Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 40/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 41331 công văn

1

Công văn 5223/UBND-NC năm 2019 về đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

5223/UBND-NC,Công văn 5223,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5223/UBND-NC V/v đính chính Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

2

Công văn 40/BYT-BMTE năm 2021 về tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành

40/BYT-BMTE,Công văn 40 2021,Bộ Y tế,Triển khai Chương trình Sữa học đường,Tiếp tục Chương trình Sữa học đường,Chương trình bữa ăn học đường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

3

Công văn 4210/BTP-BTTP năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

4210/BTP-BTTP,Công văn 4210 2020,Bộ Tư pháp,Triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg,Quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản,Công tác quản lý hoạt động đấu giá tài sản,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

4

Công văn 40/UBDT-DTTS năm 2018 về hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và tờ khai căn cước công dân do Ủy ban Dân tộc ban hành

40/UBDT-DTTS,Công văn 40 2018,Uỷ ban Dân tộc,Sổ hộ khẩu,Sử dụng Chứng minh nhân dân ,Cấp giấy chứng minh nhân dân ,Quyền dân sự ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/UBDT-DTTS V/v Hướng dẫn ghi

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

5

Công văn 40/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

40/TCHQ-PC,Công văn 40 2018,Tổng cục Hải quan,Xử lý hàng tịch thu,Xử lý tang vật tịch thu,Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

6

Công văn 40/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

40/TCT-CS,Công văn 40 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

7

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

40/BXD-KTXD,Công văn 40 2017,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng,Quá trình thực hiện hợp đồng gia công,Lương nhân công trực tiếp,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

8

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

40/BXD-KTXD,Công văn 40 2017,Bộ Xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Kế hoạch đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng,Chi phí vận chuyển xử lý rác thải ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

9

Công văn 40/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 40/VPCP-QHĐP V/v thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

10

Công văn 40/BXD-QHKT năm 2015 hướng dẫn trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng do Bộ Xây dựng ban hành

40/BXD-QHKT,Công văn 40 2015,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng vùng ,Xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-QHKT V/v hướng dẫn trình tự

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

11

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

12

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

3510/UBND-KT,Công văn 3510 2020,Tỉnh Bình Dương,Đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

13

Công văn 40/BXD-QLN năm 2014 trả lời việc xác lập sở hữu toàn dân đối với trường hợp nhà do nhà nước quản lý nhưng hiện nay diện tích nguyên thủy đã bị dỡ bỏ, cải tạo, xây dựng lại do Bộ Xây dựng ban hành

40/BXD-QLN,Công văn 40,Bộ Xây dựng,Nhà nước quản lý,Xác lập sở hữu toàn dân,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-QLN V/v: trả lời CV số

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

14

Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 -2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 538/-TTg ngày

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

15

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên do Bộ Xây dựng ban hành

40/BXD-KTXD,Công văn 40 2014,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

16

Công văn 40/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

40/GSQL-TH,Công văn 40 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O,vướng mắc C/O 2014,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

17

Công văn 40/BTC-ĐT năm 2014 thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

40/BTC-DT,Công văn 40 2014,Bộ Tài chính,thanh toán vốn đầu tư niên độ 2013,thời gian thanh toán vốn đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BTC-ĐT V/v thời gian

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

18

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

2020/TCHQ-TXNK,Công văn 2020 2021,Tổng cục Hải quan,Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Trả Đơn đề nghị xác định trước mã số,Trả Đơn xác định trước mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

19

Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

4512/UBND-KT,Công văn 4512 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg Hà Nội,Giảm tiền thuê đất của năm 2020,Giảm tiền thuê đất ảnh hưởng bởi dịch Covid 19,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

20

Công văn 3025/UBND-NC năm 2015 tạm dừng thi hành Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 05 tháng 8 năm 2015 Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; - UBND các huyện, thành phố, thị xã. Trong những năm gần đây, việc vi phạm chính sách

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116