Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 40/TTr-SXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13721 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 6314/SXD-TTr năm 2021 thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND

6314/SXD-TTr,Công văn 6314 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện giãn cách xã hội Hà Nội,Giãn cách xã hội theo nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND Hà Nội,Giãn cách xã hội để phòng COVID 19 tại công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

2

Công văn 195/SXD-TTr năm 2015 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

195/SXD-TTr,Công văn 195 2015,Tỉnh Phú Yên,Trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng,Công tác quản lý trật tự xây dựng ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 195/SXD-TTr

Ban hành: 11/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

3

Công văn 2088/SXD-TTr báo cáo kết quả xử lý trường hợp nhà đất “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2088/SXD-TTr,Công văn 2088,Thành phố Hà Nội,Nhà đất siêu mỏng siêu méo,báo cáo kết quả xử lý nhà đất,Xử lý nhà đất,Xử lý nhà đất Hà Nội,Bất động sản UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

4

Công văn 1955/SXD-TTr về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

1955/SXD-TTr,Công văn 1955,Thành phố Hà Nội,Thanh tra ngành Xây dựng,Tổ chức hoạt động,Thanh tra xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

5

Công văn 2188/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2188/BGDDT-TTr,Công văn 2188 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông,Kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Công văn hướng dẫn thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2022

6

Công văn 2085/BGTVT-TTr năm 2022 yêu cầu các đơn vị thành lập Tổ kiểm tra để tiến hành tự kiểm tra, rà soát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2085/BGTVT-TTr,Công văn 2085 2022,Bộ Giao thông vận tải,Thành lập Tổ kiểm tra mua vacxin thuốc phòng Covid19,Thành lập Tổ kiểm tra mua sinh phẩm phòng Covid19,Thành lập Tổ kiểm tra mua vật tư y tế phòng Covid19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

7

Công văn 623/BGDĐT-TTr năm 2022 về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

623/BGDDT-TTr,Công văn 623 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tăng cường hiệu quả quản lý trong lĩnh vực giáo dục,Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục,Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

8

Công văn 624/BGDĐT-TTr năm 2022 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

624/BGDDT-TTr,Công văn 624 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tăng cường thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học,Công tác thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học,Tăng cường kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

9

Công văn 943/BGTVT-TTr năm 2022 về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần do Bộ Giao thông vận tải ban hành

943/BGTVT-TTr,Công văn 943 2022,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống tham nhũng tiêu cực dịp Tết Nhâm Dần,Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực,Phòng chống tham nhũng tiêu cực dịp Tết 2022,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

10

Công văn 90/BGTVT-TTr năm 2022 về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần do Bộ Giao thông vận tải ban hành

90/BGTVT-TTr,Công văn 90 2022,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống tham nhũng tiêu cực dịp Tết Nhâm Dần,Công tác phòng chống tham nhũng dịp Tết Nhâm Dần,Phòng chống tham nhũng tiêu cực Tết Nhâm Dần,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

11

Công văn 7717/BKHĐT-TTr năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

7717/BKHDT-TTr,Công văn 7717 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Kế hoạch thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư 2022,Thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư 2022,Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành 2022,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

12

Công văn 4555/BGDĐT-TTr năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4555/BGDDT-TTr,Công văn 4555 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kiểm tra nội bộ năm học 2021 2022,Thực hiện nhiệm vụ thanh tra với cơ sở giáo dục đại học,Kiểm tra nội bộ đối với trường cao đẳng sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

13

Công văn 10190/BGTVT-TTr năm 2021 báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10190/BGTVT-TTr,Công văn 10190 2021,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống tham nhũng,Theo dõi thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng,Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2021

14

Công văn 3270/LĐTBXH-TTr năm 2021 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

3270/LDTBXH-TTr,Công văn 3270 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn công tác thanh tra 2022,Thực hiện công tác thanh tra 2022,Kế hoạch công tác thanh tra 2022,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

15

Công văn 9949/BGTVT-TTr năm 2021 về tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

9949/BGTVT-TTr,Công văn 9949 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng,Công tác quản lý thu phí sử dụng đường bộ không dừng,Tăng cường quản lý thu phí sử dụng đường bộ không dừng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

16

Công văn 3356/SGDĐT-TTr năm 2021 hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

3356/SGDDT-TTr,Công văn 3356 2021,Thành phố Hà Nội,Kiểm tra nội bộ năm học đối với giáo dục mầm non Hà Nội,Công tác kiểm tra nội bộ năm học đối với giáo dục mầm non,Kiểm tra nội bộ với giáo dục thường xuyên Hà Nội,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

17

Công văn 3322/SGDĐT-TTr năm 2021 về triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

3322/SGDDT-TTr,Công văn 3322 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác thanh tra năm học 2021 2022 Sở Giáo dục Hà Nội,Hướng dẫn kiểm tra năm học 2021 2022 Hà Nội,Triển khai công tác thanh tra năm học Hà Nội,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

18

Công văn 3950/BGDĐT-TTr năm 2021 về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3950/BGDDT-TTr,Công văn 3950 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác thanh tra năm học 2021 2022 giáo dục mầm non,Thanh tra năm học 2021 2022 đối với giáo dục mầm non,Kiểm tra năm học 2021 2022 đối với giáo dục thường xuyên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

19

Công văn 3192/BGDĐT-TTr về đảm bảo điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3192/BGDDT-TTr,Công văn 3192 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đảm bảo điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp,Điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

20

Công văn 984/TTr-TTg năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

984/TTr-TTg,Công văn 984 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Hậu Giang,Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp,Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp Hậu Giang,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228