Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 40/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 9863 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-2:2020 (ISO 6361-2:2014) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 2: Cơ tính

TCVN13065-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13065-2:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-2:2020 ISO 6361-2:2014 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC – TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM – PHẦN 2: CƠ TÍNH Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 2: Mechanical properties Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12880-2:2020 (ISO 28598-2:2017) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

TCVN12880-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12880-2:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12880-2:2020 ISO 28598-2:2017 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ ƯU TIÊN (APP) - PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU MỘT LẦN PHỐI HỢP DÙNG CHO LẤY MẪU CHẤP NHẬN ĐỊNH TÍNH Acceptance sampling procedures based

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12880-1:2020 (ISO 28598-1:2017) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) – Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP

TCVN12880-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12880-1:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12880-1:2020 ISO 28598-1:2017 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ ƯU TIÊN (APP) - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH TIẾP CẬN APP Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11525-3:2020 (ISO 1431-3:2017) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Độ bền rạn nứt ôzôn - Phần 3: Phương pháp so sánh và thay thế để xác định nồng độ ôzôn trong buồng thử nghiệm phòng thí nghiệm

TCVN11525-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11525-3:2020,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11525-3:2020 ISO 1431-3:2017 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - ĐỘ BỀN RẠN NỨT ÔZÔN - PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀ THAY THẾ ĐỂ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ÔZÔN TRONG BUỒNG THỬ NGHIỆM PHÒNG THÍ NGHIỆM Rubber,

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-22:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 22: Thang máy điện với đường chạy nghiêng

TCVN6396-22:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-22:2020,***,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-22:2020 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 22: THANG MÁY ĐIỆN VỚI ĐƯỜNG CHẠY NGHIÊNG Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-21:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 21: Thang máy mới chở người, thang máy mới chở người và hàng trong các tòa nhà đang sử dụng

81-28:2003), Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. - TCVN 6396-31:2020 (EN 81-31:2010), Phần 31: Thang máy chở hàng có thể tiếp cận. - TCVN 6396-40:2018 (EN 81-40:2008), Phần 40: Thang máy leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển theo phương nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động. -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6187-2:2020 (ISO 9308-2:2012) về Chất lượng nước - Phương pháp định lượng vi khuẩn Escherichia coli và coliform - Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất

TCVN6187-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6187-2:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6187-2:2020 ISO 9308-2:2012 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI VÀ COLIFORM - PHẦN 2: KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT Water quality - Enumeration of Escherichia coli

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12824-3:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 3: Nhóm các giống Tràm lai

TCVN12824-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12824-3:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12824-3:2020 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH PHẦN 3: NHÓM CÁC GIỐNG TRÀM LAI Forest tree cultivar- Testing for distinctness, uniformity and stability Part 3:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12824-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Nhóm các giống Bạch đàn lai

TCVN12824-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12824-2:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12824-2 : 2020 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH PHẦN 2: NHÓM CÁC GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI Forest tree cultivar- Testing for distinctness, uniformity and stability Part 2:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12824-1:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 1: Nhóm các giống keo lai

TCVN12824-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12824-1:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12824-1:2020 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH PHẦN 1: NHÓM CÁC GIỐNG KEO LAI Forest tree cultivar - Testing for distinctness, uniformity and stability Part 1: Acacia

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-1:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 1: Băng trắng

TCVN12829-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12829-1:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12829-1:2020 C�NG TR�NH PH�NG CH�Y, CHỮA CH�Y RỪNG - ĐƯỜNG BĂNG CẢN LỬA PHẦN 1: BĂNG TRẮNG Forest fires prevention and fighting construction - Firebreaks Part 1: Bare belts Lời n�i đầu TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-2:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 2: Băng xanh

TCVN12829-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12829-2:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12829-2:2020 C�NG TR�NH PH�NG CH�Y, CHỮA CH�Y RỪNG - ĐƯỜNG BĂNG CẢN LỬA PHẦN 2: BĂNG XANH Forest fires prevention and fighting construction - Firebreaks Part 2: Greenbelts Lời n�i đầu TCVN 12829-2:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13150-1:2020 về Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho Kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Tái chế sâu sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường

TCVN13150-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13150-1:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13150-1:2020 LỚP VẬT LIỆU TÁI CHẾ NGUỘI TẠI CHỖ DÙNG CHO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - PHẦN 1: TÁI CHẾ SÂU SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG Cold in-place recycled material layer

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-7:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái

TCVN12714-7:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-7:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-7:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 7: DẦU R�I Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 7: Dipterocarpus alatus Lời n�i đầu TCVN 12714-7: 2020 do Viện Nghi�n

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-8:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa

TCVN12714-8:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-8:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-8:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 8: L�T HOA Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 8: Chukrasia tabularis A.juss Lời n�i đầu TCVN 12714-8: 2020 do Viện

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-5:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng

TCVN12714-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-5:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-5:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 5: TR�M TRẮNG Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 5: Canarium album Raeusch Lời n�i đầu TCVN 12714-5: 2020 do Viện

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-6:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh

TCVN12714-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-6:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-6: 2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 6: GIỔI XANH Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 6: Michelia mediocris Dandy Lời n�i đầu TCVN 12714-6: 2020 do

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-2:2020 về Thịt mát - Phần 2: Thịt trâu, bò

TCVN12429-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12429-2:2020,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12429-2:2020 THỊT MÁT – PHẦN 2: THỊT TRÂU, BÒ Chilled meat - Part 2: Buffalo meat, beef Lời nói đầu TCVN 12429-2:2020 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11872-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 2: Thông nhựa

TCVN11872-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11872-2:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11872-2:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG TH�NG PHẦN 2: TH�NG NHỰA Forest tree cultivar - Pine seedling Part 2: Pinus merkusii Juss et de Vries Lời n�i đầu TCVN 11872-2:2020 do Viện Khoa học L�m nghiệp Việt

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8761-3:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 3: Nhóm loài cây ngập mặn

TCVN8761-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8761-3:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8761-3:2020 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP – KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHẦN 3: NHÓM LOÀI CÂY NGẬP MẶN Forest tree cultivars – Testing for Value if Cultivation and Use Part 3: Mangrove Trees Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201