Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 407/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13687 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407/QD-TTg,Quyết định 407 2022,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Tổ chức truyền thông chính sách xã hội,Truyền thông chính sách xây dựng pháp luật,Truyền thông chính sách tác động lớn đến xã hội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2022

2

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2019 công nhận thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407/QD-TTg,Quyết định 407 2019,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng xã nông thôn mới,Công nhận thành phố Cẩm Phả,Đạt chuẩn nông thôn mới ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-TTg

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

3

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407/QD-TTg,Quyết định 407 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt chủ trương đầu tư,Bảo tồn tôn tạo khu lưu niệm ,Trùng tu di tích,Di sản văn hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

4

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban soạn thảo Đề án "Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407/QD-TTg,Quyết định 407 2013,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Phát triển đội ngũ trí thức ,Thành lập Ban soạn thảo,Công nghiệp hoá hiện đại hoá,Hội nhập quốc tế ,Thành lập Ban soạn thảo Đề án,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

5

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2009 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407/QD-TTg,Quyết định 407 2009,Thủ tướng Chính phủ,Xuất gạo Dự trữ cứu đói,Xuất gạo dự trữ hỗ trợ tỉnh,Xuất gạo dự trữ quốc gia,Xuất gạo,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

6

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Lê Thị Anh, quê xã Long Hưng B, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, trú quán phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407/QD-TTg,Quyết định 407 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-TTg

Ban hành: 21/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2008

7

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2007 thành lập Trường Đại học Hoa Lư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407/QD-TTg,Quyết định 407 2007,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban nhân dân,Đại học Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 407/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 04

Ban hành: 09/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

8

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

407/QD-UBND,Quyết định 407 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2030,Chiến lược Ngoại giao văn hóa Quảng Ngãi,Thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

9

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

407/QD-UBND,Quyết định 407 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành lĩnh vực đường bộ,Công bố thủ tục hành đường thủy nội địa,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

10

Kế hoạch 407/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

--------------- Số: 407/KH-UBND Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 03/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

11

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính, thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

407/QD-UBND,Quyết định 407 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục của cơ quan các cấp tỉnh Kon Tum,Thủ tục thuộc quản lý của Bộ Tài chính tỉnh Kon Tum,Công bố Danh mục thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

12

Kế hoạch 407/KH-UBND năm 2021 về phát triển giáo dục - đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

407/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Kạn,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Kạn 2022,Kế hoạch tài chính 3 năm 2022 2024 tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

13

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2023

407/QD-UBND,Quyết định 407 2021,Tỉnh Bình Định,Phê duyệt Chương trình khuyến nông,Chương trình Khuyến nông tỉnh Bình Định,Chương trình Khuyến nông 2021 2023 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

14

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

15

Quyết định 407-TTg năm 1996 về việc ký quyết định thành lập đơn vị thành viên của các Tổng Công ty Nhà nước hoạt động theo Quyết định 91/TTg năm 1994 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407-TTg,Quyết định 407-TTg 1996,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty Nhà nước,Thành lập đơn vị thành viên,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 407-TTg Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

16

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

407/QD-UBND,Quyết định 407 2020,Tỉnh Ninh Bình,Danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học công nghệ,Công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Ninh Bình,Thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Khoa học Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

17

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 837/QĐ-UBND

407/QD-UBND,Quyết định 407 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy chế tiếp nhận xử lý phát hành văn bản điện tử,Quản lý văn bản điện tử Cà Mau,Bổ sung quy chế tiếp nhận quản lý văn bản điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

18

Quyết định 407/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

407/QD-BVHTTDL,Quyết định 407 2020,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tập huấn chuyên môn cộng tác viên thể dục,Định mức kinh tế tập huấn cộng tác viên thể dục,Tập huấn chuyên môn hướng dẫn viên thể dục,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

19

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

407/QD-UBND,Quyết định 407 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố danh mục,Ngưng hiệu lực một phần,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

20

Chỉ thị 407-TTg năm 1994 về cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407-TTg,Chỉ thị 407-TTg 1994,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 407-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ CUỘC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 1994-1999 Quốc

Ban hành: 08/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228