách ,Mức trích từ khoản thu hồi ,Công tác thanh tra,Thực nộp vào ngân sách nhà nước ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

92

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Kon Tum,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

93

Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Hải Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

94

Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 05 tháng 12 năm

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

95

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc tổ chức Chính trị - xã hội thôn, bản các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 13

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

96

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012 do tỉnh Quảng Nam ban hành

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Quảng Nam,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 12 tháng 07 năm

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

97

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Gia Lai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/NQ-HĐND Gia Lai, ngày 12

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

98

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012 do tỉnh Phú Yên ban hành

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Phú Yên,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

99

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND về mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Đồng Nai,Mức chi,Công tác kiểm tra xử lý rà soát,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/NQ-HĐND

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

100

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

42/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Quảng Bình,Kiểm tra xử lý rà soát ,Văn bản quy phạm pháp luật,Hệ thống hóa văn bản ,Kinh phí bảo đảm ,Mức chi,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36