Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 197992 văn bản

241

Quyết định 2524/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục 02 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định kháng thể kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2) được cấp số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2524/QD-BYT,Quyết định 2524 2020,Bộ Y tế,Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro 2020,danh mục 02 trang thiết bị y tế xác định kháng thể,Thiết bị chuẩn đoán kháng thể kháng vi rút Corona,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

242

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2017 giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhà đầu tư thực hiện dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2017,Tỉnh Sơn La,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

243

Quyết định 2405/QĐ-BYT năm 2020 về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

2405/QD-BYT,Quyết định 2405 2020,Bộ Y tế,Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm,Kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu Bộ Y tế,Giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

244

Quyết định 2324/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2324/QD-BYT,Quyết định 2324 2020,Bộ Y tế,Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng,Thực hiện Điều chỉnh mức sinh phù hợp đối tượng,Thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến 2030,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

245

Quyết định 2316/QĐ-BYT năm 2020 về phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

2316/QD-BYT,Quyết định 2316 2020,Bộ Y tế,Định mức sử dụng máy móc chuyên dùng,Định mức sử dụng máy móc thiết bị Bộ Y tế,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng,Tài chính nhà nước BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

246

Quyết định 2235/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2235/QD-BYT,Quyết định 2235 2020,Bộ Y tế,Thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số,Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số,Thực hiện Truyền thông Dân số đến 2030,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

247

Quyết định 2178/QĐ-BYT năm 2020 bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT về bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2178/QD-BYT,Quyết định 2178 2020,Bộ Y tế,Bổ sung Quyết định 7603/QĐ-BYT,Bổ sung Phụ lục 08 Danh mục mã vật tư y tế,Bộ mã danh mục dùng chung trong khám bệnh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

248

Quyết định 2155/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021 do Bộ Y tế ban hành

2155/QD-BYT,Quyết định 2155 2020,Bộ Y tế,Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván,Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin năm 2020-2021,Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván Bạch hầu giảm liều,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

249

Quyết định 2153/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế do Bộ Y tế ban hành

2153/QD-BYT,Quyết định 2153 2020,Bộ Y tế,Quy chế xác lập sử dụng mã định danh y tế,Quy chế quản lý mã định danh y tế,Xác lập sử dụng quản lý mã định danh y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

250

Quyết định 2126/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2126/QD-BYT,Quyết định 2126 2020,Bộ Y tế,Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt,Phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt,Tiêm bổ sung vắc xin bại liệt IPV 2020 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

251

Quyết định 2121/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt do Bộ Y tế ban hành

2121/QD-BYT,Quyết định 2121 2020,Bộ Y tế,Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt,Tài liệu Hướng dẫn quy trình chuyên ngành Răng hàm mặt,Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

252

Quyết định 2106/QĐ-BYT về phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020” do Bộ Y tế ban hành

2106/QD-BYT,Quyết định 2106 2020,Bộ Y tế,Tiêm bổ sung vắc xin Sởi Rubella,Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin cho trẻ 1-5 tuổi,Tiêm vắc xin Sởi cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

253

Quyết định 2057/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành

2057/QD-BYT,Quyết định 2057 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong COVID 19,Chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID 19,Tài liệu Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

254

Quyết định 2058/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp" do Bộ Y tế ban hành

2058/QD-BYT,Quyết định 2058 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán rối loạn tâm thần thường gặp,Hướng dẫn điều trị rối loạn tâm thần thường gặp,Tài liệu chuyên môn điều trị rối loạn tâm thần thường gặp,Thể thao - Y tế  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

255

Quyết định 1942/QĐ-BYT năm 2020 về mô hình tổ chức, hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

1942/QD-BYT,Quyết định 1942 2020,Bộ Y tế,Mô hình tổ chức bệnh viện dã chiến điều trị COVID 19,Mô hình hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị COVID 19,Mô hình bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

256

Quyết định 1886/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành

1886/QD-BYT,Quyết định 1886 2020,Bộ Y tế,Tài liệu Hướng dẫn quản lý bệnh không lây nhiễm,Tài liệu Hướng dẫn điều trị bệnh không lây nhiễm,Tài liệu chuyên môn điều trị bệnh không lây nhiễm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

257

Quyết định 1851/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành

1851/QD-BYT,Quyết định 1851 2020,Bộ Y tế,Chẩn đoán hen phế quản người lớn và trẻ em,Điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em,Tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán hen phế quản,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

258

Quyết định 1814/QĐ-BYT năm 2020 về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản cố định của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

1814/QD-BYT,Quyết định 1814 2020,Bộ Y tế,Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm đơn vị hành chính,Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm đơn vị sự nghiệp,Lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản của đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

259

Quyết định 1807/QĐ-BYT năm 2020 Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ Y tế ban hành

1807/QD-BYT,Quyết định 1807 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh,Kỹ thuật sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh,Điều trị trước sinh và sơ sinh Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

260

Quyết định 1772/QĐ-BYT năm 2020 về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị hành chính, sự nghiệp do Bộ Y tế ban hành

1772/QD-BYT,Quyết định 1772 2020,Bộ Y tế,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc,Gói thầu mua hàng hóa dịch vụ của đơn vị,Phê duyệt gói thầu hàng hóa đơn vị hành chính sự nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116