Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 195778 văn bản

161

Quyết định 4500/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

4500/QD-BYT,Quyết định 4500 2020,Bộ Y tế,Thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính thuộc Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ về Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

162

Quyết định 4466/QĐ-BYT năm 2020 về "Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4466/QD-BYT,Quyết định 4466 2020,Bộ Y tế,Chuyển đổi giữa kỹ thuật tương đương và ICD-9 CM,Danh mục kỹ thuật tương đương,Bảng phân loại phẫu thuật thủ thuật ICD-9 CM,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

163

Quyết định 4469/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4469/QD-BYT,Quyết định 4469 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10,Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật ICD-10,Bảng phân loại mã hóa nguyên nhân tử vong ICD-10,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

164

Quyết định 4490/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

4490/QD-BYT,Quyết định 4490 2020,Bộ Y tế,Bộ Y tế triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP,Triển khai Nghị định xử phạt hành chính trong y tế,Xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến y tế,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2020

165

Quyết định 4440/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM" áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4440/QD-BYT,Quyết định 4440 2020,Bộ Y tế,Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật ICD-9 CM,Bảng phân loại quốc tế thủ thuật ICD-9 CM,Áp dụng Bảng CD-9 CM tại cơ sở khám chữa bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

166

Quyết định 4400/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ Y tế ban hành

4400/QD-BYT,Quyết định 4400 2020,Bộ Y tế,Phân loại quốc tế bệnh tật ICD-10,Phân loại quốc tế nguyên nhân tử vong ICD-10,Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

167

Quyết định 4359/QĐ-BYT năm 2020 sửa đổi Quyết định 585/QĐ-BYT về phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" do Bộ Y tế ban hành

4359/QD-BYT,Quyết định 4359 2020,Bộ Y tế,Sửa đổi Quyết định 585/QĐ-BYT,Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ công tác tại miền núi,Đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

168

Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

4350/QD-BYT,Quyết định 4350 2020,Bộ Y tế,Hỗ trợ y tế trong phòng chống thiên tai miền Trung,Hỗ trợ y tế trong tìm kiếm cứu nạn miền Trung,Hỗ trợ y tế trong phòng chống thiên tai mưa lũ,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

169

Quyết định 4318/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

4318/QD-BYT,Quyết định 4318 2020,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Y tế,Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

170

Quyết định 4290/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành

4290/QD-BYT,Quyết định 4290 2020,Bộ Y tế,Ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế,Phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường,Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

171

Quyết định 4132/QĐ-BYT về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

4132/QD-BYT,Quyết định 4132 2020,Bộ Y tế,Công khai dự toán ngân sách nhà nước 2020,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Bộ Y tế công khai dự toán ngân sách 2020,Tài chính nhà nước BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

172

Quyết định 4128/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành

4128/QD-BYT,Quyết định 4128 2020,Bộ Y tế,Danh mục kỹ thuật trong tư vấn khám chữa bệnh,Hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa,Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh từ xa,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

173

Quyết định 4070/QĐ-BYT năm 2020 về ban hành tạm thời danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành

4070/QD-BYT,Quyết định 4070 2020,Bộ Y tế,Danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn tư vấn khám,Kỹ thuật áp dụng hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa,Kỹ thuật áp dụng hội chẩn khám chữa bệnh từ xa,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

174

Quyết định 4055/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn tạm thời chuẩn bị môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng trong xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4055/QD-BYT,Quyết định 4055 2020,Bộ Y tế,Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp,Vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2,Xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng Real-time RT-PCR,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

175

Quyết định 4054/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành

4054/QD-BYT,Quyết định 4054 2020,Bộ Y tế,Tổ chức hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa,Quy định tổ chức hội chẩn khám chữa bệnh từ xa,Hướng dẫn tư vấn khám chữa bệnh từ xa,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

176

Quyết định 4042/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

4042/QD-BYT,Quyết định 4042 2020,Bộ Y tế,Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2,Phê duyệt xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2,Xét nghiệm phát hiện nhiễm Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2020

177

Quyết định 3986/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành

3986/QD-BYT,Quyết định 3986 2020,Bộ Y tế,Thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19,Hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch COVID-19,Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2020

178

Quyết định 3952/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 941/QĐ-BYT ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

3952/QD-BYT,Quyết định 3952 2020,Bộ Y tế,Sửa đổi Quyết định 941/QĐ-BYT,Trang thiết bị điều trị cách ly người bệnh COVID-19,Thuốc thiết yếu của khu vực điều trị cách ly,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

179

Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ Y tế ban hành

3931/QD-BYT,Quyết định 3931 2020,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Y tế,Thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BYT,Bộ Y tế công bố danh mục thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

180

Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban biên soạn Hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

3906/QD-BYT,Quyết định 3906 2020,Bộ Y tế,Thành lập Ban biên soạn quản lý bệnh thận giai đoạn cuối,Điều trị bệnh thận giai đoạn cuối trong COVID 19,Quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9