Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 404/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1936 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 176.276 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 31.984 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 404:2003 về phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần giống trên ô thí nghiệm đồng ruộng

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 404:2003 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA TÍNH ĐÚNG GIỐNG VÀ ĐỘ THUẦN GIỐNG TRÊN Ô THÍ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG Method for Control Plot Test 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho quá trình sản xuất, kinh doanh và kiểm tra chất lượng giống cây lương thực, cây thực phẩm và

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 404:2000 về phương pháp hậu kiểm giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 404:2000 PHƯƠNG PHÁP HẬU KIỂM GIỐNG CÂY TRỒNG ( Method for conducting post control plots )  (Ban hành kèm theo quyết định số 20/2000/-BNN-KHCNngày 06 tháng 03 năm 2000) 1. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này qui định những nguyên tắc và phương pháp đánh giá tính đúng giống, độ

Ban hành: 06/03/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

các quy định về an toàn được áp dụng theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 404: 2005 Những phương tiện bảo vệ cá nhân - Bộ lọc khí CO để bảo vệ cơ quan hô hấp (Respiratory protective devices for self - rescue - Filter self - rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly). 1.2. Đối tượng áp dụng 1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập

Ban hành: 25/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11236:2015 (ISO 10474:2013) về Thép và sản phẩm thép - Tài liệu kiểm tra

cấp các sản phẩm thép. Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với các tiêu chuẩn quy định các điều kiện kỹ thuật chung về cung cấp: - Đối với thép vá các sản phẩm thép, xem TCVN 4399 (ISO 404); - Đối với các vật đúc thép, xem ISO 4990. CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các sản phẩm khác. 2. Tài liệu viện dẫn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11229-1:2015 (ISO 4950-1:1995 sửa đổi bổ sung 1:2003) về Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 4398:2001 (ISO 377 :1997), Thép và các sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 10351 (ISO 7452), Thép tấm cán nóng - Dung sai kích thước và hình dạng. TCVN 10352 (ISO 7788), Thép - Hoàn thiện bề mặt

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 59: 2013/BGTVT về hệ thống làm lạnh hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

công chất làm lạnh sơ cấp (chính) được nêu dưới đây. Việc kiểm tra và chế tạo hệ thống làm lạnh dùng các công chất làm lạnh sơ cấp khác với các công chất làm lạnh được nêu dưới đây phải được Đăng kiểm cho là phù hợp: R22: CHClF2 R134a: CH2FCF3 R404A: R125/R143a/R134a (44/52/4 % trọng lượng) CHF2CF3/ CH3CF3/ CH2FCF3 R407C:

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-16:2017 về Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H

1: Phương pháp thử. TCVN 4398 (ISO 377), Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 4399 (ISO 404), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 8998 (ASTM E 415), Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9685:2013 về Cọc ván thép cán nóng

phòng. TCVN 4398:2001 (ISO 377:1997), Thép và sản phẩm thép. Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 8998:2011 (ASTM E415:2008), Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích bằng quang phổ phát xạ chân không.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11233-1:2015 (ISO 6930-1:2001) về Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 1: Điều kiện cung cấp đối với thép cán cơ nhiệt

thử cơ tính. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 11236 (ISO 10474), Thép và sản phẩm thép - Tài liệu kiểm tra. ISO 2566 - 1:1984, Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low alloy steels. (Thép - Chuyển đổi các giá trị độ giãn dài- Phần 1: Thép

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11233-2:2015 (ISO 6930-2:2004) về Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 2: Điều kiện cung cấp đối với thép thường hóa, thép cán thường hóa và thép cán

phần hóa học TCVN 4398 (ISO 377), Thép và các sản phẩm thép - Vị trí và chuẩn bị mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 11236 (ISO 10474), Thép và sản phẩm thép - Tài liệu kiểm tra. ISO 2566 - 1:1984, Steel - Conversion

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11234-1:2015 (ISO 4951-1:2001) về Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung khi cung cấp

Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị các mẫu thử để xác định thành phần hóa học. TCVN 4398:2001 (ISO 377:1997), Thép và các sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 11234-2 (ISO 4951-2), Thép thanh và thép

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9686:2013 về Cọc ván thép cán nóng hàn được

Thử va đập kiểu con lắc Charpy. Phần 1: Phương pháp thử. TCVN 4398:2001 (ISO 377:1997), Thép và sản phẩm thép. Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 8998:2011 (ASTM E415:2008), Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11372:2016 (ISO 7778:2014) về Đặc tính theo chiều dày đối với sản phẩm thép

cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, (nếu có). TCVN 4399 (ISO 404), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 197-1 (ISO 6892-1),

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11234-3:2015 (ISO 4951-3:2001) về Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 3: Điều kiện cung cấp đối với thép cán cơ nhiệt

kết cấu hàn1) 2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11234-2:2015 (ISO 4951-2:2001) về Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 2: Điều kiện cung cấp đối với thép thường hóa, thép cán thường hóa và thép cán

liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao hồm cả các sửa đổi. TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 11234-1 (ISO 4951-1), Thép thanh và thép định hình giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung khi cung cấp. TCVN 11236 (ISO 10474), Thép và các

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11235 -1:2015 (ISO 16120-1:2011) về Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - Phần 1: Yêu cầu chung

yêu cầu của tiêu chuẩn này, cần áp dụng các yêu cầu kỹ thuật chung về cung cấp được quy định trong TCVN 4399 (ISO 404). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11235-3:2015 (ISO 16120-3:2011) về Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - Phần 3: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn sôi và nửa lặng có hàm lượng cacbon thấp

mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 1660 (ISO 4885), Sản phẩm của hợp kim sắt - Nhiệt luyện - Từ vựng TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 4398 (ISO 377), Thép và các sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 7446-11), Thép - Phân

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8740:2011 về Xốt trộn salad

Amoni alginat 296 Axit DL-malic 404 Canxi alginat 297 Axit fumaric 406 Agar (thạch) 300 Axit L-ascorbic 407 Carrageenan 301

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8739:2011 về Mayonnaise

283 Kali propionat 402 Kali alginat 290 Carbon dioxit 403 Amoni alginat 296 Axit DL-malic 404 Canxi alginat 297 Axit fumaric

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.43.11