Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4070/STP-VB, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16519 văn bản

1

Quyết định 4070/QĐ-BYT năm 2020 về ban hành tạm thời danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành

4070/QD-BYT,Quyết định 4070 2020,Bộ Y tế,Danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn tư vấn khám,Kỹ thuật áp dụng hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa,Kỹ thuật áp dụng hội chẩn khám chữa bệnh từ xa,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

2

Quyết định 4070/QĐ-UBND năm 2019 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2020

4070/QD-UBND,Quyết định 4070 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch phát triển kinh tế,Kế hoạch phát triển xã hội Thái Nguyên,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

3

Quyết định 4070/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

4070/QD-UBND,Quyết định 4070 2016,Tỉnh Lào Cai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4070/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

4

Quyết định 341/QĐ-STP năm 2016 Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

341/QD-STP,Quyết định 341 2016,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 341/QĐ-STP Điện Biên, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

5

Quyết định 4070/QĐ-BNN-QLCL năm 2015 về Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4070/QD-BNN-QLCL,Quyết định 4070 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,Nông lâm thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

6

Quy chế phối hợp 412/QCPH-STP-SYT năm 2015 trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV ở Hải Phòng

412/QCPH-STP-SYT,Quy chế 412 2015,Thành phố Hải Phòng,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ TƯ PHÁP - SỞ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 412/QCPH-STP

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

7

Quyết định 250/QĐ-STP năm 2009 bổ sung Quyết định 05/QĐ-STP về danh mục và biểu mẫu hồ sơ hành chính trong công tác hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành

250/QD-STP,Quyết định 250 2009,Thành phố Cần Thơ,Biểu mẫu hồ sơ hành chính ,Danh mục hồ sơ hành chính ,Công tác hộ tịch,Công tác quốc tịch,Công tác lý lịch tư pháp ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UBND TP. CẦN THƠ SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

8

Hướng dẫn 687/HDLT-STP-SNV năm 2011 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

687/HDLT-STP-SNV,Hướng dẫn 687 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ TƯ PHÁP - SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 687/HDLT-STP

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

9

Kế hoạch 41/KH-KTrVB về công tác năm 2013 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

41/KH-KTrVB,Cục Kiểm tra văn bản quy phạm ,Chương trình công tác năm 2013,Triển khai công tác năm 2013 ,Công tác năm 2013,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Hướng dẫn 1033/HD-STC-STP-SXD-STNMT-CT năm 2013 xác định lại tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm tính tiền sử dụng đất do Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Tư pháp - Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1033/HD-STC-STP-SXD-STNMT-CT,Hướng dẫn 1033 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Nộp tiền sử dụng đất,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI CHÍNH-SỞ XÂY DỰNG-SỞ TƯ PHÁP-SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

11

Quyết định 311/QĐ-STP-BTTP năm 2008 sửa đổi Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và biểu mẫu liên quan đến hành nghề luật sư trong nước, nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định 308/QĐ-STP-BTTP) do Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

311/QD-STP-BTTP,Quyết định 311 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Giải quyết hồ sơ,Hành nghề luật sư trong nước,Hành nghề luật sư nước ngoài ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

12

Quyết định 289/QĐ-STP-BTTP năm 2008 về Quy trình và hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về hoạt động công chứng do Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

289/QD-STP-BTTP,Quyết định 289 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Giải quyết hồ sơ,Giải quyết hồ sơ hành chính,Tiếp nhận hồ sơ,Hoạt động công chứng ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2011

13

Quyết định 358/QĐ-STP-BTTP năm 2007 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Chương trình thông tin ngăn chặn do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

358/QD-STP-BTTP,Quyết định 358 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế quản lý,Quy chế vận hành,Quy chế sử dụng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

14

Quyết định 308/QĐ-STP-BTTP năm 2007 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và biểu mẫu liên quan đến hành nghề luật sư trong nước, nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

308/QD-STP-BTTP,Quyết định 308 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Giải quyết hồ sơ,Hành nghề luật sư trong nước,Hành nghề luật sư nước ngoài ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

15

Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT về trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và áp dụng thống nhất biểu mẫu khi làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai do Sở Tư pháp - Sở

94/HDLN-STP-STNMT,Hướng dẫn 94 2007,Thành phố Đà Nẵng,Trình tự thủ tục,Thừa kế quyền sử dụng đất,Tài sản gắn liền với đất,Áp dụng thống nhất biểu mẫu ,Người sử dụng đất đã chết,Khoản 1 điều 50 Luật Đất đai,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Quyền dân sự UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ TƯ PHÁP - SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

16

Quyết định số 241/WTO/VB về Thông báo nhất thể hóa bước một theo Điều 2.6 của Hiệp định về Hàng dệt và May mặc

241/WTO/VB, WTO_Văn bản 241, WTO, Thương mại QUYẾT ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO NHẤT THỂ HÓA BƯỚC MỘT THEO ĐIỀU 2.6 CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG DỆT VÀ MAY MẶC Các Bộ trưởng, Thoả thuận rằng các bên tham gia còn duy trì những hạn chế nằm trong đoạn 1 Điều 2 của Hiệp định về Hàng dệt và May mặc phải thông báo đầy đủ các chi tiết những hành động được

Ban hành: 11/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2006

17

Quyết định 227/QĐ-STP-TC về quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp nhận và trả kết quả do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

227/QD-STP-TC,Quyết định 227 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ tiếp nhận và trả kết quả,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

18

Quyết định 10/QĐ-CKTrVB năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành

10/QD-CKTrVB,Quyết định 10 2010,Cục Kiểm tra văn bản quy phạm ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cục Kiểm tra văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC KIỂM TRA VBQPPL ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

19

Quyết định 11/QĐ-CKTrVB năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành

11/QD-CKTrVB,Quyết định 11 2010,Cục Kiểm tra văn bản quy phạm ,Quy chế làm việc,Cục Kiểm tra văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC KIỂM TRA VBQPPL ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/QĐ-KTrVB

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

20

Quyết định số 224/WTO/VB về Chương trình làm việc Doha

224/WTO/VB,WTO_Văn bản 224 2004,WTO,Thương mại TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DOHA Quyết định của Đại Hội đồng ngày 1 tháng 8 năm 2004 1. Đại Hội đồng khẳng định các Tuyên bố và Quyết định của Hội nghị Bộ trưởng đã được thông qua tại Doha và cam kết đầy đủ của tất cả các Thành viên

Ban hành: 01/08/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228