Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4047/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205551 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 4047/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh không liên thông trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định

4047/QD-UBND,Quyết định 4047 2019,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4047/QĐ-UBND Bình Định, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

2

Quyết định 4047/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

4047/QD-UBND,Quyết định 4047 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính,Danh mục thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

3

Quyết định 4047/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

4047/QD-UBND,Quyết định 4047 2016,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4047/QĐ-UBND Hải Dương, ngày

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

4

Quyết định 4047/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

4047/QD-UBND,Quyết định 4047 2013,Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4047/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

5

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

6

Quyết định 4047/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4047/QD-BKHCN,Quyết định 4047 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công trình thủy lợi,Tiêu chuẩn công trình Thủy lợi,Tiêu chuẩn quốc gia,Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia,Công trình thủy lợi ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

7

Thông báo 4047/TB-LĐTBXH về kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động tại 20 công trình xây dựng đang thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4047/TB-LDTBXH,Thông báo 4047 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,An toàn lao động,Vệ sinh lao động,Công trình xây dựng,Thành phố Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

8

Quyết định 3417/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp Q-Office trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP Q-OFFICE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

9

Thông báo 4309/TB-TCHQ năm 2014 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép hợp kim Q110, Q180 và Q220 do Tổng cục Hải quan ban hành

70/TB-PTPL ngày 16.4.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1, 2, 3 PLTK Thép hợp kim Q110, Q180 và Q220 (có mặt cắt ngang hình tròn, không chứa Bo, được cán nóng). 2. Đơn vị nhập khẩu: DNTN Đại Bình. 3. Số, ngày tờ khai

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

10

Quyết định 1336/QĐ-BTL năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1 do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành

Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1; Căn cứ Quyết định số 4047/QĐ-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau

Ban hành: 14/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

11

Kế hoạch 2343/KH-UBND năm 2022 về tăng cường điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025

mầm non đến trường; nhằm hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch số 4047/KH-UBND ngày 03/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2025, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 486/SGDĐT-GDMNTH ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường các điều kiện bảo đảm huy

Ban hành: 18/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

12

Thông báo 2817/BHXH-KHTC năm 2016 về đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trọng./. Nơi nhận: - BHXH quận huyện; - Bưu điện TPHCM; - UBND các phường xã; - Lưu VT, KHTC. GIÁM ĐỐC Cao Văn Sang DANH SÁCH ĐIỂM BƯU CỤC TRẢ THẺ BHYT CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG STT ĐỊA

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

13

Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa - năm tài chính 2016, do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ

1091/QD-UBND,Quyết định 1091 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1091/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

14

Quyết định 2297/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp An Phú tại phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 1054/QĐ-UBND

+ Cân bằng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất (theo QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 15/5/2012): STT Loại đất Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) Mật độ xây dựng (%) Tầng cao 1 Đất chung cư thu nhập thấp 4047

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

15

Quyết định 2619/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trạm cấp nước Sơn Trà 1 Q. Sơn Trà Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng. Quyết định số 5879/QĐ-UBND, ngày 06/8/2010 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 2. Trạm cấp nước Sơn Trà 2 Q. Sơn Trà 3. Trạm cấp nước Hồ Xanh Q. Sơn

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

16

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ nội dung về ưu đãi khuyến khích đầu tư tại Quyết định 2045/2004/QĐ-UB quy định chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

điều, khoản tại Quyết định số 2045/2004/QĐ-UB ngày 18/6/2004, Quyết định số 3467/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002, Quyết định số 4047/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2091/TTr-KHĐT ngày 22/7/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Các dự án đầu tư được UBND tỉnh cho thuê đất

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

17

Quyết định 235/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

235/QD-UBND,Quyết định 235 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Long Hồ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Hồ 2022,Kế hoạch sử dụng đất Long Hồ Vĩnh Long,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2022

18

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

là 18.521 người, cụ thể như sau: 1. UBND thành phố Nha Trang 4.047 người; 2. UBND thành phố Cam Ranh 1.721 người; 3. UBND thị xã Ninh Hòa 2.940 người; 4.

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

19

Quyết định 1276/QĐ-UBND phê duyệt "Chương trình Phát triển vùng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Năm tài chính 2016" do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ

1276/QD-UBND,Quyết định 1276 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1276/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

20

Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

224/QD-UBND,Quyết định 224 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh 2021,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của huyện Quế Võ,Quy hoạch sử dụng đất của huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252