Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 40/2003/QĐ-BGD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9948 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 187.837 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 34.473 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8-40:2003 (ISO 128-40: 2001) về bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - phần 40: quy ước cơ bản về mặt cắt và hình cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-40 : 2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 40: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT Technical drawings – General principles of presentation – Part 40: Basic convertions for cuts and sections 1. Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để biểu

Ban hành: 04/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-40:2017 (IEC 60335-2-40:2016) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-40: Yêu cầu cụ thể đối với bơm nhiệt, máy điều hòa không khí và máy hút ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-40:2017 IEC 60335-2-40:2016 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-40: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BƠM NHIỆT, MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ MÁY HÚT ẨM Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-40:2016 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 40: Bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy cầm do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-40:2016 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 40: BỆNH NHIỄM TRÙNG HUYẾT Ở THỦY CẦM DO VI KHUẨN RIEMERELLA ANATIPESTIFER GÂY RA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 40: Septicemia in waterfowl Lời nói đầu TCVN 8400-4:2016 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN 40:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ National technical regulation on road motor vehicles Driving Test Center Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40: 2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: 10/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-40:2014 (ISO 22745-40:2010) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 40: Thể hiện dữ liệu cái

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-40:2014 ISO 22745-40:2010 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 40: THỂ HIỆN DỮ LIỆU CÁI Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and their application to master data - Part 40

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2012/BGTVT về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. QCVN 40 : 2012/BGTVT được chuyển đổi trên cơ sở Tiêu chuẩn ngành số 22 TCN – 286 – 01 Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4392/2001/-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành: 06/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5141:2008 (CAC/GL 40, Rev.1-2003) về hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5141 : 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÒNG THỬ NGHIỆM TỐT KHI PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Guidelines on good laboratory pratice in residue analysis Lời nói đầu TCVN 5141:2008 thay thế TCVN 5141:1990; TCVN 5141:2008 hoàn toàn tương đương với CAC/GL 40, Rev.1-2003

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 40:2011/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Indus trial Wastewater HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước biên soạn thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, Tổng cục Môi

Ban hành: 28/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTTTT về trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 - 3 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

hành theo Quyết định số 412/1999/-TCBĐ ngày 22/6/1999. Các yêu cầu kỹ thuật được xây dựng dựa trên Khuyến nghị M.1343 (06/05) của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), các cơ sở kỹ thuật cho quản lý của Cộng đồng Châu Âu (EC) và tiêu chuẩn TSS-170 của Canada. QCVN 40:2011/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn,

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-40:2011/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-40:2011/BNNPTNT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC THÚ Y National Technical Regulation on veterinary hygiene requirement for a veterinary drug trading establishment Lời nói đầu: QCVN 01 - 40: 2011/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học, Công Nghệ và

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-40:2007 (IEC 60335-2-40 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-40: Yêu cầu cụ thể đối với bơm nhiệt, máy điều hoà không khí và máy hút ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-40 : 2007 IEC 60335-2-40 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-40: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BƠM NHIỆT, MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ MÁY HÚT ẨM Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-40:2007 (IEC 60068-2-40:1976/Amd 1:1983) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-40: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Z/AM: Thử nghiệm kết hợp lạnh với áp suất không khí thấp

TCVN 7699-2-40:2007 IEC 60068-2-40:1976 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-40: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Z/AM: THỬ NGHIỆM KẾT HỢP LẠNH VỚI ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ THẤP Basic environmental testing procedures - Part 2-40: Tests - Test Z/AM: Combined cold/low air pressure tests Lời nói đầu TCVN 7699-2-40

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

13

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 40:2002 về quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 40:2002 QUY PHẠM ĐO KÊNH VÀ XÁC ĐỊNH TIM CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH Survey Standards for Canal Measurements and Definition of Hydraulic Structure’s Centerline on Canal (Ban hành theo quyết định số 45/2002/-BNN ngày 4 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 40:2001 về hạt giống Tếch (Tectona grandis L. F.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 40:2001 HẠT GIỐNG TẾCH (GIÁ TỴ) (Tectona grandis Linn F.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Tếch (Tectona grandis Linn F.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Tếch dùng để gieo trồng đều phải được

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-CTYT 40:2005 về Khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52TCN -  CTYT 40: 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA  (52 TCN – CTYT 40: 2005 ban hành theo Quyết định số 32/2005/-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.) TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6274:2003 về Quy phạm ụ nổi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6274 : 2003 QUI PHẠM Ụ NỔI Rules for Floating Docks CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Qui định chung 1.1.1. Phạm vi áp dụng 1 Việc kiểm tra và đóng mới các ụ nổi phải thỏa mãn Qui phạm này. 2 Qui phạm này xây dựng trên cơ sở coi ụ nổi chỉ chịu tải trọng phù hợp và

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-40:1998 (IEC 335-2-40 : 1995) về An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với các bơm nhiệt, máy điều hoà không khí và máy hút ẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-40 : 1998 IEC 335-2-40 : 1995 AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC BƠM NHIỆT, MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ MÁY HÚT ẨM Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2003 về Nước mắm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5107 : 2003 NƯỚC MẮM Fish sauce 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm. TCVN 3701 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7365:2003 về không khí vùng làm việc - giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí tại các cơ sở sản xuất xi măng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7365 : 2003 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ BỤI VÀ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT XI MĂNG Air in workplace - Limit of concentration of dust and air pollutant for cement plants TCVN 7365 : 2003

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6272:2003 về Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6272 : 2003 QUI PHẠM THIẾT BỊ NÂNG HÀNG TÀU BIỂN Rules for Cargo Handling Appliances of Ships Lời nói đầu TCVN 6272 : 2003 thay thế cho TCVN 6272 : 1997. TCVN 6272 : 2003 do Ban kỹ thuật TCVN/TC8 “ Đóng tàu và Công trình biển” phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn,

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.76.193