Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 41/2012/N�%a href= "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-14 trong 14 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2012/BTNMT về chuẩn thông tin địa lý cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN42:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN42:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 42:2012/BTNMT ,Chuẩn thông tin địa lý cơ sở,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 42:2012/BTNMT VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ National technical regulation on standard of basic geographic information

Ban hành: 19/03/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11156-2:2015 (ISO 7507-2:2005) về Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Hiệu chuẩn bể trụ đứng - Phần 2: Phương pháp đường quang chuẩn

Tất cả thành phần của độ không đảm bảo được quy ước là độc lập về mặt thống kê. A.4.1  Các độ không đảm bảo nguồn A.4.1.1  Chiều dài thước quấn Độ không đảm bảo mở rộng, ULst, ghi trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn với hệ số phủ, k (thông thường k=2, tương ứng với 95% độ tin cậy), tạo ra độ không đảm bảo, tính bằng mét, tính theo

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012. 4. Phương pháp thử 4.1. Sử dụng các phương pháp, công cụ để trích xuất gói tin XML, GML của các cơ sở dữ liệu địa lý do tổ chức, cá nhân thực hiện. 4.2. Kiểm tra các tài liệu thiết kế lược độ UML, mô hình cấu

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12155:2018 (ISO 19136:2007) về Thông tin địa lý - Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

phù hợp với các lược đồ ứng dụng GML 2.3  Các lớp phù hợp với hồ sơ GML 2.4  Các lớp phù hợp với tài liệu GML 2.5  Các lớp phù hợp với việc triển khai phần mềm 3  Tài liệu viện dẫn 4  Thuật ngữ và ký hiệu 4.1  Thuật ngữ và định nghĩa 4.2  Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt 5  Quy ước 5.1  Không gian tên XML

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12263:2018 về Thông tin địa lý - Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trên nền web

ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML), cấu trúc của tài liệu có thể được đối chiếu trong phụ lục A. Một vài trường hợp có thể áp dụng Tài liệu ngữ cảnh: - Tạo khởi động mặc định bản đồ web cho từng loại người dùng khác nhau. - Lưu lại một trạng thái cụ thể của bản đồ ở phía máy khách, ví dụ trạng thái sau khi người dùng điều hướng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11275:2015 (ISO 17584:2005) về Tính chất môi chất lạnh

chuẩn này áp dụng cho các môi chất lạnh R12, R22, R32, R123, R125, R134a, R143a, R152a, R717 (amonia) và R744 (carbon dioxide) và các hỗn hợp môi chất lạnh R404A, R407C, R410A và R507A. Các tính chất bao gồm: khối lượng riêng, áp suất, nội năng, enthalpy, entropy, nhiệt dung riêng đẳng áp, nhiệt dung riêng đẳng tích, vận tốc âm và hệ số

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7878-2:2018 (ISO 1996-2:2017) về Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 2: Xác định mức áp suất âm và phương pháp đánh giá

quyển. CHÚ THÍCH 1: Rcur tính bằng mét. CHÚ THÍCH 2: Thường sử dụng tham số 1/Rcur để tránh các giá trị vô cùng lớn trong quá trình truyền tia thẳng. 3.12 Thiết bị quan trắc (monitor) Thiết bị được sử dụng như một thiết bị đầu cuối quan trắc âm liên tục tự động để theo dõi mức áp suất âm trọng số A, phổ của chúng và tất cả

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-6:2018 (ISO/IEC 15444-6:2013) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Định dạng tệp hình ảnh phức hợp

ngữ cảnh máy khách/máy chủ 5.4.5  Ví dụ về tương tác máy khách/máy chủ 5.4.6  Ví dụ về thu hình máy quét (scanner capture) Phụ lục A (Quy định) Cấu trúc tệp tin ảnh phức hợp A.1  Nhận dạng tệp tin A.2  Tổ chức tệp tin A.3  Định nghĩa khung A.4  Các khung được sử dụng trong tệp tin ảnh phức hợp Phụ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 15000-1:2007 (ISO/TS 15000-1 : 2004) về Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) - Phần 1: Quy định kỹ thuật về hồ sơ và thỏa thuận giao thức hợp tác (ebCPP)

ebXML. Xem phần chú thích về các mô tả hồ sơ hợp tác kinh doanh trong phần 8.4.4. Hình 1 minh họa mối quan hệ giữa một CPP và hai tài liệu quy định quá trình, A1 và A2, trong một sổ đăng ký ebXML. Bên trái là một CPP bao gồm thông tin về hai công ty đại diện như các bên tham gia khác nhau. Bên phải chỉ ra hai tài liệu quy định quá trình. Mỗi

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12266:2018 (ISO 19128:2005) về Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web

(xem mục 8.2). Để tuân thủ được tiêu chuẩn này, dịch vụ bản đồ trên nền web cơ bản sẽ đáp ứng các yêu cầu A.1 của Phụ lục A. 2.3  Dịch vụ bản đồ trên nền web có thể truy vấn Dịch vụ bản đồ trên nền web có thể truy vấn sẽ đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đối với một Dịch vụ bản đồ trên nền web cơ bản, ngoài ra sẽ hỗ trợ thao tác

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 15000-2:2007 (ISO/TS 15000-2 : 2004) về Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) - Phần 2: Quy định kỹ thuật về dịch vụ thông điệp (ebMS)

Mô tả cách một dịch vụ thông điệp ebXML báo cáo các lỗi được phát hiện cho trình quản lý dịch vụ thông điệp ebXML khác (phần 4.2); - An ninh - Cung cấp một quy định các ngữ nghĩa an ninh cho các thông điệp ebXML (phần 4.1); - SyncReply (trả lời đồng bộ) - Chỉ ra MSH tiếp theo (Next MSH) trả lời lại là đồng bộ hay không đồng bộ.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2015

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6475-7:2007 về quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 7: Chỉ tiêu thiết kế

- pi Ai +peAe = N - [pi(D-2t)2 - peD2]                      (4.2-1) trong đó: S là lực dọc trục hữu hiệu; N là lực dọc trục tác dụng lên thành ống (lực kéo là dương); pi - áp suất trong đặc trưng; pe- áp suất ngoàI; A­i­, Ae – Diện tích tiết diện trong và ngoài; D - Đường kính ngoài của ống; t – Chiều dày

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6475:2017 về Hệ thống đường ống biển - Phân cấp và giám sát kỹ thuật

and Distribution Piping Systems); • API RP 5L3  Thực hành khuyến nghị cho thử tải giảm dần cho đoạn ống (Recommended Practice for Conducting Drop-Weight Tear Tests on Line Pipe) • ASTM A370  Phương pháp và định nghĩa thử tiêu chuẩn cho thử cơ tính các sản phẩm thép (Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of steel Products)

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6567:2006 về phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử khí thải ô nhiễm trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Công suất hữu ích nhỏ nhất của động cơ như nêu trên dòng (e) trong bảng tại A.1.8.2, Phụ lục A L - Phần trăm tải như nêu trong D.4.1, Phụ lục D Pmax kW Công suất hấp thụ cho phép lớn nhất bởi thiết bị do động cơ dẫn động theo quy định tại

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.136.34