Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4128/2001/TT-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 164392 văn bản

1

Quyết định 4128/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành

Nguyễn Trường Sơn BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG HỘI CHẨN, TƯ VẤN KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA (Ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 1. Tổng hợp danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh từ xa Số TT CHUYÊN KHOA/ CHUYÊN NGÀNH

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

2

Quyết định 4128/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt tài liệu Hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4128/QD-BYT,Quyết định 4128 2016,Bộ Y tế,Chăm sóc sức khỏe sinh sản,Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản,Chăm sóc sức khỏe,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4128/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

3

Quyết định 4128/2001/QĐ-BYT về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4128/2001/QD-BYT,Quyết định 4128 2001,Bộ Y tế,An toàn thực phẩm,Nhà ăn tập thể,Chế biến suất ăn sẵn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4128/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

4

Quyết định 4128/QĐ-BYT năm 2009 Hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4128/QD-BYT,Quyết định 4128 2009,Bộ Y tế,Dịch cúm A(H1N1),Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4128/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

5

Quyết định 4128/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

4128/QD-UBND,Quyết định 4128 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Hỷ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

6

Quyết định 4128/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

4128/QD-UBND,Quyết định 4128 2018,Thành phố Hà Nội,Bổ sung thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Hủy bỏ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

7

Quyết định 4128/QĐ-UBND năm 2017 về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (QL217) vay vốn ADB trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

MÀU, CÂY HÀNG NĂM (Kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) - Loại A: Cây, hoa màu mới trồng. - Loại B: Cây, hoa màu đã có củ, quả, thân, lá...nhưng chưa được thu hoạch. TT Loại cây Đơn vị tính Phân loại Đơn giá

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

8

Quyết định 4128/QĐ-UBND năm 2016 Quy định giao và điều hành Kế hoạch Nhà nước năm 2017 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

4128/QD-UBND,Quyết định 4128 2016,Tỉnh Vĩnh Phúc,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4128/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

9

Thông tư 4/TT-BYT năm 2020 về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học do Bộ Y tế ban hành

4/TT-BYT,Thông tư 4 2020,Bộ Y tế,Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học,Thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học,Quyền hạn Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

10

Thông tư 24/2001/TT-BYT hướng dẫn việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

24/2001/TT-BYT,Thông tư 24 2001,Bộ Y tế,Hội thảo quốc tế,Quản lý hội nghị,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2001/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12

Ban hành: 21/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

11

Thông tư 20/2001/TT-BYT hướng dẫn quản lý các sản phẩm thuốc - thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

20/2001/TT-BYT,Thông tư 20 2001,Bộ Y tế,Quản lý sản phẩm thuốc thực phẩm,Sản phẩm thuốc thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 20/2001/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm

Ban hành: 11/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2008

12

Thông tư 19/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện nhập khẩu trực tiếp thuốc phòng và chữa bệnh cho người do Bộ Y tế ban hành

19/2001/TT-BYT,Thông tư 19 2001,Bộ Y tế,Hướng dẫn,Điều kiện nhập khẩu trực tiếp ,Thuốc phòng và chữa bệnh cho người ,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2001/TT-BYT

Ban hành: 28/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

13

Thông tư 18/2001/TT-BYT sửa đổi Điều 5, Điều 7 Thông tư 01/2001/TT-BYT hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm do Bộ Y tế ban hành

18/2001/TT-BYT,Thông tư 18 2001,Bộ Y tế,Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩm,Kinh doanh dược phẩm,Cấp chứng chỉ hành nghề,Chứng chỉ hành nghề,Bổ sung,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

14

Thông tư 17/2001/TT-BYT hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

17/2001/TT-BYT,Thông tư 17 2001,Bộ Y tế,Đăng ký hoạt động về thuốc,Đăng ký hoạt động về nguyên liệu thuốc,Doanh nghiệp nước ngoài,Doanh nghiệp,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

15

Thông tư 14/2001/TT-BYT hướng dẫn ghi nhãn thuốc và nhãn mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người do Bộ Y tế ban hành

14/2001/TT-BYT,Thông tư 14 2001,Bộ Y tế,Ghi nhãn mỹ phẩm,Ghi nhãn thuốc,Mỹ phẩm ảnh hưởng sức khỏe,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2001/TT-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

16

Thông tư 13/2001/TT-BYT hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001-2005 do Bộ Y tế ban hành

13/2001/TT-BYT,Thông tư 13 2001,Bộ Y tế,Xuất nhập khẩu hóa chất,Xuất nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng,Xuất nhập khẩu chế phẩm diệt khuẩn,Gia dụng và y tế,Lĩnh vực gia dụng,Lĩnh vực gia dụng và y tế,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

17

Thông tư 11/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp do Bộ Y tế ban hành

11/2001/TT-BYT,Thông tư 11 2001,Bộ Y tế,Điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp,Dịch vụ xoa bóp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2001/TT-BYT

Ban hành: 06/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

18

Thông tư 10/2001/TT-BYT hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

10/2001/TT-BYT,Thông tư 10 2001,Bộ Y tế,Đầu tư nước ngoài khám chữa bệnh,Đầu tư nước ngoài,Khám chữa bệnh,Lĩnh vực khám chữa bệnh,Việt Nam,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

19

Thông tư 09/2001/TT-BYT thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu văcxin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001-2005 do Bộ Y tế ban hành

09/2001/TT-BYT,Thông tư 09 2001,Bộ Y tế,Xuất nhập khẩu vắcxin,Xuất nhập khẩu sinh phẩm miễn dịch,Sinh phẩm miễn dịch,Giai đoạn 2001-2005,Vắc xin,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

20

Thông tư 08/2001/TT-BYT hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

08/2001/TT-BYT,Thông tư 08 2001,Bộ Y tế,Xuất nhập khẩu,Trang thiết bị y tế,Quản lý chuyên ngành,Hướng dẫn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/2001/TT-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17