Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 415/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3631 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 200.488 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 39.339 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 415:2000 về tiêu chuẩn quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng - Hiệu lực trừ dòi đục lá ( Liriomyza Trifolii Burgess ) hại rau của các thuốc trừ sâu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 415:2000 TIÊU CHUẨN QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC TRỪ DÒI ĐỤC LÁ ( LIRIOMYZA TRIFOLII BURGESS ) HẠI RAU CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU 10 TCN 415 - 2000 Ban hành theo quyết định số 21/2000/-BNN-KHCN ngày 06 tháng 03 năm 2000 Nhóm B&C

Ban hành: 06/03/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8998:2018 (ASTM E 415-17) về Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8998:2018 ASTM E 415-17 THÉP CACBON VÀ THÉP HỢP KIM THẤP - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ CHÂN KHÔNG Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry Lời nói đầu TCVN 8998:2018 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN VI:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Gồm 64 tiêu chuẩn, chia thành 5 phần)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN Vl:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC (GỒM 64 TIÊU CHUẨN, CHIA THÀNH 5 PHẦN) Set of national standards for medicines MỤC LỤC Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc và chuyên mục Phụ lục 1.27 Thuật ngữ dạng thuốc theo mô hình giải phóng (phóng thích) dược chất Phụ lục

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11989:2017 (ISO 5413:1993) về Máy công cụ - Dẫn động cưỡng bức côn Morse

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11989:2017 ISO 5413:1993 MÁY CÔNG CỤ - DẪN ĐỘNG CƯỠNG BỨC CÔN MORSE Machine tools - Positive drive of Morse tapers Lời nói đầu TCVN 11989:2017 hoàn toàn tương đương ISO 5413:1993 TCVN 11989:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 29, Dụng cụ cầm tay biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11987:2017 (ISO 3936:1993) về Ống nối thu dẫn động bằng vấu có độ côn ngoài và trong 7/24 - Kích thước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11987:2017 ISO 3936:1993 ỐNG NỐI THU DẪN ĐỘNG BẰNG VẤU CÓ ĐỘ CÔN NGOÀI VÀ TRONG 7/24 - KÍCH THƯỚC Reduction sleeves with tenon drive with external and internal 7/24 taper - Dimensions Lời nói đầu TCVN 11987:2017 hoàn toàn tương đương ISO 3936:1993 TCVN 11987:2017 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12129:2017 (ISO 13543:2016) về Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua - Xác định khối lượng kim loại có trong lô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12129:2017 ISO 13543:2016 TINH QUẶNG ĐỒNG, CHÌ, KẼM VÀ NIKEN SULFUA - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIM LOẠI CÓ TRONG LÔ Copper, lead, zinc and nickel sulfide concentrates - Determination of mass of contained metal in a lot Lời nói đầu TCVN 12129:2017 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12130:2017 (ISO 13545:2000) về Tinh quặng chì sulfua - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp chuẩn độ EDTA sau khi phân hủy bằng axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12130:2017 ISO 13545:2000 TINH QUẶNG CHÌ SULFUA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ EDTA SAU KHI PHÂN HUỶ BẰNG AXIT Lead sulfide contentrates - Determination of lead content - EDTA titration method after acid digestion Lời nói đầu TCVN 12130:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12128:2017 (ISO 13291:2006) về Tinh quặng kẽm sulfua - Xác định kẽm - Phương pháp chiết dung môi và chuẩn độ EDTA

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12128:2017 ISO 13291:2006 TINH QUẶNG KẼM SULFUA - XÁC ĐỊNH KẼM - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT DUNG MÔI VÀ CHUẨN ĐỘ EDTA Zinc sulfide concentrates - Determination of zinc - Solvent extraction and EDTA titrimetric method Lời nói đầu TCVN 12128:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 13291:2006.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12127:2017 (ISO 10469:2006) về Tinh quặng đồng sulfua - Xác định đồng - Phương pháp điện phân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12127:2017 ISO 10469:2006 TINH QUẶNG ĐỒNG SULFUA - XÁC ĐỊNH ĐỒNG - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN Copper sulfide concentrates - Determination of copper - Electrogravimetric method Lời nói đầu TCVN 12127:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 10469:2006. TCVN 12127:2017 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12126:2017 (ISO 10378:2016) về Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua - Xác định vàng và bạc - Phương pháp nhiệt nghiệm khối lượng và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12126:2017 ISO 10378:2016 TINH QUẶNG ĐỒNG, CHÌ VÀ KẼM SULFUA - XÁC ĐỊNH VÀNG VÀ BẠC - PHƯƠNG PHÁP NHIỆT NGHIỆM KHỐI LƯỢNG VÀ QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Copper, lead and zinc sulfide concentrates - Determination of gold and silver - Fire assay gravimetric and flame atomic

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12125:2017 (ISO 9599:2015) về Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua - Xác định hàm lượng ẩm trong mẫu phân tích - Phương pháp khối lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12125:2017 ISO 9599:2015 TINH QUẶNG ĐỒNG, CHÌ, KẼM VÀ NIKEN SULFUA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM TRONG MẪU PHÂN TÍCH - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Copper, lead, zinc and nickel sulfide concentrates - Determination of hygroscopic moisture content of the analysis sample - Gravimetric method

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12122:2017 (ISO 5072:2013) về Than nâu và than non - Xác định khối lượng riêng tương đối thực và khối lượng riêng tương đối biểu kiến

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12122:2017 ISO 5072:2013 THAN NÂU VÀ THAN NON - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG TƯƠNG ĐỐI THỰC VÀ KHỐI LƯỢNG RlÊNG TƯƠNG ĐỐI BIỂU KIẾN Brown coals and lignites - Determination of true relative density and apparent relative density Lời nói đầu TCVN 12122:2017 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12120:2017 (ISO 975:2013) về Than nâu và than non - Xác định hàm lượng chất tan trong benzen - Phương pháp chiết bán tự động

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12120:2017 ISO 975:2013 THAN NÂU VÀ THAN NON - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT TAN TRONG BENZEN - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT BÁN TỰ ĐỘNG Brown coals and lignites -Determination of yield of benzene-soluble extract - Semi-automatic method Lời nói đầu TCVN 12120:2017 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12088:2017 về Rượu vang - Xác định hàm lượng cacbon dioxit - Phương pháp chuẩn độ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12088:2017 RƯỢU VANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON DIOXIT - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Wine - Determination of carbon dioxide content - Titrimetric method Lời nói đầu TCVN 12088:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Tổ chức Rượu vang quốc tế OIV-MA-AS314-01 (2006)

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12087:2017 về Rượu vang - Xác định độ axit bay hơi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12087:2017 RƯỢU VANG - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BAY HƠI Wine - Determination of volatile acidity Lời nói đầu TCVN 12087:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo OIV-MA-AS313-02 (2009) Vilatile acidity; TCVN 12087:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12086:2017 về Rượu vang - Xác định độ axit tổng số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12086:2017 RƯỢU VANG - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT TỔNG SỐ Wine - Determination of total acidity Lời nói đầu TCVN 12086:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Tổ chức Rượu vang quốc tế OIV-MA-AS313-01 (2009) Total acidity: TCVN 12086:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12085:2017 về Rượu vang - Xác định nồng độ rượu theo thể tích - Phương pháp chưng cất sử dụng pycnometer

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12085:2017 RƯỢU VANG - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ RƯỢU THEO THỂ TÍCH - PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT SỬ DỤNG PYCNOMETER Wine - Determination of alcoholic strength by volume - Distillation method using a pycnometer Lời nói đầu TCVN 12085:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Tổ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12084:2017 về Rượu vang - Xác định glucose và fructose - Phương pháp enzym

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12084:2017 RƯỢU VANG - XÁC ĐỊNH GLUCOSE VÀ FRUCTOSE - PHƯƠNG PHÁP ENZYM Wine - Determination of glucose and fructose content - Enzymatic method Lời nói đầu TCVN 12084:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Tổ chức Rượu vang quốc tế OIV-MA-AS311-02 (2009) Glucose

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12083:2017 về Rượu vang - Xác định hàm lượng tro

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12083:2017 RƯỢU VANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Wine - Determination of ash content Lời nói đầu TCVN 12083:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Tổ chức Rượu vang quốc tế OIV-MA-AS2-04 (2009) Ash; TCVN 12083:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12082:2017 về Rượu vang - Xác định hàm lượng chất khô tổng số - Phương pháp khối lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12082:2017 RƯỢU VANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Wine - Determination of total dry matter content - Gravimetric method Lời nói đầu TCVN 12082:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Tổ chức Rượu vang quốc tế OIV-MA-AS2-03A (2012)

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250