Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 195868 văn bản

41

Quyết định 1541/2001/QĐ-BYT ban hành danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1541/2001/QD-BYT,Quyết định 1541 2001,Bộ Y tế,Hóa chất diệt côn trùng,Chế phẩm diệt khuẩn,Cấm sử dụng,Đăng ký sử dụng,Lĩnh vực gia dụng,Gia dụng và y tế,Lĩnh vực gia dụng và y tế,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

42

Quyết định 996/2001/QĐ-BYT Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

996/2001/QD-BYT,Quyết định 996 2001,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm,Chất lượng thực phẩm,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 996/2001/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 30/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2009

43

Quyết định 920/2001/QĐ-BYT huỷ bỏ Quyết định số 864/2001/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

920/2001/QD-BYT,Quyết định 920 2001,Bộ Y tế,Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện,Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 920/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

44

Quyết định 883/2001/QĐ-BYT về Thường quy kỹ thuật xác định phẩm màu dùng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

883/2001/QD-BYT,Quyết định 883 2001,Bộ Y tế,Phẩm màu thực phẩm,Thường quy kỹ thuật,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 883/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 03

Ban hành: 22/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2009

45

Quyết định 831/2001/QĐ-BYT về Thanh tra Vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

831/2001/QD-BYT,Quyết định 831 2001,Bộ Y tế,Thanh tra Vệ sinh lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 831/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 3

Ban hành: 19/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

46

Quyết định 681/2001/QĐ-BYT về chế độ báo cáo và biểu mẫu báo cáo công tác phòng chống AIDS ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

681/2001/QD-BYT,Quyết định 681 2001,Bộ Y tế,Chế độ báo cáo,Phòng chống AIDS,Ngành y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 681/2001/QĐ-BYT Hà nội, ngày 07 tháng 03 năm 2001

Ban hành: 07/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

47

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2018,Tỉnh Bến Tre,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

48

Quyết định 385/2001/QĐ-BYT qui định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

385/2001/QD-BYT,Quyết định 385 2001,Bộ Y tế,Nhiệm vụ kỹ thuật,Chăm sóc sức khỏe sinh sản,Sức khỏe sinh sản,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 385/2001/QĐ-BYT

Ban hành: 13/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2009

49

Quyết định 336/2001/QĐ-BYT công bố danh sách đợt 1 năm 2001 gồm 55 công ty nước ngoài đăng ký thiết lập quan hệ buôn bán trong lĩnh vực dược phẩm với doanh nghiệp của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

336/2001/QD-BYT,Quyết định 336 2001,Bộ Y tế,Được phép cung cấp thuốc,Nguyên liệu làm thuốc,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 366/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

50

Quyết định 175/2001/QĐ-BYT Quy định chuyên môn trong công tác xét nghiệm máu phòng lây nhiễm HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

175/2001/QD-BYT,Quyết định 175 2001,Bộ Y tế,Xét nghiệm máu phòng lây nhiễm HIV AIDS,Xét nghiệm máu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 175/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 01

Ban hành: 18/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2009

51

Quyết định 108/2001/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng và Thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

108/2001/QD-BYT,Quyết định 108 2001,Bộ Y tế,Thanh tra Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 108/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2001

Ban hành: 12/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2009

52

Quyết định 09/2001/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

09/2001/QD-BYT,Quyết định 09 2001,Bộ Y tế,Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội,Sở Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2009

53

Quyết định 2254/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em do Bộ Y tế ban hành

2254/QD-BYT,Quyết định 2254 2021,Bộ Y tế,Bộ Công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ,Bộ Công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em,Công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

54

Quyết định 2263/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành

2263/QD-BYT,Quyết định 2263 2021,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro,Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA,Thiết bị chẩn đoán in vitro xác định RNA của SARS CoV 2,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

55

Quyết định 2125/QĐ-BYT về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021

2125/QD-BYT,Quyết định 2125 2021,Bộ Y tế,Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế,Rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

56

Quyết định 2083/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Bệnh viện Mắt Hồng Sơn do Bộ Y tế ban hành

2083/QD-BYT,Quyết định 2083 2021,Bộ Y tế,Danh mục kỹ thuật với Bệnh viện Mắt Hồng Sơn,Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật Bệnh viện Mắt Hồng Sơn,Xếp hạng tương đương với Bệnh viện Mắt Hồng Sơn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

57

Quyết định 2084/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành

2084/QD-BYT,Quyết định 2084 2021,Bộ Y tế,Hỗ trợ thuốc Keytruda Pembrolizumab miễn phí một phần,Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda Pembrolizumab miễn phí,Phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc cho người bệnh ung thư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

58

Quyết định 2087/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung đối với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do Bộ Y tế ban hành

2087/QD-BYT,Quyết định 2087 2021,Bộ Y tế,Phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn với Bệnh viện,Danh mục kỹ thuật với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình,Kỹ thuật chuyên môn với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

59

Quyết định 2065/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C do Bộ Y tế ban hành

2065/QD-BYT,Quyết định 2065 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán bệnh viêm gan vi rút C,Hướng dẫn điều trị bệnh viêm gan vi rút C,Chẩn đoán điều trị bệnh viêm gan vi rút C,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

60

Quyết định 2022/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành

2022/QD-BYT,Quyết định 2022 2021,Bộ Y tế,Xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS CoV 2,Sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh SARS CoV 2,Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS CoV 2,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236