Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 415/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39086 công văn

1

Công văn số 415/UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 415/UBND V/v Kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2006 Kính gửi:

Ban hành: 02/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Công văn 415/XNK-THCS năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/XNK-THCS V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

3

Công văn 415/TCT-CS năm 2015 về thuế nhà thầu đối với khoản nợ được nhà thầu nước ngoài xóa nợ do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/TCT-CS V/v thuế nhà thầu. Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH IEV Oil &

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2015

4

Công văn 415/SXD-KTXD năm 2015 về thẩm tra dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 415/SXD-KTXD Về việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

5

Công văn 415/GSQL-TH năm 2014 về dán nhãn năng lượng mặt hàng bóng đèn do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/GSQL-TH V/v quy định về dán nhãn năng lượng Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 Kính

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2014

6

Công văn 415/BXD-QLN giải ngân vốn vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/BXD-QLN V/v giải ngân vốn vay cho hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định 167/2008/-TTg. Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

7

Công văn 415/VPCP-KGVX về dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp giấy phép xây dựng thống nhất trên toàn quốc” do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/VPCP-KGVX V/v dự án “Ứng dụng CNTT trong công tác cấp giấy phép xây dựng thống nhất trên toàn quốc” Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

8

Công văn 415/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/GSQL-GQ1 V/v nhập thủ tục nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

9

Công văn 415/KH-TC hướng dẫn mua sắm tài sản của đề án năm 2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 415/KH-TC V/v: Hướng dẫn mua sắm tài sản của đề án năm 2011 Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

10

Công văn 415/TCT-DNL về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 415/TCT-DNL V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

11

Công văn 415/BTP-TCTHA năm 2011 hướng dẫn nội dung lập vi bằng do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/BTP-TCTHA V/v hướng dẫn một số nội dung lập vi bằng Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Các Văn phòng

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

12

Công văn 415/TCHQ-GSQL về tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 415/TCHQ-GSQL V/v tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

13

Công văn 415/VPCP-KTTH về thủ tục hải quan tại bến phao, thủy nội địa và ICD của Công ty trách nhiệm hữu hạn cảng Phước Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 415/VPCP-KTTH V/v thủ tục hải quan tại bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

14

Công văn 415/GSQL-GQ3 về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/GSQL-GQ3 V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

15

Công văn 415/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 415/LĐTBXH-LĐTL V/v tiền lương của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

16

Công văn 415/TCT-CS về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 415/TCT-CS V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê đất Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2010 Kính

Ban hành: 04/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

17

Công văn 415/GSQL-GQ1 về xuất khẩu tinh quặng ilmenite do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/GSQL-GQ1 V/v xuất khẩu tinh quặng ilmenite Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012 Kính

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

18

Công văn số 415/BXD-KTXD về việc hướng dẫn xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật bình quân khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 415/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn xác định chi phí đầu tư HTKT bình quân khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Ban hành: 18/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2009

19

Công văn số 415/VPCP-VX về việc xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm khu vực miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 415/VPCP-VX V/v xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm khu vực miền Trung. Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

20

Công văn số 415/BTNMT-DKTKDD về việc ghi mã các loại đất trong hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 415/BTNMT-ĐKTKĐĐ V/v ghi mã các loại đất trong hồ sơ địa chính Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109