Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 407/UBND-XDCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 166990 văn bản

1

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

407/QD-UBND,Quyết định 407 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố danh mục,Ngưng hiệu lực một phần,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

2

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2019 đính chính thời điểm có hiệu lực của Quyết định 01/2019/QĐ-UBND; 06/2019/QĐ-UBND và 09/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

407/QD-UBND,Quyết định 407 2019,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 05 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

3

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2018 quy định về trình tự, thủ tục, đối tượng được hỗ trợ từ nguồn tài chính Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên

407/QD-UBND,Quyết định 407 2018,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 14

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

4

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

407/QD-UBND,Quyết định 407 2018,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:407/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 31 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

5

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2” do tỉnh Bắc Giang ban hành

407/QD-UBND,Quyết định 407 2017,Tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 17 tháng 7

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

6

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

407/QD-UBND,Quyết định 407,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 05 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

7

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

407/QD-UBND,Quyết định 407 2017,Tỉnh Hà Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2017

8

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030

407/QD-UBND,Quyết định 407 2017,Tỉnh Cà Mau,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

9

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2017 về phân bổ chi tiết kinh phí cho công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh Lâm Đồng ban hành

407/QD-UBND,Quyết định 407 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

10

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

407/QD-UBND,Quyết định 407,Thành phố Hà Nội, Bãi bỏ thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ,Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ ,Danh mục bị bãi bỏ,Thủ tục hành chính Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

11

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

407/QD-UBND,Quyết định 407,Tỉnh Phú Yên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 06 tháng 3 năm 2015 QUYẾT

Ban hành: 06/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

12

Quyết định 407/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung hoạt động Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2013 do tỉnh Hòa Bình ban hành

407/QD-UBND,Quyết định 407 2013,Tỉnh Hòa Bình,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 09

Ban hành: 09/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

13

Quyết định 407/QĐ-UBND.HC năm 2014 phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

407/QD-UBND.HC,Quyết định 407,Tỉnh Đồng Tháp,Dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển vận tải,Đề cương lập quy hoạch phát triển vận tải,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

14

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2010 ban hành bảng giá đền bù nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng trên đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

407/QD-UBND,Quyết định 407 2010,Tỉnh Gia Lai,Khung giá đền bù,Đơn giá bồi thường vật kiến trúc,Đơn giá bồi thường công trình xây dựng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2010

15

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mỏ Cày Bắc do tỉnh Bến Tre ban hành

407/QD-UBND,Quyết định 407,Tỉnh Bến Tre,xây dựng trung tâm GD thường xuyên Mỏ Cày,mô hình trung tâm GD thường xuyên Mỏ Cày,TTGD thường xuyên Mỏ Cày Bắc Bến Tre,trung tâm GD thường xuyên Mỏ Cày Bắc,thành lập TTGD thường xuyên Mỏ Cày Bắc,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

16

Quyết định 407/2011/QĐ-UBND Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

407/2011/QD-UBND,Quyết định 407 2011,Tỉnh Bắc Giang,Công tác phòng chống tham nhũng,Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng ,Thông tin công tác phòng chống tham nhũng ,Phòng chống tham nhũng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

17

Quyết định 407/QĐDC-UBND năm 2006 đính chính Quyết định 32/2006/QĐ-UBND về giá đất thu tiền sử dụng đất và đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước tại khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

407/QDDC-UBND,Quyết định 407 2006,Tỉnh Bình Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐĐC-UBND Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2006

Ban hành: 18/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

18

Thông báo 407/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

407/TB-VPCP,Thông báo 407 2019,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi,Sửa đổi Nghị định,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

19

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2019 công nhận thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

407/QD-TTg,Quyết định 407 2019,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng xã nông thôn mới,Công nhận thành phố Cẩm Phả,Đạt chuẩn nông thôn mới ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

20

Quyết định 407/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

407/QD-BTP,Quyết định 407 2019,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Cục Kiểm tra văn bản,Cục Kiểm tra văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83