Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 40/2003/QĐ-BGD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179332 văn bản

1

Quyết định 5907/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5907/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định

Ban hành: 27/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

3

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới/ được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

4

Quyết định 40/2003/QĐ-UB Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế "một cửa" đối với việc cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình trên địa bàn tỉnh Lạng sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng sơn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2003/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

5

Quyết định 40/2003/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 40/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2010

6

Quyết định 40/2003/QĐ-UB phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2003/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 11 tháng 09 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIÊN

Ban hành: 11/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

7

Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ******* Số : 40/2003/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THI, KIỂM TRA, CẤP

Ban hành: 08/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

8

Quyết định 40/QĐ-TANDTC năm 2018 về kế hoạch xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ ĐỔI MỚI,

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

9

Quyết định 40/2003/QĐ-UB về kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 40/2003/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH V/V KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM

Ban hành: 26/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

10

Quyết định 40/2003/QĐ-UB về ''Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2003/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 14 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH CƠ CHẾ ƯU ĐÃI KHUYẾN

Ban hành: 14/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

11

Quyết định 40/2003/QĐ-UB về mức thu phí trông giữ đối với phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2003/QĐ-UB Bình Phước, ngày 21 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỨC THU PHÍ TRÔNG

Ban hành: 21/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

12

Quyết định 40/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch về Kinh phí và Danh mục các Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố, và các dự án Công nghệ thông tin chi từ ngân sách khoa học do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ KINH PHÍ VÀ DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI

Ban hành: 24/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

13

Quyết định 40/2003/QĐ-TTg hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 40/2003/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 21/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

14

Quyết định 40/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Viện nghiên cứu Da Giầy, đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng công ty Da Giầy Việt Nam về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN VIỆN NGHIÊN CỨU DA GIẦY, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY DA GIẦY VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG

Ban hành: 06/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Quyết định 40/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà ở số 6 Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG HÒA - NHÂN CHÍNH THUỘC CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT

Ban hành: 04/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

16

Quyết định 40/2003/QĐ-BNN ban hành Tiêu chuẩn ngành "Tiêu chuẩn hạt giống thuốc lá" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2003/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH "TIÊU CHUẨN HẠT GIỐNG THUỐC LÁ" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

Ban hành: 24/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 18 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

18

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước hoặc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

19

Quyết định 40/QĐ-BTP năm 2018 về công bố thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

20

Quyết định 40/QĐ-HĐND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/QĐ-HĐND Trà Vinh, ngày 20 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.35