Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 4140/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1593 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3854:2009 (ISO 4140 : 1979) về Ferocrom và Ferosiliccrom - Xác định hàm lượng Crom - Phương pháp điện thế

TCVN3854:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3854:2009,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3854 : 2009 ISO 4140 : 1979 FEROCROM VÀ FEROSILICCROM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ Ferrochromium and ferrosilicochromium - Determination of chromium content - Potentiometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12012:2017 (ASTM D 1250-08(2013)E1) về Sản phẩm dầu mỏ - Hướng dẫn sử dụng các bảng đo lường dầu mỏ

Hệ số giãn nở nhiệt ở 60 oF (α60), oC-1 414,0 x 10-6 đến 1674,0 x10-6 414,0 x 10-6 đến 1674,0 x10-6 414,0 x 10-6 đến 1674,0 x10-6 A Xác định các giới hạn và các đơn vị liên quan của chúng nằm ở chữ đậm in nghiêng. 4.5  Tập hợp các mối tương quan

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5015:2009 (ISO 5448 : 1981) về Ferocrom - Yêu cầu kỹ thuật và điều kiện cung cấp

liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2230 : 2007 (ISO 565 : 1990) Sàng thử nghiệm - Lưới kim loại đan, tấm kim loại đột lỗ và lưới đột lỗ bằng điện - Kích thước lỗ danh nghĩa. TCVN 3854 : 2009 (TCVN 3854 (ISO 4140 : 1979) Ferocrom và ferosilicocrom - Xác định

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6706:2000 về chất thải nguy hại - phân loại do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

này được biên soạn dựa trên Danh mục A của Qui chế quản lý chất thải nguy hại, ban hành theo quyết định số 155/1999 - TTg, ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ TCVN 6706 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chẩn quốc gia TCVN 11163:2015 (ISO 5550:2006) về Casein và caseinat - Xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn)

39,79 40,11 1,44 37,47 0,11 41,40 51,76 (là phần khối lượng của khối lượng ban đầu, %) (0,8) (39,7) (40,0) (1,4) (37,4) (0,1) (41,1)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12310-4:2018 (ISO 4046-4:2016) về Giấy các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 4: Các loại giấy và các tông và các sản phẩm được gia công

cao Giấy được lưu giữ trong thời gian dài ở thư viện, ở kho lưu trữ và trong các môi trường bảo quản khác, không thay đổi hoặc rất ít thay đổi các tính chất ảnh hưởng đến việc sử dụng [TCVN 11273:2015 (ISO 9706:1994)]. Xem thêm giấy lưu trữ 4.140 Giấy photocopy Xem giấy copy 4.141 Giấy đế giấy ảnh Giấy

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 “Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 54/2006/-BBCVT ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). QCVN 33:2011/BTTTT do Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn, trình duyệt và được ban hành kèm theo

Ban hành: 14/04/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5315:2016 về Giàn di động trên biển - Hệ thống máy

các máy chỉ dùng để phục vụ các chức năng chính của giàn ra, các máy khác phải tuân thủ các yêu cầu từ 4.1.1 đến 4.1.40 dưới đây trong Phần 3, TCVN 6259 : 2003 và các quy định trong tiêu chuẩn này. 4.1.1. 1.1.2 Quy định chung - Quy định chung - Thay thế tương đương. 4.1.2. 1.1.3 Quy định chung - Quy định chung - Hệ thống máy có đặc

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5905:1995 về Neo tàu - Yêu cầu kỹ thuật chung

414,0 473,0 527,0 576,0 620,0 666,0 734,0 803,0 875,0 948,0 1010,0 1070,0 1100,0 1160,0 1205,0 1255,0 1302,0 1410,0 1520,0 1620,0 1715,0 1805,0 1900,0 1990,0 2070,0 --- 3.10. Độ gia tăng khoảng cách giữa

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

16

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 về công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

trong Ngành. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 được ban hành theo Quyết định số 54/2006/-BBCVT ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. CÔNG TRÌNH NGOẠI VI VIỄN THÔNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/-BBCVT ngày 25/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 565:2003 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Nối đất - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

and irrigation machines - Earthing - Technical requirements and testing methods (Ban hành kèm theo Quyết định số: 46/2003/-BNN Ngày 03  tháng 03 năm 2003) 1          Phạm vi áp dụng 1.1        Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng kỹ thuật và phương pháp thử thiết bị   nối đất cho thiết bị điện dùng trong nông lâm

Ban hành: 03/03/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89