Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 40/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 9869 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12871:2020 về Văn phòng kết hợp lưu trú Yêu cầu chung về thiết kế

TCVN12871:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12871:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ Officetel-General Requirements for Design Lời nói đầu TCVN 12871:2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12873:2020 về Căn hộ lưu trú - Yêu cầu chung về thiết kế

TCVN12873:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12873:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ Condotel - General Requirements for Design Lời nói đầu TCVN 12873:2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12883:2020 về Xăng nền để pha chế xăng sinh học - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12883:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12883:2020,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12883:2020 XĂNG NỀN ĐỂ PHA CHẾ SINH HỌC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Base gasoline used for blending gasohol - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 12883:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3578:2020 về Sắn khô

TCVN3578:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3578:2020,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3578:2020 SẮN KHÔ Dried cassava Lời nói đầu TCVN 3578:2020 thay thế TCVN 3578:1994; TCVN 3578:2020 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12872:2020 về Nhà thương mại liên kế - Yêu cầu chung về thiết kế

TCVN12872:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12872:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ Shophouse - General Requirements for Design Lời nói đầu TCVN12872:2020 do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8893:2020 về Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia

TCVN8893:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8893:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8893-2020 CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA Technical grading for national railway Lời nói đầu TCVN 8893:2020 thay thế TCVN 8893: 2011 TCVN 8893:2020 do Cục Đường sắt Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị,

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12845:2020 về Công trình thuỷ lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật

TCVN12845:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12845:2020,***,Nông nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12845:2020 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI VÀ BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT Hydraulics structures - Work

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12893:2020 về Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) - Kiểm tra tuân thủ IPv6 của thiết bị định tuyến biên khách hàng

TCVN12893:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12893:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12893:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - KIỂM TRA TUÂN THỦ IPv6 CỦA THIẾT BỊ ĐỊNH TUYẾN BIÊN KHÁCH HÀNG Internet Protocol version 6 (IPv6) - IPv6 Conformance Test for Customer Edge Router Mục lục 1  Phạm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12866:2020 về Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt/phay kiểu cầu bao gồm cả các loại điều khiển số (NC/CNC)

TCVN12866:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12866:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12866:2020 MÁY VÀ THIẾT BỊ KHAI THÁC VÀ GIA CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN - AN TOÀN - YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY CẮT/PHAY KIỂU CẦU BAO GỒM CẢ CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN SỐ (NC/CNC) Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12865:2020 về Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy hoàn thiện bề mặt

TCVN12865:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12865:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12865:2020 MÁY VÀ THIẾT BỊ KHAI THÁC VÀ GIA CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN - AN TOÀN - YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY HOÀN THIỆN BỀ MẶT Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface finishing machines

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12861:2020 về Máy đào hầm - Máy đào kiểu đầu cắt và máy đào liên tục - Yêu cầu an toàn

TCVN12861:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12861:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12861:2020 MÁY ĐÀO HẦM - MÁY ĐÀO KIỂU ĐẦU CẮT VÀ MÁY ĐÀO LIÊN TỤC - YÊU CẦU AN TOÀN Tunnelling machines - Roadheaders and continuous miners - Safety requirement Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn loại C

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12859:2020 về Máy đào hầm - Yêu cầu an toàn

TCVN12859:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12859:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12859:2020 MÁY ĐÀO HẦM – YÊU CẦU AN TOÀN Tunnelling machinery- Safety requirement Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn loại C như quy định trong TCVN 7383 (ISO 12100). Các máy có liên quan và các mối nguy

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12790:2020 về Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor

TCVN12790:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12790:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12790:2020 ĐẤT, ĐÁ DĂM DÙNG TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - ĐẦM NÉN PROCTOR Soils, Aggregates for Transport Infrastructure - Proctor Compaction Test Lời nói đầu TCVN 12790:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo hai tiêu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12941:2020 về Bánh dẻo

TCVN12941:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12941:2020,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12941:2020 BÁNH DẺO Sticky rice mooncake Lời nói đầu TCVN 12941:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12940:2020 về Bánh nướng

TCVN12940:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12940:2020,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12940:2020 BÁNH NƯỚNG Baked mooncake Lời nói đầu TCVN 12940:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12887:2020 về Đất, đá, quặng đất hiếm - Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm - Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS)

TCVN12887:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12887:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12887:2020 ĐẤT, ĐÁ, QUẶNG ĐẤT HIẾM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM - PHƯƠNG PHÁP KHỐI PHỔ PLASMA CẢM ỨNG (ICP - MS) Soils, rocks ores of rare earth elements - Determination of rare earth elements content -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12886:2020 về Đất, đá, quặng uran - Xác định hàm lượng urani, thori - Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS)

TCVN12886:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12886:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12886:2020 ĐẤT, ĐÁ, QUẶNG URAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG URANI, THORI - PHƯƠNG PHÁP KHỐI PHỔ PLASMA CẢM ỨNG (ICP - MS) Ores of urani elements - Determination of Uranium, Thorium elements content - Inductively coupled

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12791:2020 về Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai

TCVN12791:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12791:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12791:2020 XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DAO ĐAI Standard Test Method for Density of Soil in Place by the Drive-Cylinder Method Lời nói đầu TCVN 12791:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12792:2020 về Vật liệu nền, móng mặt đường - Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm

TCVN12792:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12792:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12792:2020 VẬT LIỆU NỀN, MÓNG MẶT ĐƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ SỐ CBR TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Road and foundation materials - Standard test Method for California bearing Ratio (CBR) in the laboratory Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12632:2020 về Bê tông tự lèn - Thi công và nghiệm thu

TCVN12632:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12632:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12632 : 2020 BÊ TÔNG TỰ LÈN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Self - compacting concrete - Construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 12362 : 2020 do Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144