Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 40/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212860 văn bản

1

Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 40/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 1) CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

2

Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bắc Giang do Chính phủ ban hành

40/NQ-CP,Nghị quyết 40 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/NQ-CP

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

3

Nghị quyết 40/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017

40/NQ-CP,Nghị quyết 40 2017,Chính phủ,Phát triển kinh tế,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều,Đường bộ cao tốc,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/NQ-CP

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

4

Nghị quyết 40/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015

Số: 40/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2015 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

5

Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2014 phê duyệt “Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản” giữa Việt Nam và Đông U-ru-goay do Chính phủ ban hành

Số: 40/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “HIỆP ĐỊNH VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP VÀ TÀI SẢN” GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ĐÔNG U-RU-GOAY

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

6

Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

Số: 40/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH PHÚ THỌ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

7

Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa loại hình dịch vụ sự nghiệp công" do Chính phủ ban hành

do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA MỘT

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

8

Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2010 thành lập thị trấn Thanh Thủy thuộc huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

40/NQ-CP,Nghị quyết 40 2010,Chính phủ,Thành lập,Thị trấn Thanh Thủy,Huyện Thanh Thủy,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 40/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10

Ban hành: 25/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

9

Nghị quyết số 40/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân, thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

40/NQ-CP,Nghị quyết 40 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

10

Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-CP NGÀY 09/8/2012 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

11

Quyết định 1619/QĐ-LĐTBXH năm 2012 về Chương trình hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP

Số: 1619/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-CP NGÀY 09/8/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

12

Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị quyết 40/NQ-CP cho đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác từ năm 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

07 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TĂNG THÊM NGOÀI MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ CHO ĐỐI TƯỢNG THUỘC HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC TỪ NĂM 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN HỘI ĐỒNG

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

13

Quyết định 1805/QĐ-BTNMT năm 2012 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa loại hình dịch vụ sự nghiệp công” theo Nghị quyết 40/NQ-CP

CÔNG LẬP, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG" THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 40/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

14

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

15

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Bình Phước,Chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành Bình Phước,Thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành,Tán thành thành lập phường thuộc thị xã Chơn Thành,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

16

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Tiền Giang,Tổ chức lực lượng huấn luyện Dân quân tự vệ,Chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ,Lực lượng Dân quân tự vệ Tiền Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

17

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh nội dung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 16/NQ-HĐND do tỉnh Bình Dương ban hành

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Điều chỉnh Nghị quyết 16/NQ-HĐND Bình Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

18

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bắc Giang ban hành

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Bắc Giang,Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Giang,Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang 2019,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Bắc Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

19

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An giang năm 2021

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh An Giang,Tổng mức vay của ngân sách tỉnh An giang,Kế hoạch vay ngân sách tỉnh An giang 2021,Trả nợ của ngân sách tỉnh An giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

20

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương,Kế hoạch đầu tư công Bạc Liêu 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.175.15
server251