Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 40/2002/PL-UBTVQH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16870 công văn

1

Công văn 262/UBTVQH14-PL năm 2018 thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 262/UBTVQH14-PL V/v thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

2

Công văn 1129/UBTVQH13-PL năm 2016 hướng dẫn Điều 73 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1129/UBTVQH13-PL V/v hướng dẫn Điều 73 của Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

3

Công văn 6255/TXNK-PL năm 2019 về thuế xuất khẩu đối với xi măng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6255/TXNK-PL V/v thuế xuất khẩu đối với xi măng Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

4

Công văn 5704/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa là dàn lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5704/TXNK-PL V/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

5

Công văn 5703/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa và xác định thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5703/TXNK-PL V/v phân loại hàng hóa và xác định thuế GTGT Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

6

Công văn 5461/VPCP-PL năm 2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5461/VPCP-PL V/v kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

7

Công văn 4631/VPCP-PL năm 2019 về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4631/VPCP-PL V/v báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 2018 Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

8

Công văn 4342/TXNK-PL năm 2019 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4342/TXNK-PL V/v trả lời văn bản Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019 Kính gửi: Công

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

9

Công văn 4177/TXNK-PL năm 2019 vướng mắc xử lý tiền thuế nộp thừa theo chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4177/TXNK-PL V/v vướng mắc xử lý tiền thuế nộp thừa theo chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

10

Công văn 3735/TXNK-PL năm 2019 vướng mắc HS code hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3735/TXNK-PL V/v trả lời vướng mắc mã HS Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

11

Công văn 3737/TXNK-PL năm 2019 về mã HS của màn hình hiển thị do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3737/TXNK-PL V/v trả lời công văn 35/SCM-HN/2019 ngày 02/4/2019 Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

12

Công văn 3453/TXNK-PL năm 2019 về xác định trước mã số mặt hàng “đèn rọi”, “đèn LED” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3453/TXNK-PL V/v xác định trước mã số Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Công

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

13

Công văn 3100/TXNK-PL năm 2019 về tư vấn chính sách hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3100/TXNK-PL V/v tư vấn chính sách về hàng NK Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

14

Công văn 2965/VPCP-PL năm 2019 về trình ban hành văn bản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2965/VPCP-PL V/v trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

15

Công văn 2749/TXNK-PL năm 2019 thực hiện Điều 7, Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2749/TXNK-PL V/v thực hiện Điều 7, Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

16

Công văn 2252/VPCP-PL năm 2019 về tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2252/VPCP-PL V/v tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

17

Công văn 1559/TXNK-PL năm 2019 về thuế suất thuế xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/TXNK-PL V/v thuế suất thuế xuất khẩu Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019 Kính

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

18

Công văn 1472/TXNK-PL năm 2019 về áp mã HS các mặt hàng cáp điện do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1472/TXNK-PL V/v đường kính lõi của cáp điện nhiều lõi Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

19

Công văn 1236/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng bánh răng, linh kiện phục vụ lắp ráp động cơ xe máy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1236/TXNK-PL V/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

20

Công văn 1189/TXNK-PL năm 2019 về nhập khẩu mặt hàng “Diammonium Phosphate” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1189/TXNK-PL V/v nhập khẩu mặt hàng “Diammonium Phosphate” Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.48.224