Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 198226 văn bản

381

Quyết định 2831/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2831/QD-BYT,Quyết định 2831 2019,Bộ Y tế,Tài liệu hướng dẫn,Chuyên ngành Nhi khoa ,Quy trình kỹ thuật,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2831/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

382

Quyết định 2825/QĐ-BYT năm 2019 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2825/QD-BYT,Quyết định 2825 2019,Bộ Y tế,Cơ chế một cửa quốc gia,Thủ tục hành chính môi trường ,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2825/QĐ-BYT

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

383

Quyết định 2834/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt “Hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2834/QD-BYT,Quyết định 2834 2019,Bộ Y tế,Hướng dẫn kỹ thuật ,Lây truyền HIV từ mẹ sang con ,Lây truyền HIV ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2834/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

384

Quyết định 2597/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2597/QD-BYT,Quyết định 2597 2019,Bộ Y tế,Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ,Tiêu chuẩn Chức danh,Kỹ thuật y học,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2597/QĐ-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

385

Quyết định 2596/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2596/QD-BYT,Quyết định 2596 2019,Bộ Y tế,Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ,Kỹ thuật y học,Chức danh nghề nghiệp,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2596/QĐ-BYT

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

386

Quyết định 2595/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2595/QD-BYT,Quyết định 2595 2019,Bộ Y tế,Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Kỹ thuật y học,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2595/QĐ-BYT

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

387

Quyết định 2600/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2600/QD-BYT,Quyết định 2600 2019,Bộ Y tế,Chương trình bồi dưỡng,Điều dưỡng,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2600/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

388

Quyết định 2603/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2603/QD-BYT,Quyết định 2603 2019,Bộ Y tế,Chương trình bồi dưỡng,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Hộ sinh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2603/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

389

Quyết định 2601/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2601/QD-BYT,Quyết định 2601 2019,Bộ Y tế,Chương trình bồi dưỡng,Hộ sinh,Tiêu chuẩn Chức danh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2601/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

390

Quyết định 2602/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2602/QD-BYT,Quyết định 2602 2019,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Chương trình bồi dưỡng,Hộ sinh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2602/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

391

Quyết định 2598/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2598/QD-BYT,Quyết định 2598 2019,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn Chức danh,Chương trình bồi dưỡng,Điều dưỡng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2598/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

392

Quyết định 2520/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2520/QD-BYT,Quyết định 2520 2019,Bộ Y tế,Phục hồi chức năng,Quy trình kỹ thuật,Hướng dẫn quy trình kỹ thuật,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2520/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

393

Quyết định 2470/QĐ-BYT năm 2019 về hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2470/QD-BYT,Quyết định 2470 2019,Bộ Y tế,Tiêm chủng,Công tác tiêm chủng ,Tiêm chủng quốc gia,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2470/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

394

Quyết định 2402/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2402/QD-BYT,Quyết định 2402 2019,Bộ Y tế,Tài liệu hướng dẫn,Phòng chống bệnh ung thư,Dự phòng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2402/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

395

Quyết định 2337/QĐ-BYT năm 2019 về phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

2337/QD-BYT,Quyết định 2337 2019,Bộ Y tế,Phân công nhiệm vụ,Phòng chống thiên tai ,Tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2337/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

396

Quyết định 2326/QĐ-BYT năm 2019 về thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung, thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2326/QD-BYT,Quyết định 2326 2019,Bộ Y tế,Trung tâm Pháp y,Viện Pháp y tâm thần Trung ương ,Pháp y tâm thần,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2326/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

397

Quyết định 2187/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2187/QD-BYT,Quyết định 2187 2019,Bộ Y tế,Tài liệu hướng dẫn,Tài liệu hướng dẫn y tế,Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2187/QĐ-BYT

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

398

Quyết định 1991/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ cơ chế, chính sách, pháp luật cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, địa phương trong phát triển công nghiệp dược; thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe và trang thiết bị y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1991/QD-BYT,Quyết định 1991 2019,Bộ Y tế,Phát triển công nghiệp Dược,Phát triển ngành Dược,Phát triển công nghiệp hóa dược,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1991/QĐ-BYT

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

399

Quyết định 1941/QĐ-BYT năm 2019 về Mẫu bệnh án y học cổ truyền sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1941/QD-BYT,Quyết định 1941 2019,Bộ Y tế,Y học cổ truyền,Mẫu bệnh án,Mẫu bệnh án y học,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1941/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

400

Quyết định 1899/QĐ-BYT năm 2019 công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

1899/QD-BYT,Quyết định 1899 2019,Bộ Y tế,Bộ Y tế,Quản lý nhà nước của bộ y tế,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1899/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146