Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 195868 văn bản

101

Quyết định 1145/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

1145/QD-BYT,Quyết định 1145 2021,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược,Thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Y tế,Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

102

Quyết định 1053/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng do Bộ Y tế ban hành

1053/QD-BYT,Quyết định 1053 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19,Đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 tại nơi công cộng,Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

103

Quyết định 1070/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

1070/QD-BYT,Quyết định 1070 2021,Bộ Y tế,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021,Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

104

Quyết định 1069/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 01/2021) do Bộ Y tế ban hành

1069/QD-BYT,Quyết định 1069 2021,Bộ Y tế,Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế được cấp,Lưu hành trang thiết bị y tế được cấp tại Việt Nam,Trang thiết bị y tế không chẩn đoán in-vitro được cấp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

105

Quyết định 1021/QĐ-BYT năm 2021 về Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử do Bộ Y tế ban hành

1021/QD-BYT,Quyết định 1021 2021,Bộ Y tế,Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ phiên bản điện tử,Sổ theo dõi sức khỏe trẻ em phiên bản điện tử,Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em điện tử,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

106

Quyết định 973/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

973/QD-BYT,Quyết định 973 2021,Bộ Y tế,Phòng chống dịch bệnh Covid 19,Điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách của Covid-19,Vắc xin cho nhu cầu phòng chống COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

107

Quyết định 842/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt Hướng dẫn triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

842/QD-BYT,Quyết định 842 2021,Bộ Y tế,Triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone,Cấp phát thuốc Methadone cho người điều trị nghiện,Phát thuốc Methadone cho người điều trị nghiện,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

108

Quyết định 700/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT

700/QD-BYT,Quyết định 700 2021,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính quản lý của Bộ Y tế,Thủ tục hành chính kèm Thông tư 29/2020/TT-BYT,Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

109

Quyết định 701/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm Thống kê y tế do Bộ Y tế ban hành

701/QD-BYT,Quyết định 701 2021,Bộ Y tế,Quản lý vận hành phần mềm Thống kê y tế,Quản lý khai thác phần mềm Thống kê y tế,Vận hành khai thác sử dụng phần mềm Thống kê y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

110

Quyết định 682/QĐ-BYT năm 2021 về Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP (Local Government Service Platform) của Bộ Y tế

682/QD-BYT,Quyết định 682 2021,Bộ Y tế,Nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP,Nền tảng kết nối dữ liệu LGSP của Bộ Y tế,Nền tảng chia sẻ dữ liệu LGSP của Bộ Y tế,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

111

Quyết định 457/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

tế danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 20/8/2020 14. Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT ngày 13/02/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

112

Quyết định 403/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành

403/QD-BYT,Quyết định 403 2021,Bộ Y tế,Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,Thực hiện Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 2030,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

113

Quyết định 371/QĐ-BYT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

371/QD-BYT,Quyết định 371 2021,Bộ Y tế,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021,Kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

114

Quyết định 198/QĐ-BYT năm 2021 quy định về danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 do Bộ Y tế ban hành

198/QD-BYT,Quyết định 198 2021,Bộ Y tế,Kết nối y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin V20,Danh mục chuẩn định dạng dữ liệu y tế cơ sở,Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

115

Quyết định 141/QĐ-BYT năm 2021 về "Kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống bệnh Lao, giai đoạn 2021-2025" do Bộ Y tế ban hành

141/QD-BYT,Quyết định 141 2021,Bộ Y tế,Phối hợp giữa Phòng chống HIV AIDS và bệnh Lao,Phối hợp Phòng chống HIV AIDS và Lao 2021 2025,Kế hoạch phối hợp Phòng chống HIV AIDS 2021 2025,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

116

Quyết định 142/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa chương trình phòng, chống HIV/AIDS và Dự án phòng, chống bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

142/QD-BYT,Quyết định 142 2021,Bộ Y tế,Phối hợp Phòng chống HIV AIDS và Lao 2021 2025,Chương trình phòng chống HIV AIDS,Dự án Phòng chống bệnh Lao ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

117

Quyết định 122/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược do Bộ Y tế ban hành

122/QD-BYT,Quyết định 122 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn Cảnh giác Dược 2021,Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược,Hướng dẫn về Cảnh giác Dược,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 122/QĐ-BYT

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

118

Quyết định 116/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế

116/QD-BYT,Quyết định 116 2021,Bộ Y tế,Tổ chức các cuộc họp trong quản lý của Bộ y tế,Tổ chức các cuộc họp trong điều hành của Bộ y tế,Bộ Y tế ban hành quy chế tổ chức cuộc họp trong quản lý,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

119

Quyết định 28/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

28/QD-BYT,Quyết định 28 2021,Bộ Y tế,Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin cho y tế từ xa,Ứng dụng công nghệ thông tin cho y tế từ xa,Tiêu chí thực hiện hoạt động y tế từ xa,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

120

Quyết định 5614/QĐ-BYT năm 2020 về áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5614/QD-BYT,Quyết định 5614 2020,Bộ Y tế,Áp dụng Cơ chế một cửa về dược phẩm,Cơ chế một cửa thủ tục hành chính về dược phẩm,Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216