Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 40/2009/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210663 văn bản

1

Nghị quyết 40/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu do Quốc hội ban hành

40/2009/QH12,Nghị quyết 40 2009,Quốc hội,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 40/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 NGHỊ

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

2

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Luật 40 2009,Quốc hội,Luật khám bệnh chữa bệnh,Năm 2009,40/2009/QH12,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Nghị quyết 43/2009/QH12 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành

43/2009/QH12,Nghị quyết 43 2009,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 43/2009/QH12 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

4

Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Quốc hội ban hành

42/2009/QH12,Nghị quyết 42 2009,Quốc hội,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 42/2009/QH12 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

5

Nghị quyết 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Quốc hội ban hành

41/2009/QH12,Nghị quyết 41 2009,Quốc hội,Đầu tư QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 41/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

6

Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Luật 44 2009,Quốc hội,Luật giáo dục sửa đổi,Năm 2009,44/2009/QH12,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 44/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Luật thuế tài nguyên năm 2009

Luật 45 2009,Quốc hội,Luật thuế tài nguyên,Năm 2009,45/2009/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 45/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

8

Luật dân quân tự vệ năm 2009

Luật 43 2009,Quốc hội,Luật dân quân tự vệ,Năm 2009,43/2009/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 43/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

9

Luật viễn thông năm 2009

Luật 41 2009,Quốc hội,Luật viễn thông,Năm 2009,41/2009/QH12,Công nghệ thông tin QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 41/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

10

Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Luật 42 2009,Quốc hội,Luật tần số vô tuyến điện,Năm 2009,42/2009/QH12,Công nghệ thông tin QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 42/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

11

Luật người cao tuổi năm 2009

Luật 39 2009,Quốc hội,Luật người cao tuổi,Năm 2009,39/2009/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Nghị quyết 38/2009/QH12 phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 do Quốc hội ban hành

38/2009/QH12,Nghị quyết 38 2009,Quốc hội,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Nghị quyết số: 38/2009/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009 NGHỊ

Ban hành: 13/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

13

Nghị quyết 39/2009/QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010 do Quốc hội ban hành

39/2009/QH12,Nghị quyết 39 2009,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Nghị quyết số: 39/2009/QH12 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 12/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

14

Nghị quyết 37/2009/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Quốc hội ban hành

37/2009/QH12,Nghị quyết 37 2009,Quốc hội,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Nghị quyết số: 37/2009/QH12 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

15

Nghị quyết 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Quốc hội ban hành

36/2009/QH12,Nghị quyết 36 2009,Quốc hội,Đánh giá tình hình thực hiện,Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Giải pháp phát triển kinh tế xã hội,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2009

16

Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Quốc hội ban hành

35/2009/QH12,Nghị quyết 35 2009,Quốc hội,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Nghị quyết số: 35/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 NGHỊ

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

17

Nghị quyết số 32/2009/QH12 về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành

32/2009/QH12,Nghị quyết 32 2009,Quốc hội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 32/2009/QH12 Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 NGHỊ

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

18

Nghị quyết số 33/2009/QH12 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành

33/2009/QH12,Nghị quyết 33 2009,Quốc hội,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 33/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2009

19

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Luật 38 2009,Quốc hội,Luật đầu tư xây dựng sửa đổi,Đầu tư xây dựng cơ bản,Xây dựng công trình,Dự án đầu tư,Thiết kế xây dựng,Sửa đổi,Bổ sung,38/2009/QH12,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

20

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật 36 2009,Quốc hội,Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi,Luật Sở hữu trí tuệ,Sở hữu trí tuệ,Quyền Tác giả,Quyền sở hữu công nghiệp,Nhãn hiệu hàng hóa,Đăng kí nhãn hiệu,Sửa đổi,Bổ sung,36/2009/QH12 QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.120.26