Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4139/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 160426 văn bản

161

Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

767/QD-UBND,Quyết định 767 2020,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa,Thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa trong nước,Danh mục thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

162

Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

765/QD-UBND,Quyết định 765 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính Kinh doanh khí Sở Công thương,Danh mục Thủ tục hành chính Kinh doanh khí Cà Mau,Công bố Thủ tục hành chính Kinh doanh khí Cà Mau,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

163

Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025

1181/QD-UBND,Quyết định 1181 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phối hợp pháp chế giữa Sở Giáo dục và Sở Tư phá,Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế,Phối hợp công tác pháp chế Vũng Tàu,Dịch vụ pháp lý,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

164

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

272/QD-UBND,Quyết định 272 2020,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính Xây dựng,Bổ sung thủ tục hành chính Xây dựng Kon Tum,Thủ tục hành chính ngành Xây dựng Kon Tum,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

165

Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

1546/QD-UBND,Quyết định 1546 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế,Thủ tục hành chính Sở Y tế Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

166

Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

271/QD-UBND,Quyết định 271 2020,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính sửa đổi ngành Tư pháp Kom Tum,Công bố thủ tục hành chính ngành Tư pháp Kom Tum,Danh mục thủ tục hành chính ngành Tư pháp Kom Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

167

Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

273/QD-UBND,Quyết định 273 2020,Tỉnh Kon Tum,Giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ Kom Tum,Danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ Kom Tum,Thủ tục hành chính ngành Nội vụ Kom Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

168

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

962/QD-UBND,Quyết định 962 2020,Thành phố Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính về Xây dựng,Đơn giản hóa thủ tục hành chính Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

169

Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

1060/QD-UBND,Quyết định 1060 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công Khánh Hoà,Quy chế Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công,Quy chế làm việc Ban Biên tập Cổng thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

170

Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa

1061/QD-UBND,Quyết định 1061 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính Đường thủy nội địa Khánh Hoà,Quy trình thủ tục hành chính đường thủy nội địa,Giải quyết Thủ tục hành chính đường thuỷ Khánh Hoà,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

171

Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội

1902/QD-UBND,Quyết định 1902 2020,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hà Nội,Danh mục thủ tục hành chính về Công Thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

172

Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được phân loại (Đợt 1 và Đợt 2)

1550/QD-UBND,Quyết định 1550 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh mục biệt thự cũ Hồ Chí Minh,Danh mục biệt thự cũ đã được phân loại Đợt 1,Danh mục biệt thự cũ đã được phân loại Đợt 2,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

173

Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

665/QD-UBND,Quyết định 665 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Đề án vị trí việc làm Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi,Cơ cấu ngạch công chức Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt cơ cấu ngạch công chức Sở Văn hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

174

Quyết định 749/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn gây ra thiếu nước sinh hoạt năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

749/QD-UBND,Quyết định 749 2020,Tỉnh Phú Yên,Chống hạn gây ra thiếu nước sinh hoạt năm 2020,Chống nhiễm mặn gây ra thiếu nước sinh hoạt năm 2020,Chống hạn và nhiễm mặn tỉnh Phú Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

175

Quyết định 646/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

646/QD-UBND,Quyết định 646 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Gia Nghĩa 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Đắk Nông,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Gia Nghĩa Đắk Nông,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

176

Quyết định 647/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

647/QD-UBND,Quyết định 647 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đắk Glong Đắk Nông,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đắk Glong 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Đắk Nông,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

177

Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

146/QD-UBND,Quyết định 146 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo Ninh Thuận,Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo Ninh Thuận,Quy chế hoạt động tín ngưỡng tôn giáo,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

178

Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính

774/QD-UBND,Quyết định 774 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Quy trình nội bộ Thủ tục hành chính Bạc Liêu,Phê duyệt Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Quy trình Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

179

Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2020 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

1251/QD-UBND,Quyết định 1251 2020,Tỉnh Quảng Nam,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng Quảng Nam,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế,Định mức sử dụng xe ô tô đơn vị thuộc quản lý Quảng Nam,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

180

Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Định

1710/QD-UBND,Quyết định 1710 2020,Tỉnh Bình Định,Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ trẻ em Bình Định,Phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ,Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200