Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 40/2018/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15695 công văn

1

Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang Hà Giang, ngày 03

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

2

Công văn 228/HĐND-VP năm 2019 về đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên do tỉnh Lào Cai ban hành

số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2025 Do sơ xuất trong khâu soạn thảo văn bản, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai xin đính chính lại Nghị quyết

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2019

3

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 An Giang,

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

4

Công văn 39/HĐND năm 2018 về đính chính Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/HĐND V/v đính chính Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

5

Công văn 36/HĐND-TH năm 2019 về đính chính, bổ sung Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/HĐND-TH V/v đính chính, bổ sung Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị,

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

6

Công văn 40/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/TCT-CS V/v: thuế GTGT. Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: -

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

7

Công văn 40/UBDT-DTTS năm 2018 về hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và tờ khai căn cước công dân do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/UBDT-DTTS V/v Hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, CMND và tờ khai CCCD Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

8

Công văn 40/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/TCHQ-PC V/v xử lý hàng tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

9

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng Hà Nội, ngày 28 tháng 4

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

10

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-KTXD V/v chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

11

Công văn 40/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/VPCP-QHĐP V/v thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

12

Công văn 7130/VPCP-KGVX năm 2018 về triển khai các nội dung liên quan Cách mạng công nghiệp 4.0 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7130/VPCP-KGVX V/v triển khai các nội dung liên quan CMCN 4.0 Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế

Ban hành: 27/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

13

Công văn 537/VPCP-KGVX năm 2018 về báo cáo của Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam về Cách mạng công nghiệp 4.0 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 537/VPCP-KGVX V/v Báo cáo của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam về CMCN 4.0 Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

14

Công văn 40/BXD-QHKT năm 2015 hướng dẫn trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-QHKT V/v hướng dẫn trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

15

Công văn 40/BXD-QLN năm 2014 trả lời việc xác lập sở hữu toàn dân đối với trường hợp nhà do nhà nước quản lý nhưng hiện nay diện tích nguyên thủy đã bị dỡ bỏ, cải tạo, xây dựng lại do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-QLN V/v: trả lời CV số 3260/SXD-PC ngày 19/5/2014 của Sở XD Hà Nội Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

16

Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG BHXH VIỆT NAM ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 40-CV/BCS V/v thực hiện chính sách BHXH, BHYT Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

17

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

18

Công văn 40/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

19

Công văn 40/BTC-ĐT năm 2014 thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BTC-ĐT V/v thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vốn TPCP Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

20

Công văn 5760/VPCP-KGVX năm 2014 thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP và 44/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5760/VPCP-KGVX V/v thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45