Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 409/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 163748 văn bản

1

Quyết định 409/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

--------------- Số: 409/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 04 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

2

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 1083/-UB hướng dẫn tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2020

409/QD-UBND,Quyết định 409 2019,Tỉnh Phú Yên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

3

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

409/QD-UBND,Quyết định 409 2018,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 15 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

4

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018) do tỉnh Sơn La ban hành

409/QD-UBND,Quyết định 409 2018,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 26/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

5

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2018 về thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

409/QD-UBND,Quyết định 409 2018,Tỉnh Hưng Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 31 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

6

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Điện Biên

409/QD-UBND,Quyết định 409,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 09 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

7

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

409/QD-UBND,Quyết định 409,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

8

Quyết định 409/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Kon Tum

409/QD-UBND,Quyết định 409 2016,Tỉnh Kon Tum,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

9

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

409/QD-UBND,Quyết định 409 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 23/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

10

Quyết định 409/QĐ-UBND về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến 2020

409/QD-UBND,Quyết định 409 2015,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 02 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

11

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam đến năm 2015

Số: 409/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 10/2008/-TTg ngày

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

12

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non, tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Điện Biên ban hành

Số: 409/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 17 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH V/V: CÔNG NHẬN CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ các Quyết định số 36/2008/-BGDDT ngày 16/7/2008 và

Ban hành: 17/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

13

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số: 409/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 04 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 04/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

14

Quyết định 409/2016/QĐ-UBND Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

409/2016/QD-UBND,Quyết định 409,Thành phố Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/2016/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 14

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

15

Quyết định 409/QĐ-BTC năm 2020 về tài sản đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, thuộc các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có giá trị lớn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

409/QD-BTC,Quyết định 409 2020,Bộ Tài chính,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tài sản đơn vị sự nghiệp công lập,Sử dụng tài sản công ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

16

Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

409/QD-TTg,Quyết định 409 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch,Cơ sở giáo dục,Giáo dục đại học,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 3

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

17

Quyết định 409/QĐ-BKHĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

409/QD-BKHDT,Quyết định 409 2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương,Áp dụng Hiệp định ,Triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

18

Quyết định 409/2013/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bắc Ninh

409/2013/QD-UBND,Quyết định 409 2013,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 409/2013/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

19

Quyết định 409/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thái Hương do Chủ tịch nước ban hành

409/QD-CTN,Quyết định 409 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2018

20

Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành

409/2012/QD-UBND,Quyết định 409 2012,Tỉnh Bắc Giang,Đơn giá cho thuê đất,Khu công nghiệp Đình Trám ,Giá cho thuê đất,Giá cho thuê đất có hạ tầng ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.50