Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4069/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 195868 văn bản

181

Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban biên soạn Hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

3906/QD-BYT,Quyết định 3906 2020,Bộ Y tế,Thành lập Ban biên soạn quản lý bệnh thận giai đoạn cuối,Điều trị bệnh thận giai đoạn cuối trong COVID 19,Quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

182

Quyết định 3888/QĐ-BYT năm 2020 về Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" do Bộ Y tế ban hành

3888/QD-BYT,Quyết định 3888 2020,Bộ Y tế,Phòng chống COVID 19 trạng thái bình thường mới,Sổ tay phòng chống COVID 19 tại cộng đồng,Sổ tay hướng dẫn phòng chống COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

183

Quyết định 3875/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum do Bộ Y tế ban hành

3875/QD-BYT,Quyết định 3875 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán điều trị ngộ độc botulinum,Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán ngộ độc botulinum,Hướng dẫn tạm thời điều trị ngộ độc botulinum,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

184

Quyết định 3781/QĐ-BYT năm 2020 về "Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025" do Bộ Y tế ban hành

3781/QD-BYT,Quyết định 3781 2020,Bộ Y tế,Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản,Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe tình dục,Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

185

Quyết định 3659/QĐ-BYT năm 2020 hướng dẫn về nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

3659/QD-BYT,Quyết định 3659 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng COVID-19,Đăng ký lưu hành vắc xin phòng COVID-19,Thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng COVID-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

186

Quyết định 3593/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu" do Bộ Y tế ban hành

3593/QD-BYT,Quyết định 3593 2020,Bộ Y tế,Giám sát và phòng chống bệnh bạch hầu,Hướng dẫn giám sát bệnh bạch hầu,Hướng dẫn phòng chống bệnh bạch hầu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

187

Quyết định 3597/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

3597/QD-BYT,Quyết định 3597 2020,Bộ Y tế,Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19,Ban hành Kế hoạch giám sát COVID-19,Kế hoạch giám sát COVID-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

188

Quyết định 3532/QĐ-BYT năm 2020 quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3532/QD-BYT,Quyết định 3532 2020,Bộ Y tế,Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã phường,Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế,Triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

189

Quyết định 3492/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành

3492/QD-BYT,Quyết định 3492 2020,Bộ Y tế,Công tác phòng chống dịch Covid 19,Thành lập đoàn kiểm tra chống Covid 19,Phòng chống dịch Covid 19 Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

190

Quyết định 3486/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2" do Bộ Y tế ban hành

3486/QD-BYT,Quyết định 3486 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2,Gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2,Đảm bảo công tác xét nghiệm Covid-19 kịp thời,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

191

Quyết định 3468/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” do Bộ Y tế ban hành

3468/QD-BYT,Quyết định 3468 2020,Bộ Y tế,Công tác phòng chống COVID-19 tại bệnh viện,Hướng dẫn tạm thời phòng chống COVID-19,Quyết liệt ứng phó với dịch Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

192

Quyết định 3384/QĐ-BYT năm 2020 về "Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng" do Bộ Y tế ban hành

3384/QD-BYT,Quyết định 3384 2020,Bộ Y tế,Hệ số sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng,Hệ số vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng,Xây dựng kế hoạch tiêm chủng hàng năm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

193

Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

3365/QD-BYT,Quyết định 3365 2020,Bộ Y tế,Bộ Y tế thành lập Bộ phận thường trực chống dịch Đà Nẵng,Thành lập Bộ phận thường trực chống dịch tại Đà Nẵng,Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

194

Quyết định 3351/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ Y tế ban hành

3351/QD-BYT,Quyết định 3351 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán COVID 19,Điều trị COVID 19 do chủng vi rút Corona mới,Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

195

Quyết định 3334/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

3334/QD-BYT,Quyết định 3334 2020,Bộ Y tế,Thành lập 03 Đội công tác phòng chống COVID 19 Đà Nẵng,Công tác phòng chống COVID-19 ở Đà Nẵng,Phòng chống kiểm soát lây nhiễm Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

196

Quyết định 3248/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

3248/QD-BYT,Quyết định 3248 2020,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm,Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính về dược phẩm,Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

197

Quyết định 3142/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng chống đại dịch cúm do Bộ Y tế ban hành

3142/QD-BYT,Quyết định 3142 2020,Bộ Y tế,Sử dụng vắc xin phòng chống đại dịch cúm,Phân phối vắc xin phòng chống đại dịch cúm,Bảo quản vắc xin phòng chống đại dịch cúm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

198

Quyết định 3128/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3128/QD-BYT,Quyết định 3128 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú,Tài liệu chẩn đoán và điều trị ung thư vú,Tài liệu Hướng dẫn điều trị ung thư vú,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

199

Quyết định 3127/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3127/QD-BYT,Quyết định 3127 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán điều trị ung thư dạ dày,Tài liệu chẩn đoán điều trị ung thư dạ dày,Tài liệu Hướng dẫn điều trị ung thư dạ dày,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

200

Quyết định 3130/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3130/QD-BYT,Quyết định 3130 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt,Hướng dẫn điều trị ung thư tuyến tiền liệt,Tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219