Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 40/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 9869 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8761-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Nhóm các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy hạt và lấy quả

TCVN8761-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8761-2:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8761-2:2020 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHẦN 2: NHÓM LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ THÂN GỖ LẤY HẠT VÀ LẤY QUẢ Forest tree cultivars - Testing for Value of Cultivation and Use Part

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-1:2020 (ISO/IEC 15444-1:2019) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần 1: Hệ thống mã hóa lõi

TCVN11777-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-1:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-1:2020 ISO/IEC 15444-1:2019 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - PHẦN 1: HỆ THỐNG MÃ HÓA LÕI Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding system Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12854-4:2020 (ISO/IEC 29192-4:2013 With amendment 1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 4: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng

TCVN12854-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12854-4:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12854-4 : 2020 ISO/IEC 29192-4 : 2013 WITH AMENDMENT 1:2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - MẬT MÃ HẠNG NHẸ - PHẦN 4: CÁC CƠ CHẾ SỬ DỤNG KỸ THUẬT PHI ĐỐI XỨNG Information technology -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12854-2:2020 (ISO/IEC 29192-2:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 2: Mã khối

TCVN12854-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12854-2:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12854-2 : 2020 ISO/IEC 29192-2: 2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - MẬT MÃ HẠNG NHẸ - PHẦN 2: MÃ KHỐI Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 2: Block ciphers

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12855-3:2020 (ISO/IEC 9796-3:2013) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp - Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

TCVN12855-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12855-3:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12855-3:2020 ISO/IEC 9796-3:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ CHO KHÔI PHỤC THÔNG ĐIỆP- PHẦN 3: CÁC CƠ CHẾ DỰA TRÊN LOGARIT RỜI RẠC Information technology - Security techniques -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12855-2:2020 (ISO/IEC 9796-2:2010) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Lược đồ chữ ký số cho khôi phục thông điệp - Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên

TCVN12855-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12855-2:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12855-2:2020 ISO/IEC 9796-2:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ CHO KHÔI PHỤC THÔNG ĐIỆP - PHẦN 2: CÁC CƠ CHẾ DỰA TRÊN PHÂN TÍCH SỐ NGUYÊN Information technology - Security techniques -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12854-3:2020 (ISO/IEC 29192-3:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 3: Mã dòng

TCVN12854-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12854-3:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12854-3:2020 ISO/IEC 29192-3:2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - MẬT MÃ HẠNG NHẸ - PHẦN 3: MÃ DÒNG Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 3: stream ciphers

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-5:2020 (ISO/IEC 15946-5:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Sinh đường cong ellipic

TCVN12852-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12852-5:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12852-5 : 2020 ISO/IEC 15946-5 : 2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -  CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - KỸ THUẬT MẬT MÃ DỰA TRÊN ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC - PHẦN 5: SINH ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC Information technology - Security techniques -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

TCVN12852-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12852-1:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12852-1 : 2020 ISO/IEC 15946-1 : 2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - KỸ THUẬT MẬT MÃ DỰA TRÊN ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC - PHẦN 1: TỔNG QUAN Information technology - Security techniques - Cryptography based

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12854-1:2020 (ISO/IEC 29192-1:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 1: Tổng quan

TCVN12854-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12854-1:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12854-1:2020 ISO/IEC 29192-1:2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - MẬT MÃ HẠNG NHẸ - PHẦN 1: TỔNG QUAN Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography - Part 1: General Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-1:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp

TCVN12823-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-1:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-1 : 2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN – PHẦN 1: PHÂN CẤP Mobile Offshore Units – Part 1: Classification Lời nói đầu TCVN 12823-1 : 2020 thay thế TCVN 5309: 2016. TCVN 12823-1 : 2020 xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12777-3:2020 (ISO 7588-3:1998) về Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử - Phần 3: Rơle loại nhỏ

TCVN12777-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12777-3:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12777-3:2020 ISO 7588-3:1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH ĐIỆN/ĐIỆN TỬ - PHẦN 3: RƠLE LOẠI NHỎ Road vehicles - Electrical/electronic switching devices - Part 3: Microrelay Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12504-3:2020 (ISO 6469-3:2018) về Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 3: An toàn về điện

TCVN12504-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12504-3:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12504-3:2020 ISO 6469-3:2018 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY ĐIỆN - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT AN TOÀN - PHẦN 3: AN TOÀN VỀ ĐIỆN Electrically propelled road vehicles - Safety specifications - Part 3: Electrical safety Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12504-1:2020 (ISO 6469-1:2019) về Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 1: Hệ thống tích điện nạp lại được (RESS)

TCVN12504-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12504-1:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12504-1:2020 ISO 6469-1:2019 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY ĐIỆN - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT AN TOÀN PHẦN 1: HỆ THỐNG TÍCH ĐIỆN NẠP LẠI ĐƯỢC (RESS) Electrically propelled road vehicles - Safety specifications - Part 1:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-6:2020 (ISO/IEC 9798-6:2010) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 6: Cơ chế sử dụng truyền dữ liệu thủ công

TCVN11817-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11817-6:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11817-6 : 2020 ISO/IEC 9798-6 : 2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - XÁC THỰC THỰC THỂ - PHẦN 6: CƠ CHẾ SỬ DỤNG TRUYỀN DỮ LIỆU THỦ CÔNG Information technology - Security techniques - Entity

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-5:2020 (ISO/IEC 9798-5:2009) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 5: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không tiết lộ thông tin

TCVN11817-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11817-5:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11817-5 : 2020 ISO/IEC 9798-5 : 2009 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - XÁC THỰC THỰC THỂ - PHẦN 5: CƠ CHẾ SỬ DỤNG KỸ THUẬT KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Entity

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10906-5:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet

TCVN10906-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10906-5:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10906-5:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - SỰ PHÙ HỢP CỦA GIAO THỨC - PHẦN 5: KIỂM TRA GIAO THỨC BẢN TIN ĐIỀU KHIỂN INTERNET Internet Protocol, Version 6 (IPv6) - Protocol conformance - Part 5: Protocol

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-5:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn

TCVN12823-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-5:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-5 : 2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHẦN 5: VẬT LIỆU VÀ HÀN Mobile Offshore Units - Part 5: Materials and welding Lời nói đầu TCVN 12823-5 : 2020 thay thế TCVN 5317 : 2016 và TCVN 5318 : 2016. TCVN 12823-5

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-4:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 4: An toàn và phòng chống cháy

TCVN12823-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-4:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-4:2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHẦN 4: AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY Mobile Offshore Units - Part 4: Safety Equipment and Fire Protection Lời nói đầu TCVN 12823-4: 2020 thay thế cho TCVN 5314: 2016 và

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-3:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống

TCVN12823-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-3:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-3:2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHẦN 3: MÁY VÀ HỆ THỐNG Mobile Offshore Units - Part 3: Machinery and systems Lời nói đầu TCVN 12823-3:2020 thay thế cho TCVN 5315:2016 và TCVN 5316:2016. TCVN 12823-3:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11