Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 404/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 172578 văn bản

21

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 23 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

22

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã của tỉnh Bắc Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 26/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

23

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

24

Quyết định 404/QĐ-CVT năm 2012 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Nam do Cục trưởng Cục Viễn thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC VIỄN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-CVT Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT

Ban hành: 24/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2012

25

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 20 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2015

26

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2011 về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

27

Quyết định 404/QĐ-BNV năm 2010 công nhận đổi tên và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nước sạch và Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỔI TÊN VÀ ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) QUỸ

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

Ban hành: 26/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

29

Quyết định 404/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 404/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

30

Thông báo 404/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

31

Kế hoạch 404/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng do tỉnh Đắk Nông ban hành

773/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 14-CT/TW NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

32

Quyết định 404/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 404/2008/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC

Ban hành: 05/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

33

Quyết định 404-TTg năm 1994 giải thể Hội đồng Tài chính tiền tệ Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 404-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng

Ban hành: 06/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

34

Kế hoạch 404/KH-UBND năm 2017 quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 404/KH-UBND Bình Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

35

Thông báo 404/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

36

Quyết định 404/2004/QĐ-BTM ban hành Danh mục hàng hoá tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 404/2004/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 404/2004/QĐ-BTM NGÀY 01 THÁNG

Ban hành: 01/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

37

Thông báo 404/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hóa chất trợ nhuộm lưới đánh cá do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

38

Thông báo 404/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách ưu đãi đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, chính sách đã ban hành

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

39

Quyết định 404-QĐ-BNV năm 1995 quy định đối tượng, tiêu chuẩn trang bị các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ do Bộ nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 404-QĐ-BNV Hà Nội , ngày 15 tháng 7 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN TRANG BỊ CÁC LOẠI VŨ KHÍ THÔ SƠ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Điều 1. Các loại vũ khí thô sơ, phương tiện,

Ban hành: 15/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

40

Thông báo 404/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trước 31 tháng 12 năm 2012; - Đề xuất Ban Chỉ đạo cho ý kiến về cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với những dự án khoa học và công nghệ quy mô lớn thuộc 03 Chương trình trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; - Phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng kế

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91