Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 195778 văn bản

21

Quyết định 4031/2001/QĐ-BYT về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4031/2001/QD-BYT,Quyết định 4031 2001,Bộ Y tế,Chế độ giao tiếp,Cơ sở khám chữa bệnh,Cơ sở khám bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 4031/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

22

Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3742/2001/QD-BYT,Quyết định 3742 2001,Bộ Y tế,Phụ gia thực phẩm,Được phép sử dụng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3742/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2001

Ban hành: 31/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2008

23

Quyết định 3649/2001/QĐ-BYT công bố danh sách bổ sung đợt 2 năm 2001 gồm 6 công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3649/2001/QD-BYT,Quyết định 3649 2001,Bộ Y tế,Đăng ký hoạt động về thuốc,Đăng ký hoạt động về nguyên liệu thuốc,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3649/2001/QĐ-BYT

Ban hành: 28/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

24

Quyết định 3486/2001/QĐ-BYT ban hành Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm diệt công trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3486/2001/QD-BYT,Quyết định 3486 2001,Bộ Y tế,Quản lý hóa chất,Chế phẩm diệt côn trùng,Quản lý chế phẩm diệt côn trùng,Chế phẩm diệt khuẩn,Lĩnh vực gia dụng và y tế,Lĩnh vực gia dụng,Gia dụng và y tế,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

25

Quyết định 3376/2001/QĐ-BYT công bố danh sách 27 công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

3376/2001/QD-BYT,Quyết định 3376 2001,Bộ Y tế,Đăng ký hoạt động về thuốc,Công ty nước ngoài,Hoạt động nguyên liệu làm thuốc,Đăng ký hoạt động nguyên liệu làm thuốc ,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

26

Quyết định 3349/2001/QĐ-BYT về Thường quy kỹ thuật định lượng Vibrio parahaemolyticus trong thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3349/2001/QD-BYT,Quyết định 3349 2001,Bộ Y tế,Thường quy kỹ thuật định lượng,Thường quy kỹ thuật,Vibrio parahaemolyticus,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 3349/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

27

Quyết định 3348/2001/QĐ-BYT về Thường quy kỹ thuật định lượng Clostridium perfringens trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3348/2001/QD-BYT,Quyết định 3348 2001,Bộ Y tế,Clostridium perfringens,Thường quy kỹ thuật,Thường quy kỹ thuật định lượng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 3348/2001/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 31/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

28

Quyết định 3351/2001/QĐ-BYT về Thường quy kỹ thuật định lượng Streptococcus faecalis trong thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3351/2001/QD-BYT,Quyết định 3351 2001,Bộ Y tế,Thường quy kỹ thuật,Thường quy kỹ thuật định lượng,Streptococcus faecalis,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 3351/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

29

Quyết định 3347/2001/QĐ-BYT ban hành Thường quy kỹ thuật định lượng trực khuẩn mủ xanh - Pseudomonas aeruginosa - trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3347/2001/QD-BYT,Quyết định 3347 2001,Bộ Y tế,Trực khuẩn mủ xanh,Pseudomonas aeruginosa,Thường quy kỹ thuật,Thường quy kỹ thuật định lượng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 3347/2001/QĐ-BYT

Ban hành: 31/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

30

Quyết định 3339/2001/QĐ-BYT về vệ sinh đối với một số loại bao bì bằng chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3339/2001/QD-BYT,Quyết định 3339 2001,Bộ Y tế,Bao bì chất dẻo,Bao bì thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 3339/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2001

Ban hành: 30/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2008

31

Quyết định 3121/2001/QĐ-BYT về Quy chế đăng ký thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3121/2001/QD-BYT,Quyết định 3121 2001,Bộ Y tế,Quy chế đăng ký thuốc,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3121/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2001

Ban hành: 18/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

32

Quyết định 3057/2001/QĐ-BYT công bố 17 vắc xin, sinh phẩm miễn dịch được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3057/2001/QD-BYT,Quyết định 3057 2001,Bộ Y tế,Được phép lưu hành tại Việt Nam,Công bố 17 vắc xin sinh phẩm ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3057/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 7

Ban hành: 13/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2010

33

Quyết định 3047/2001/QĐ-BYT về Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3047/2001/QD-BYT,Quyết định 3047 2001,Bộ Y tế,Thuốc hướng tâm thần,Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần,Tiền chất,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3047/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

34

Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3046/2001/QD-BYT,Quyết định 3046 2001,Bộ Y tế,Danh mục thuốc độc,Danh mục thuốc giảm độc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3046/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ

Ban hành: 12/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT về việc triển khai áp dụng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2701/2001/QD-BYT,Quyết định 2701 2001,Bộ Y tế,Thực hành tốt bảo quản thuốc,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2701/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

36

Quyết định 2442/2001/QĐ-BYT về "Quy chế công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan Y tế " do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2442/2001/QD-BYT,Quyết định 2442 2001,Bộ Y tế,Quy chế công tác kiểm tra thanh tra,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 25/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2011

37

Quyết định 2027/2001/QĐ-BYT Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2027/2001/QD-BYT,Quyết định 2027 2001,Bộ Y tế,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Chất lượng thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2027/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 5

Ban hành: 30/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

38

Quyết định 1629/2001/QĐ-BYT ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1629/2001/QD-BYT,Quyết định 1629 2001,Bộ Y tế,Trang thiết bị y tế,Tiêu chuẩn ngành,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1629/2001/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 10 TIÊU

Ban hành: 23/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

39

Quyết định 1589/2001/QĐ-BYT công bố 3 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1589/2001/QD-BYT,Quyết định 1589 2001,Bộ Y tế,Hóa chất,Chế phẩm diệt côn trùng,Chế phẩm diệt khuẩn,Lĩnh vực gia dụng và y tế,Lĩnh vực gia dụng,Gia dụng và y tế,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1589/2001/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 18/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

40

Quyết định 1545/2001/QĐ-BYT công bố 15 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

1545/2001/QD-BYT,Quyết định 1545 2001,Bộ Y tế,Chế phẩm diệt côn trùng,Chế phẩm diệt côn trùng được đăng ký,Chế phẩm diệt khuẩn được đăng ký,Danh mục chế phẩm diệt côn trùng,Chế phẩm diệt khuẩn,Lĩnh vực gia dụng và y tế,Lưu hành hoá chất,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9