Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 40/2003/QĐ-BGD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34151 công văn

1

Công văn 570/BNV-ĐT hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện Quyết định 137/2003/QĐ-TTg và 40/2006/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 570/BNV-ĐT V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện số 137/2003/QĐ-TTg và số 40/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

2

Công văn 40/UBDT-DTTS năm 2018 về hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và tờ khai căn cước công dân do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/UBDT-DTTS V/v Hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, CMND và tờ khai CCCD Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

3

Công văn 40/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/TCT-CS V/v: thuế GTGT. Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: -

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

4

Công văn 40/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/TCHQ-PC V/v xử lý hàng tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

5

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng Hà Nội, ngày 28 tháng 4

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

6

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-KTXD V/v chi phí vận chuyển, xử lý rác trong tổng mức đầu tư xây dựng. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

7

Công văn 40/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/VPCP-QHĐP V/v thực hiện nhiệm vụ tại Bộ, ngành, địa phương Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

8

Công văn số 1792/BGD&ĐT-VP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1792 /BGD&ĐT – VP V/v: Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 06/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

9

Công văn 40/BXD-QHKT năm 2015 hướng dẫn trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/BXD-QHKT V/v hướng dẫn trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

10

Công văn 6408/BGD&ĐT-GDTrH hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông năm 2006 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6408/BGD&ĐT-GDTrH V/v: Hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT năm 2006 Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

11

Công văn 6161/BGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng thiết bị dạy học lớp 10 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6161/BGD&ĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDH lớp 10 Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2006 Kính gửi: Sở Giáo dục và

Ban hành: 18/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2009

12

Công văn số 3041/BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy chế tuyển sinh năm 2006 ban hành theo Quyết định 05/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/2/2006

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3041/BGD&ĐT-H&SĐH V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điểm trong quy chế tuyển sinh năm 2006 ban hành theo Quyết định 05/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

13

Công văn số 3834/BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Tuyển thẳng vào đại học, Cao đẳng năm 2006

học sinh giỏi THPT theo chương trình lớp 12, đạt giải thi Olympic quốc tế, đạt giải năng khiếu thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật quốc g ia, quốc tế được quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

14

Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB về việc hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ. - Chưa đạt trình độ chuẩn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; 2. Đối với giáo viên tiểu học Thực hiện theo quy định tại các Điều 4; 5; 6 và Điều 7 của “Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học” ban hành theo quyết định số 48/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/11/2000

Ban hành: 17/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2009

15

Công văn số 2065/BGD&ĐT-GDCN của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2065/BGD&ĐT- GDCN V/v Hướng dẫn mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2006 Kính gửi:

Ban hành: 17/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

16

Công văn số 1487/BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dự tuyển đi học SĐH tại LB Nga theo Hiệp định năm học 2006 - 2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1487/BGD&ĐT-ĐH&SĐH V/v: dự tuyển đi học SĐH tại LB Nga theo Hiệp định năm học 2006 - 2007 Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2006

Ban hành: 27/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn 896/BGD&ÐT-GDTH hướng dẫn việc dạy và học cho học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

đây : - Chỉ đạo các nhà trường Tiểu học chủ động cụ thể hóa phân phối chương trình học tập của học sinh phù hợp với từng lớp học cụ thể, đảm bảo yêu cầu giáo dục học sinh tiểu học và yêu cầu nhiệm vụ quy định trong Chương trình tiểu học (Mục: Yêu cầu cơ bản cần đạt đối với học sinh tiểu học) ban hành kèm theo Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD

Ban hành: 13/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

18

Công văn 3619/TC-VP của Bộ Tài chính đính chính văn bản 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 24/3/2003

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 24/3/2003 Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV "Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu". Do sơ suất trong khâu in ấn, tại điểm 9 mục IV

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

19

Công văn số 11924/BGD&ĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện CTMT quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010

hiện, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn trong nước và vốn vay, viện trợ của các nhà tài trợ). 3. Ưu tiên phân bổ kinh phí CTMTQG GD&ĐT để đầu tư cho các trường tiểu học nhằm đạt mức chất lượng trường tối thiểu đã được quy định trong Quyết định số 48/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2003 của

Ban hành: 26/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn số 9643/BGD&ĐT-KT&KĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ năm 2006

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9643/BGD&ĐT-KT&KĐ V/v hướng dẫn tổ chức thi trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ năm 2006. Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào

Ban hành: 20/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.35