Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 40/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 128290 văn bản

21

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Long An,Sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND Long An,Hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

22

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Đồng Nai,Tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng của cơ quan Đồng Nai,Tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng của cơ quan tổ chức,Định mức xe ô tô chuyên dùng của tổ chức Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

23

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh An Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

24

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Danh mục vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh và chi phí mua, vận chuyển 1 mét khối nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến trung tâm các xã có bản đặc biệt khó khăn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Sơn La,Vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh tỉnh Sơn La,Danh mục vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh,Chi phí mua vận chuyển 1 mét khối nước sinh hoạt,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

25

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định loại phí tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định loại lệ phí tỉnh Bình Định,Loại phí và lệ phí tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

26

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND Huế,Huế sửa đổi Quyết định thu tiền bảo vệ đất trồng lúa,Huế sửa đổi Quyết định thu tiền phát triển đất trồng lúa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

27

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Hải Dương,Thông báo giá diện tích bán hàng ở chợ Hải Dương,Giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ Cẩm Giàng,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

28

Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định về việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương

40/2020/TT-BGTVT,Thông tư 40 2020,Bộ Giao thông vận tải,Đấu thầu dịch vụ công khai thác bến phà đường bộ,Đấu thầu dịch vụ công vận hành bến phà đường bộ,Đấu thầu dịch vụ công vận hành khai thác bến phà,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

29

Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, mức phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các

40/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Hà Giang,Chức danh người hoạt động không chuyên trách Hà Giang,Người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hà Giang,Chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

30

Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025

40/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Thái Bình,Hỗ trợ liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp,Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Thái Bình,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

31

Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

40/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Lào Cai,Mức hỗ trợ nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới Lào Cai,Mức hỗ trợ phát quang đường tuần tra biên giới Lào Cai,Hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

32

Thông tư 40/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành

40/2020/TT-BCT,Thông tư 40 2020,Bộ Công thương,Sửa đổi Thông tư 11/2019/TT-BCT xúc tiến thương mại,Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại,Thực hiện xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

33

Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

40/2020/TT-BTTTT,Thông tư 40 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tiêu chí xác định sản phẩm công nghệ ưu tiên đầu tư,Xác định dịch vụ công nghệ ưu tiên đầu tư,Dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên đầu tư,Đầu tư,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

34

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

40/2020/TT-BGDDT,Thông tư 40 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy,Mã số nghề nghiệp viên chức giảng dạy giáo dục đại học,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

35

Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

40/2020/TT-BTC,Thông tư 40 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán,Hướng dẫn chế độ báo cáo lĩnh vực kiểm toán độc lập,Hướng dẫn Nghị định 17/2012/NĐ-CP,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

36

Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công

40/2020/ND-CP,Nghị định 40 2020,Chính phủ,Nghị định hướng dẫn,Luật Đầu tư công,Hướng dẫn luật,Đầu tư CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

37

Thông báo 40/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Điều ước quốc tế 40 2019,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa K,Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau lĩnh vực hải quan,Hiệp định hỗ trợ hải quan Việt Nam Hoa Kỳ,Thông báo Hiệu lực Hiệp định hỗ trợ hải quan,40/2020/TB-LPQT,Xuất nhập khẩu BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

38

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Nam Định ban hành

40/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thực hiện phòng chống mua bán người tỉnh Nam Định,Chương trình phòng chống mua bán người tỉnh Nam Định,Phòng chống mua bán người tỉnh Nam Định 2021 2025,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

39

Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021

40/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Chính sách với người có uy tín trong dân tộc thiểu số Cà Mau,Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cà Mau,Chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

40

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 2060/QĐ-TTg

--------------- Số: 40/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 17 tháng 3 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2021-2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG THEO QUYẾT ĐỊNH 2060/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242