Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 40/2009/TT-L��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67927 công văn

1

Công văn số 107/LĐ-TBXH về việc rà soát tất cả các hộ dân có xe tự chế 3,4 bánh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nguyễn Thành Tài, PCT.TT UBND.TP; - Đ/c Nguyễn Hữu Tín, PCT UBND.TP; - Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, PCT UBND.TP; - VP.HĐND-UBND TP (Chị L.Cúc); - TT.BCĐ XĐGN-VL TP; - Lưu VP Ban KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Xê

Ban hành: 08/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

2

Công văn 385/LĐ-TBXH về lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế cho Người có công do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình ban hành

385/LD-TBXH,Công văn 385 2007,Tỉnh Thái Bình,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương UBND TỈNH THÁI BÌNH SỞ LAO ĐỘNG – TBXH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 385/LĐ-TBXH V/v lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp,

Ban hành: 08/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

3

Công văn 40/BYT-BMTE năm 2021 về tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành

40/BYT-BMTE,Công văn 40 2021,Bộ Y tế,Triển khai Chương trình Sữa học đường,Tiếp tục Chương trình Sữa học đường,Chương trình bữa ăn học đường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

4

Công văn số 1652/LĐTBXH-TBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải thích cách tính mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng đối với người lao động

1652/LDTBXH-TBXH,Công văn 1652 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1652/LĐTBXH-TBXH V/v: giải quyết chế độ BHXH

Ban hành: 17/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

5

Công văn 10569/BTC-TCT năm 2021 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

10569/BTC-TCT,Công văn 10569 2021,Bộ Tài chính,Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC,Tham gia dự thảo sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC,Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

6

Công văn số 3543/LĐ-TBXH về việc điều chỉnh, bổ sung, đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chính Minh ban hành

3543/LD-TBXH,Công văn 3543 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3543/LĐ-TBXH V/v:

Ban hành: 25/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2008

7

Công văn 3451/LĐ-TBXH về hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thương binh và Xã hội (mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003). 3. Công văn này thay thế công văn số 1694/HD-LĐ-TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2003 về việc hướng dẫn tạm thời quy trình đăng ký nội quy lao động và Công văn số 1900/LĐ-TBXH ngày 26/6/2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thay đổi mẫu thông

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

8

Công văn 3375/LĐ-TBXH về cho nhiều người lao động thôi việc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nghị đơn vị liên hệ các cơ quan có thẩm quyền nhận thông báo để được hướng dẫn, giải đáp. Nơi nhận: - Như trên để thực hiện; - TT-UBNDTP; VP UBNDTP để b/c; - TTTU, VP TU để b/c; - Bộ LĐ-TBXH để b/c; - UBND Quận, huyện (để biết); - Liên đoàn lao động TP (để biết); - Lưu VP, Phòng LĐTLTC.

Ban hành: 25/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

9

Công văn 6295/LĐ-TBXH-XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ và Quyết định 122/2007/QĐ-UB ngày 21/9/2007 của UBND thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6295/LD-TBXH-XH,Công văn 6295 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6295/LĐ-TBXH

Ban hành: 17/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2009

10

Công văn số 1633/LĐTBXH-TBXH ngày 28/05/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chính sách cứu trợ xã hội

1633/LDTBXH-TBXH,Công văn 1633 2003,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1633/LĐTBXH-TBXH V/v chính sách cứu trợ xã hội Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

11

Công văn số 340/LĐ-TBXH về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

340/LD-TBXH,Công văn 340 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 340/LĐ-TBXH V/v xây

Ban hành: 07/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2008

12

Công văn số 2648/LĐ-TBXH ngày 09/08/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong

2648/LD-TBXH,Công văn 2648 2002,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2648/LĐ-TBXH V/v Chi trả trợ cấp một lần đối với Thanh niên

Ban hành: 09/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

13

Công văn 1985/LĐ-TBXH giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động kháng chiến đang công tác do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành

1985/LD-TBXH,Công văn 1985,Thành phố Đà Nẵng,Người hoạt động kháng chiến,Giải quyết chế độ một lần ,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

14

Công văn 40/UBDT-DTTS năm 2018 về hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và tờ khai căn cước công dân do Ủy ban Dân tộc ban hành

40/UBDT-DTTS,Công văn 40 2018,Uỷ ban Dân tộc,Sổ hộ khẩu,Sử dụng Chứng minh nhân dân ,Cấp giấy chứng minh nhân dân ,Quyền dân sự ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/UBDT-DTTS V/v Hướng dẫn ghi

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

15

Công văn 40/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

40/TCHQ-PC,Công văn 40 2018,Tổng cục Hải quan,Xử lý hàng tịch thu,Xử lý tang vật tịch thu,Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

16

Công văn 40/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

40/TCT-CS,Công văn 40 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

17

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

40/BXD-KTXD,Công văn 40 2017,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng,Quá trình thực hiện hợp đồng gia công,Lương nhân công trực tiếp,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

18

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

40/BXD-KTXD,Công văn 40 2017,Bộ Xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Kế hoạch đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng,Chi phí vận chuyển xử lý rác thải ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

19

Công văn 40/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

40/VPCP-QHDP,Công văn 40 2017,Văn phòng Chính phủ,Quản lý thực hiện nhiệm vụ,Điều hành thực hiện nhiệm vụ ,Thực hiện nhiệm vụ công vụ ,Kế hoạch cải cách hành chính,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

20

Công văn về việc thực hiện Nghị định 27/CP

2271/TBXH,Công văn 2271 1993,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2271/TBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1993

Ban hành: 06/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.91