Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 40/2018/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8945 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 144.733 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 15.840 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-40:2018 (EN 81-40:2008) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt tháng máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 40: Thang máy leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển theo phương nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-40:2018 EN 81-40:2008 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY ĐẶC BIỆT CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 40: THANG MÁY LEO CẦU THANG VÀ SÀN NÂNG VẬN CHUYỂN THEO PHƯƠNG NGHIÊNG DÀNH CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG Safety rules for the construction and installation

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-40:2017 (IEC 60335-2-40:2016) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-40: Yêu cầu cụ thể đối với bơm nhiệt, máy điều hòa không khí và máy hút ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-40:2017 IEC 60335-2-40:2016 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-40: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BƠM NHIỆT, MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ MÁY HÚT ẨM Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-40:2016 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 40: Bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy cầm do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-40:2016 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 40: BỆNH NHIỄM TRÙNG HUYẾT Ở THỦY CẦM DO VI KHUẨN RIEMERELLA ANATIPESTIFER GÂY RA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 40: Septicemia in waterfowl Lời nói đầu TCVN 8400-4:2016 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN 40:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ National technical regulation on road motor vehicles Driving Test Center Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40: 2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: 10/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12296:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp lấy mẫu để đo hoạt độ phóng xạ (226 Ra, 232 Th, 40 K) trên máy phổ gamma phân giải cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12296:2018 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐỂ ĐO HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ (226 RA, 232 TH, 40 K) TRÊN MÁY PHỔ GAMMA PHÂN GIẢI CAO Investigation, assessment of environmental geology - Deterination of the activity concentration (226 Ra, 232 Th, 40 K) by high resolution

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-40:2014 (ISO 22745-40:2010) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 40: Thể hiện dữ liệu cái

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-40:2014 ISO 22745-40:2010 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 40: THỂ HIỆN DỮ LIỆU CÁI Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and their application to master data - Part 40

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2012/BGTVT về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 40:2012/BGTVT VỀ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ National technical regulation On road motor vehicles Driving Test Center Lời nói đầu QCVN 40 : 2012/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học – Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo

Ban hành: 06/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 40:2011/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Indus trial Wastewater HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước biên soạn thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, Tổng cục Môi

Ban hành: 28/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTTTT về trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 - 3 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 40: 2011/BTTTT VỀ TRẠM ĐẦU CUỐI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TOÀN CẦU QUA VỆ TINH PHI ĐỊA TĨNH TRONG BĂNG TẦN 1 - 3 GHz National technical regulation  on Mobile Earth Stations for Global Non-Geostationary Mobile-Satellite Service Systems in the Bands 1 - 3 GHz

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-40:2011/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-40:2011/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC THÚ Y National Technical Regulation on veterinary hygiene requirement for a veterinary drug trading establishment Lời nói đầu: QCVN 01 - 40: 2011/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học, Công Nghệ và

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12258:2018 (ISO 18605:2013) về Bao bì và môi trường - Thu hồi năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12258:2018 ISO 18605:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - THU HỒI NĂNG LƯỢNG Packaging and the environment - Energy recovery Lời nói đầu TCVN 12258:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18605:2013. TCVN 12258:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 122 Bao bì biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12255:2018 (ISO 18602:2013) về Bao bì và môi trường - Tối ưu hóa hệ thống bao bì

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12255:2018 ISO 18602:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG BAO BÌ Packaging and the environment- Optimization of the packaging system Lời nói đầu TCVN 12255:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 18602:2013. TCVN 12255:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12254:2018 (ISO 18601:2013) về Bao bì và môi trường - Yêu cầu chung về sử dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực bao bì và môi trường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12254:2018 ISO 18601:2013 BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG - YÊU CẦU CHUNG VỀ SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN TRONG LĨNH VỰC BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG Packaging and the environment - General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12246:2018 (ISO 16362:2005) về Không khí xung quanh - Xác định các hydrocarbon thơm đa vòng pha hạt bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12246:2018 ISO 16362:2005 KHÔNG KHÍ XUNG QUANH - XÁC ĐỊNH CÁC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG PHA HẠT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Ambient air - Determination of particle phase polycyclic aromatic hydrocarbons by high performance liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 12246:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12245:2018 (ISO 14965:2000) về Chất lượng không khí - Xác định tổng các hợp chất hữu cơ không chứa metan - Phương pháp làm giàu sơ bộ bằng đông lạnh và detector ion hóa ngọn lửa trực tiếp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12245:2018 ISO 14965:2000 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - XÁC ĐỊNH TỔNG CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA METAN - PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU SƠ BỘ BẰNG ĐÔNG LẠNH VÀ DETECTOR ION HÓA NGỌN LỬA TRỰC TIẾP Air quality - Determination of total non-methane organic compounds - Cryogenic reconcentration

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12244:2018 (ISO 13138:2012) về Chất lượng không khí - Quy ước lấy mẫu lắng đọng bụi truyền trong không khí trong hệ hô hấp của con người

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12244:2018 ISO 13138:2012 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - QUY ƯỚC LẤY MẪU LẮNG ĐỌNG BỤI TRUYỀN TRONG KHÔNG KHÍ TRONG HỆ HÔ HẤP CỦA CON NGƯỜI Air quality- Sampling conventions for airborne particle deposition in the human respiratory system Lời nói đầu TCVN 12244:2018 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37151:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Nguyên tắc và yêu cầu đối với chuẩn đo kết quả hoạt động

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37151:2018 HẠ TẦNG THÔNG MINH CHO CỘNG ĐỒNG - NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUẨN ĐO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Smart community infrastructures - Principles and requirements for performance metrics Lời nói đầu TCVN 37151:2018 tương đương có sửa đổi với ISO/TR 37151:2015 TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37150:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Xem xét hoạt động hiện tại liên quan đến chuẩn đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37150:2018 HẠ TẦNG THÔNG MINH CHO CỘNG ĐỒNG - XEM XÉT HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI LIÊN QUAN ĐẾN CHUẨN ĐO Smart community infrastructures - Review of existing activities relevant to metrics Lời nói đầu TCVN 37150:2018 tương đương có sửa đổi với ISO/TR 37151:2014. TCVN 37150:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37101:2018 về Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37101:2018 HẠ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG - HỆ THỐNG QUẢN LÝ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use Lời nói đầu TCVN 37101:2018 tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37120:2018 về Phát triển bền vững cho cộng đồng - Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37120:2018 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG - CÁC CHỈ SỐ VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG ĐÔ THỊ Sustainable development in communities - Indicators for city services and quality of life Lời nói đầu TCVN 37120:2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 37120:2014 TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0