Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28459 công văn

1

Công văn 4069/BTP-VP về báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành

4069/BTP-VP,Công văn 4069 2020,Bộ Tư pháp,Báo cáo kết quả công tác tư pháp,Nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2021,Bộ Tư pháp chế độ báo cáo định kỳ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

2

Công văn 4069/VPCP-ĐMDN thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4069/VPCP-DMDN,Công văn 4069,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp nhà nước,Thông tin doanh nghiệp Nhà nước,Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

3

Công văn 4069/GSQL-GQ3 năm 2018 về cấp Giấy tạm nhập khẩu của Đại sứ quán Lào do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

4069/GSQL-GQ3,Công văn 4069 2018,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Cho phép nhập khẩu,Tạm nhập khẩu miễn thuế ,Mua bán tạm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

4

Công văn 4069/LĐTBXH-TCDN năm 2014 về phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc Dự án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4069/LDTBXH-TCDN,Công văn 4069 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Đào tạo cán bộ,Giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ,Công tác đào tạo cán bộ,Chi hỗ trợ trong đào tạo cán bộ,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

5

Công văn 4069/BNN-TTr năm 2013 hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

4069/BNN-TTr,Công văn 4069 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xây dựng kế hoạch thanh tra ,xây dựng kế hoạch thanh tra 2014,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

6

Công văn 4069/TCHQ-TXNK năm 2013 mã số mặt hàng kẹo toffee sữa sôcôla do Tổng cục Hải quan ban hành

4069/TCHQ-TXNK,Công văn 4069 2013,Tổng cục Hải quan,hướng dãn phân loại hàng hóa 2013,phân loại hàng hóa 2013,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

7

Công văn 4069/BGDĐT-GDĐH năm 2013 quy định Bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4069/BGDDT-GDDH,Công văn 4069 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bằng tốt nghiệp,đăng ký dự thi liên thông 2013,dự thi liên thông cao đẳng 2013,dự thi liên thông đại học 2013,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

8

Công văn 4069/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4069/TCT-CS,Công văn 4069 2012,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Hạch toán chi phí,Xác định thu nhập chịu thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Công ty cổ phần May Bình Thuận,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

9

Công văn 4069/LĐTBXH-KHTC về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2009 và xây dựng Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4069/LDTBXH-KHTC,Công văn 4069 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Kiểm điểm,Công tác chỉ đạo điều hành,2009,Chương trình công tác,2010,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

10

Công văn số 4069/VPCP-KTTH về việc xử lý một số kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

4069/VPCP-KTTH,Công văn 4069 2009,Văn phòng Chính phủ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 4069/VPCP-KTTH V/v Xử lý một số kiến nghị về thị trường bảo hiểm và

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

11

Công văn số 4069/TCT-TTr về việc xử lý vi phạm về thuế do Tổng cục thuế ban hành.

4069/TCT-TTr,Công văn 4069 2007,Tổng cục Thuế,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 4069/TCT-TTr V/v: xử lý vi phạm

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2007

12

Công văn số 4069 TCT/DNK ngày 06/12/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

4069TCT/DNK,Công văn 4069TCT 2004,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4069 TCT/DNK V/v khấu trừ thuế GTGT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 06/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn 4069/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm phần mềm

4069/TC-TCT,Công văn 4069 2000,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4069/TC-TCT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm phần mềm Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2000 CÔNG VĂN

Ban hành: 15/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn 1461/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

1461/BYT-MT,Công văn 1461 2020,Bộ Y tế,Cách ly y tế ,Quản lý doanh nghiệp ,Lao động,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1461/BYT-MT V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

15

Công văn 1441/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 20/3/2020, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19) đã ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

16

Công văn 238/KCB-NV năm 2017 về ghi chép Phiếu phẫu thuật, thủ thuật trong hồ sơ bệnh án do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

trong hồ sơ bệnh án, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau: 1) Bộ Y tế đã ban hành Mẫu hồ sơ bệnh án sử dụng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh, tại Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001. Biểu Mẫu Hồ sơ bệnh án, Phiếu phẫu thuật, thủ thuật để sử dụng trong bệnh viện hiện nay vẫn tiếp tục được lập

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

17

Công văn 2001/TCHQ-TXNK năm 2018 về chi phí vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành

2001/TCHQ-TXNK,Công văn 2001 2018,Tổng cục Hải quan,Tính phí vận tải,Phí vận tải hàng hóa,Cước phí vận tải,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

18

Công văn 3691/BYT-TCCB năm 2017 tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và 3638/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

khai công tác thẩm định kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

19

Công văn 2001/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

2001/CT-TTHT,Công văn 2001 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Lao động nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

20

Công văn 2922/BYT-BH năm 2020 thực hiện Quyết định 2178/QĐ-BYT về bổ sung mã vật tư y tế dùng chung do Bộ Y tế ban hành

2922/BYT-BH,Công văn 2922 2020,Bộ Y tế,Thực hiện Quyết định 2178/QĐ-BYT,Mã vật tư y tế dùng chung,Bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184