Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 42/2012/TT-BCT span "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 07/2012/TT-BYT về danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

07/2012/TT-BYT,Thông tư 07 2012,Bộ Y tế,Vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm,Nhóm nguy cơ ,Cấp độ an toàn sinh học ,Kỹ thuật xét nghiệm ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2012/TT

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2012

2

Thông tư 11/2008/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

11/2008/TT-BCT,Thông tư 11 2008,Bộ Công thương,Trình tự thủ tục,Mua bán điện với nước ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 11/2008/TT-BCT

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2008

3

Thông tư 12/2008/TT-BCT hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

12/2008/TT-BCT,Thông tư 12 2008,Bộ Công thương,Xử lý vi phạm hành chính,Sở hữu trí tuệ,Cơ quan quản lý thị trường,Thương mại,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2008

4

Thông báo 263/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tiến độ dự án điện trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Vĩnh Tân 4 khởi công xây dựng trong năm 2015,… các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 1. Bộ Công Thương: - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành đàm phán, ký bộ hợp đồng BOT dự <span Vĩnh Tân 1 trong quý III năm 2012.< /span> - Chỉ đạo Tập đoàn Công

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

5

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lý chất thải nguy hại; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8508/TNMT-CTR ngày 23 tháng 12 năm 2011; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 526/STP-VB ngày 03 tháng 02 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: <span 1. Phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép quản lý chất

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

6

Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 245/2006/QĐ-TTg Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

“gia hạn” tại khoản 3, điểm 4.1 khoản <span ,< /span>điểm 5.1 khoản 5 mục V. 5. Bãi bỏ điểm 6.3 khoản 6, tiết b điểm 12.1 khoản 12 mục V. 6. Bãi bỏ Mẫu số 3 ban hành kèm <span Thông tư số 11 /2006 /TT-BTNMT; thay thế Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2006 /TT-BTNMT bằng Mẫu Giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

7

Thông tư 155/2007/TT-BQP hướng dẫn chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

155/2007/TT-BQP,Thông tư 155 2007,Bộ Quốc phòng,Chế độ đối với huấn luyện viên,Huấn luyện viên,Chế độ vận động viên,Vận động viên,Quân đội,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******

Ban hành: 05/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

8

Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Môi trường tại các tờ trình số 26/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2010, số 12/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2011, số 01/TTr-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: <span 1. Phê duyệt Đề <span “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng” với những nội dung sau đây: 1. Mục tiêu - Điều tra, đánh giá

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

9

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

án mua và sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Thông tư này thay thế Thông tư<span Liên< /span> bộ số 03/TT-LB ngày 27/7/1996 của Liên bộ Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng về việc Huớng dẫn việc thực hiện thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong lĩnh vực đầu tư và

Ban hành: 26/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

10

Quyết định 2495/QĐ-BCT năm 2008 về việc công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2495/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE HAI BÁNH GẮN MÁY BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2008

11

Quyết định 1678/QĐ-BCT năm 2008 cho phép Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tiếp tục kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

1678/QD-BCT,Quyết định 1678 2008,Bộ Công thương,Công ty Cảng Sài Gòn,Công ty Xuất nhập khẩu Cảng Sài Gòn,Kinh doanh hàng miễn thuế,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2008

12

Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, quận theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Trình tự, thủ tục được thực hiện <span Thông tư số 03 /2009 /TT-TANDTC ngày 05 /3 /2009 của Tòa án nhân dân tối cao.< /p> d) Các nội dung khác được tiến hành tại kỳ họp - Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

13

Quyết định 112/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

luận của Hội đồng. 4.2- Hội đồng tuân thủ các nguyên tắc xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện được quy định tại Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BCN ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. <span 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch

Ban hành: 09/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

14

Thông tư 11/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

11/2021/TT-BTTTT,Thông tư 11 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz,Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị truy nhập vô tuyến 5 GHz,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy nhập vô tuyến 5 GHz,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

15

Thông báo 96/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ban chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

tiến độ triển khai dự án đảm bảo để khởi công công trình vào tháng 5 năm 2012 và hoàn thành công tác xây dựng và trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào tháng 5 năm 2015; - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhu cầu về vốn cho dự án phù hợp khả năng giải ngân, bảo đảm thực hiện <span đúng tiến độ năm 2011; xây dựng kế hoạch vốn cho dự án năm

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

16

Quyết định 6065/QĐ-BCT năm 2008 sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 1 Quyết định 1239/QĐ-BCT phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vật tư và Xây dựng thành Công ty cồ phần Vật tư và Xây dựng Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

6065/QD-BCT,Quyết định 6065 2008,Bộ Công thương,Phê duyệt phương án,Chuyển Công ty Vật tư và Xây dựng,Doanh nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6065/QĐ-BCT

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2008

17

Thông tư 35/2020/TT-BTTTT quy định về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

35/2020/TT-BTTTT,Thông tư 35 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền dữ liệu,Thiết bị truyền dữ liệu hoạt động trong 2,4 GHz,Quy chuẩn thiết bị truyền dữ liệu băng rộng,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

18

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

hoá, dịch vụ quy định tại Phụ lục 1c Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc tỉnh quản lý. Kiểm soát giá độc quyền, liên kết độc quyền về giá Tổ chức điều tra, kiểm soát giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá khi: 1. Có <span tố cáo của tổ chức đại diện cho ngành sản xuất hoặc

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

19

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2005/QĐ-UB về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

tư, Tài Chính, Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La tại tờ trình số 588/TTr-LN ngày 26/10/2006, QUYẾT ĐỊNH: <span 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều ban hành kèm theo Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 9/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Qui định cụ thể hoá chính sách của Chính phủ về bồi thường, di dân, tái định cư

Ban hành: 02/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

20

Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh dự toán xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

dự toán xây dựng công trình; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tại công văn số 55/SXD-KTKH ngày 01 tháng 02 năm 2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng, QUYẾT ĐỊNH <span 1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97