Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 415/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3992 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 415:2000 về tiêu chuẩn quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng - Hiệu lực trừ dòi đục lá ( Liriomyza Trifolii Burgess ) hại rau của các thuốc trừ sâu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

LỰC TRỪ DÒI ĐỤC LÁ ( LIRIOMYZA TRIFOLII BURGESS ) HẠI RAU CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU 10 TCN 415 - 2000 Ban hành theo quyết định số 21/2000/-BNN-KHCN ngày 06 tháng 03 năm 2000 Nhóm B&C TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN - 1999 QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC

Ban hành: 06/03/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8998:2018 (ASTM E 415-17) về Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không

TCVN8998:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8998:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8998:2018 ASTM E 415-17 THÉP CACBON VÀ THÉP HỢP KIM THẤP - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ CHÂN KHÔNG Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN VI:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Gồm 64 tiêu chuẩn, chia thành 5 phần)

TCVNVI:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNVI:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN Vl:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC (GỒM 64 TIÊU CHUẨN, CHIA THÀNH 5 PHẦN) Set of national standards for medicines MỤC LỤC Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc và chuyên mục Phụ lục 1.27 Thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11927:2017 (CAC/GL 85-2014) về Thịt và sản phẩm thịt - Hướng dẫn kiểm soát teania saginata (sán dây) trong thịt trâu bò

TCVN11927:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11927:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11927:2017 CAC/GL 85-2014 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT TEANIA SAGINATA (SÁN DÂY) TRONG THỊT TRÂU BÒ Meat and meat products - Guidelines for the Control of Taenia Saginata in Meat of Domestic Cattle

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9515:2017 (ISO 20638:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định các nucleotid bằng sắc ký lỏng

TCVN9515:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9515:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9515:2017 ISO 20638:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - XÁC ĐỊNH CÁC NUCLEOTID BẰNG SẮC KÝ LỎNG Infant formula - Determination of nucleotides by liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 9515:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9520:2017 (ISO 20649:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn - Xác định crom, selen và molypden - Phương pháp đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)

TCVN9520:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9520:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9520:2017 ISO 20649:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI LỚN - XÁC ĐỊNH GROM, SELEN VÀ MOLYPDEN - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP-MS) Infant formula

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11912:2017 (ISO 20637:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn - Xác định myo-inositol bằng sắc ký lỏng và đo ampe xung

TCVN11912:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11912:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11912:2017 ISO 20637:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI LỚN - XÁC ĐỊNH MYO-INOSITOL BẰNG SẮC KÝ LỎNG VÀ ĐO AMPE XUNG Infant formula and adult nutritionals - Determination

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12159:2017 (ISO 17440:2014) về Cần trục - Thiết kế chung - Trạng thái giới hạn và kiểm nghiệm khả năng chịu tải của móc thép rèn

TCVN12159:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12159:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12159:2017 ISO 17440:2014 CẦN TRỤC - THIẾT KẾ CHUNG - TRẠNG THÁI GIỚI HẠN VÀ KIỂM NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÓC THÉP RÈN Cranes - General design - Limit States and proof of competence of forged steel hooks Lời

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11836:2017 về Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng carbamate bằng sắc ký khối phổ

TCVN11836:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11836:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11836:2017 MẬT ONG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBAMATE BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Honey - Determination of carbamate residues by gas chromatography mass spectrometry Lời nói đầu TCVN 11836:2017 do

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11837:2017 về Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng amitraz bằng sắc ký khối phổ

TCVN11837:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11837:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11837:2017 MẬT ONG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG AMITRAZ BẢNG SẮC KÝ KHỐI PHỔ Honey - Determination of amitraz residues by gas chromatography mass spectrometry Lời nói đầu TCVN 11837:2017 do Trung tâm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12049:2017 (ISO 13686:2013) về Khí thiên nhiên - Yêu cầu chung về chất lượng

TCVN12049:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12049:2017,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12049:2017 ISO 13686:2013 KHÍ THIÊN NHIÊN - YÊU CẦU CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG Natural gas - Quality designation Lời nói đầu TCVN 12049:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 13686:2013. TCVN 12049:2017 do Ban

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12045:2017 (ISO 6327:1981) về Phân tích khí – Xác định điểm sương theo nước của khí thiên nhiên – Âm kế ngưng tụ bề mặt lạnh

TCVN12045:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12045:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12045:2017 ISO 6327:1981 PHÂN TÍCH KHÍ - XÁC ĐỊNH ĐIỂM SƯƠNG THEO NƯỚC CỦA KHÍ THIÊN NHIÊN - ẨM KẾ NGƯNG TỤ BỀ MẶT LẠNH Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12094:2017 (CODEX STAN 216-1999, sửa đổi năm 2011) về Su su quả tươi

TCVN12094:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12094:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12094:2017 CODEX STAN 216-1999; SỬA ĐỔI NĂM 2011 SU SU QUẢ TƯƠI Chayotes Lời nói đầu TCVN 12094:2017 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 216-1999; sửa đổi năm 2011; TCVN 12094:2017 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12095:2017 (CODEX STAN 213-1999, WITH AMENDMENT 2011) về Chanh không hạt quả tươi

TCVN12095:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12095:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12095:2017 CODEX STAN 213-1999, WITH AMENDMENT 2011 CHANH KHÔNG HẠT QUẢ TƯƠI Limes Lời nói đầu TCVN 12095:2017 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 213-1999; sửa đổi năm 2011; TCVN 12095:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12174:2017 (ISO 26303:2012) về Máy công cụ - Đánh giá khả năng ngắn hạn của các quá trình gia công trên máy cắt kim loại

TCVN12174:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12174:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12174:2017 ISO 26303:2012 MÁY CÔNG CỤ - ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGẮN HẠN CỦA CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CẮT KIM LOẠI Machine tools - Short-term capability evaluation of machining processes on metal-cutting machine

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12161:2017 (ISO 11630:1997) về Cần trục - Đo độ lệch của bánh xe

TCVN12161:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12161:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 12161:2017 ISO 11630:1997 CẦN TRỤC - ĐO ĐỘ LỆCH CỦA BÁNH XE Cranes - Measurement of wheel alignment Lời nói đầu TCVN 12161:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11630:1997. TCVN 12161:2017 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12077:2017 (EN 14569:2004) về Thực phẩm - Phát hiện thực phẩm chiếu xạ bằng kỹ thuật sàng lọc vi sinh vật sử dụng các quy trình xác định nồng độ nội độc tố/định lượng tổng vi khuẩn gram âm (LAL/GNB)

TCVN12077:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12077:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12077:2017 EN 14569:2004 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN THỰC PHẨM CHIẾU XẠ BẰNG KỸ THUẬT SÀNG LỌC VI SINH VẬT SỬ DỤNG CÁC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ NỘI ĐỘC TỐ/ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI KHUẨN GRAM ÂM (LAL/GNB) Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11966:2017 (ISO 16170:2016) về Phương pháp thử tại chỗ cho hệ thống phin lọc hiệu suất cao trong các cơ sở công nghiệp

TCVN11966:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11966:2017,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11966:2017 ISO 16170:2016 PHƯƠNG PHÁP THỬ TẠI CHỖ CHO HỆ THỐNG PHIN LỌC HIỆU SUẤT CAO TRONG CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP In situ test methods for high efficiency filter systems in industrial facilities

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-5:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 5: Vắc xin và sinh phẩm y tế (Gồm 23 tiêu chuẩn)

TCVNI-5:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNI-5:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN I-5:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC - PHẦN 5: VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ (GỒM 23 TIÊU CHUẨN) Set of national standards for medicines - Part 5: Vaccines and biological products Lời nói đầu Bộ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-4:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 4: Dược liệu và thuốc từ dược liệu (Gồm 315 tiêu chuẩn)

TCVNI-4:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNI-4:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN I-4:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC - PHẦN 4: DƯỢC LIỆU VÀ THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU (GỒM 315 TIÊU CHUẨN) Set of national standards for medicines - Part 4: Materia medica and drugs from materia medica Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103