Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 414/NQ-UBTVQH14 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161022 văn bản

1

Nghị quyết 1016/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1016/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1016 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn đối với ông Lê Quân,Chuyển sinh hoạt đối với ông Lê Quân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

2

Nghị quyết 1017/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1017/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1017 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bắc Giang,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

3

Nghị quyết 1018/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1018/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1018 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

4

Nghị quyết 1007/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm và cho thôi làm thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1007/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1007 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa,Phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

5

Nghị quyết 1008/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1008/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1008 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Phụ cấp chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

6

Nghị quyết 1003/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1003/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1003 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập phường An Bình A thị xã Hồng Ngự,Thành lập phường An Bình B thị xã Hồng Ngự,Thành lập thành phố Hồng Ngự Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

7

Nghị quyết 1005/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1005/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1005 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Quảng Trị,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

8

Nghị quyết 1006/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1006/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1006 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Trị,Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

9

Nghị quyết 1001/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1001/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1001 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kiên Giang,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa IX,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

10

Nghị quyết 997/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

997/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 997 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tuyên Quang,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

11

Nghị quyết 992/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

992/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 992 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Tiếp nhận Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Tiếp nhận và bổ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

12

Nghị quyết 990/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

990/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 990 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Sơn La khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Sơn La 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

13

Nghị quyết 991/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

991/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 991 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thái Bình,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Thái Bình khóa XVI,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Thái Bình 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

14

Nghị quyết 986/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

986/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 986 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Yên,Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Phú Yên,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

15

Nghị quyết 987/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

987/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 987 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Yên,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Yên,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

16

Nghị quyết 985/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

985/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 985 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Trường Cao đẳng Việt Hàn,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020,Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

17

Nghị quyết 982/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

982/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 982 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Quốc hội khóa XIV,Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

18

Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

978/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 978 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội,Chương trình giám sát của Quốc hội 2021,Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

19

Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

977/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 977 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thực hiện Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Nghị quyết Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Thực hiện Nghị quyết xây dựng luật pháp lệnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

20

Nghị quyết 975/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

975/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 975 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tây Ninh,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân nhân khóa IX,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Tây Ninh 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142