Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 195868 văn bản

1

Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4069/2001/QD-BYT,Quyết định 4069 2001,Bộ Y tế,Mẫu hồ sơ bệnh án,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 4069/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2001

Ban hành: 28/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

2

Quyết định 4069/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xươmg, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065

4069/QD-UBND,Quyết định 4069 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4069/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

3

Quyết định 4069/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quyết định 24/-UBND ngày 06/01/2011 phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”

4069/QD-UBND,Quyết định 4069 2015,Tỉnh Quảng Ninh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4069/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

4

Quyết định 4069/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Long An

4069/QĐ-UBND Long An, ngày 26 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 5205/QĐ-BYT ngày

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

5

Quyết định 4069/QĐ-UBND năm 2014 về phân công công tác thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

4069/QD-UBND,Quyết định 4069 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân công công tác,Phân công công tác thành viên,Thành viên Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2014

6

Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL năm 2015 công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4069/QD-BNN-QLCL,Quyết định 4069 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Kiểm tra an toàn thực phẩm,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2015

7

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2020,Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội năm 2020,Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

8

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục đề tài khoa học và công nghệ triển khai năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Đề tài khoa học và công nghệ triển khai 2021 Bắc Kạn,Danh mục đề tài khoa học và công nghệ,Bổ sung đề tài khoa học triển khai năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

9

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt khung Chương trình giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 5 tỉnh Thừa Thiên Huế

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phê duyệt khung Chương trình giáo dục địa phương,Chương trình giáo dục địa phương Thừa Thiên Huế,Chương trình giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 5,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

10

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2020 quy định về vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo thuộc Trung tâm điều hành Thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo,Thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo Quảng Ninh,Trung tâm điều hành Thành phố thông minh Quảng Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

11

Quyết định 2001/QĐ-BGTVT năm 2019 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương ở Bộ Giao thông vận tải

2001/QD-BGTVT,Quyết định 2001 2019,Bộ Giao thông vận tải,Nghỉ thai sản ,Chế độ nghỉ hằng năm,Nghỉ ốm đau thai sản ,Lao động - Tiền lương BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

12

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

13

Quyết định 5431/2001/QĐ-BYT về Thường quy kỹ thuật xác định một số hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) nhóm lân hữu cơ bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng và phương pháp sắc ký khí do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5431/2001/QD-BYT,Quyết định 5431 2001,Bộ Y tế,Thường quy kỹ thuật,Hóa chất bảo vệ thực vật,Phương pháp sắc ký lớp mỏng,Phương pháp sắc ký khí,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 5431/2001/QĐ-BYT

Ban hành: 19/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

14

Quyết định 5432/2001/QĐ-BYT về Thường quy kỹ thuật định tính và bán định lượng độc tố vi nấm Aflatoxin” trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5432/2001/QD-BYT,Quyết định 5432 2001,Bộ Y tế,Thường quy kỹ thuật,Bán định lượng,Nấm Aflatoxin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 5432/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2001

Ban hành: 19/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

15

Quyết định 5374/2001/QĐ-BYT công bố 13 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5374/2001/QD-BYT,Quyết định 5374 2001,Bộ Y tế,Hóa chất diệt côn trùng,Diệt khuẩn,Gia dụng và y tế,Lĩnh vực gia dụng,Lĩnh vực gia dụng và y tế,Đăng ký lưu hành,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5374/2001/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 14/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

16

Quyết định 4945/2001/QĐ-BYT công bố danh sách bổ sung đợt 3 năm 2001 gồm 05 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4945/2001/QD-BYT,Quyết định 4945 2001,Bộ Y tế,Đăng ký hoạt động về thuốc,Đăng ký hoạt động về nguyên liệu thuốc,Bổ sung,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4945/2001/QĐ-BYT

Ban hành: 23/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

17

Quyết định 9729/2001/QĐ-BYT công bố 1 chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

9729/2001/QD-BYT,Quyết định 9729 2001,Bộ Y tế,Chế phẩm diệt khuẩn,Chế phẩm diệt khuẩn được đăng ký,Cấp số đăng ký lưu hành,Cấp phép lưu hành,Chế phẩm sinh học được lưu hành,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

18

Quyết định 4729/2001/QĐ-BYT công bố một chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4729/2001/QD-BYT,Quyết định 4729 2001,Bộ Y tế,Chế phẩm diệt khuẩn,Lĩnh vực gia dụng,Lĩnh vực gia dụng và y tế,Gia dụng và y tế,Đăng ký lưu hành,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4729/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 11

Ban hành: 12/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

19

Quyết định 4132/2001/QĐ-BYT ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4132/2001/QD-BYT,Quyết định 4132 2001,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn sức khỏe,Phương tiện giao thông,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4132/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm

Ban hành: 04/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

20

Quyết định 4128/2001/QĐ-BYT về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4128/2001/QD-BYT,Quyết định 4128 2001,Bộ Y tế,An toàn thực phẩm,Nhà ăn tập thể,Chế biến suất ăn sẵn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4128/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61