Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 40/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 9869 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27002:2020 (ISO/IEC 27002:2013) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin

TCVNISO/IEC27002:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/IEC 27002:2020 ISO/IEC 27002:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - QUY TẮC THỰC HÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Code of practice for information security

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-10:2020 về Phân bón - Phần 10: Xác định tỷ trọng

TCVN13263-10:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-10:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-10:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG Fertilizers - Part 10: Determination of relative density Lời nói đầu TCVN 13263-10:2020 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-8:2020 về Phân bón - Phần 8: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

TCVN13263-8:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-8:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-8:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO HÓA TAN TRONG AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Part 8: Determination of acid - soluble boron content by spectrophotometric method

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-9:2020 về Phân bón - Phần 9: Xác định độ pH

TCVN13263-9:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-9:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-9:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH Fertilizers - Part 9: Determination of pH Lời nói đầu TCVN 13263-9:2020 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-7:2020 về Phân bón - Phần 7: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

TCVN13263-7:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-7:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-7:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO HÒA TAN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Part 7: Determination of water- soluble boron content by spectrophotometric method Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-6:2020 về Phân bón - Phần 6: Xác định hàm lượng nhóm gibberellin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN13263-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-6:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-6:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÓM GIBBERELLIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fertilizers - Part 6: Determination of gibberellin group content by high performance liquid chromatographic

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-5:2020 về Phân bón - Phần 5: Xác định hàm lượng nhóm auxin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN13263-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-5:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-5:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÓM AUXIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fertilizers - Part 5: Determination of auxin group content by high performance liquid chromatographic method Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-4:2020 về Phân bón - Phần 4: Xác định hàm lượng vitamin E bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN13263-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-4:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-4:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN E BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fertilizers - Part 4: Determination of vitamin E content by high performance liquid chromatographic method Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-3:2020 về Phân bón - Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN13263-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-3:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-3:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN C BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fertilizers - Part 3: Determination of vitamin C by high performance liquid chromatographic method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-2:2020 về Phân bón - Phần 2: Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN13263-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-2:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-2:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN NHÓM B BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fertilizers - Part 2: Determination of vitamin B group content by high pertormance liquid chromatographic method

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-1:2020 về Phân bón - Phần 1: Xác định hàm lượng Vitamin A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN13263-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-1:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-1:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN A BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fertilizers - Part 1: Determination of vitamin A content by high performance liquid chromatographic method Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11872-3:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 3: Thông ba lá

TCVN11872-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11872-3:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11872-3:2020 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG THÔNG PHẦN 3: THÔNG BA LÁ Forest tree cultivar- Pine seedling Part 3: Pinus kesiya Royle ex Gordon Lời nói đầu TCVN 11872-3:2020 do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13149-1:2020 về Ghi đường sắt - Phần 1: Ghi khổ đường 1000 mm và khổ đường 1435 mm có tốc độ tàu 12 km/h - Ghi lồng có tốc độ tàu nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/h

TCVN13149-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13149-1:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13149-1:2020 GHI ĐƯỜNG SẮT - PHẦN 1: GHI KHỔ ĐƯỜNG 1000 MM VÀ KHỔ ĐƯỜNG 1435 MM CÓ TỐC ĐỘ TÀU 120 KM/H - GHI ĐƯỜNG CÓ TỐC ĐỘ TÀU NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 100 KM/H Railway Turnout - Part 1:1000 mm gauge and 1435 mm gauge turnouts

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-2:2020 (ISO 6363-2:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 2: Cơ tính

TCVN13066-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-2:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-2:2020 ISO 6363-2:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 2: CƠ TÍNH Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 2:

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-5:2020 (ISO 6363-5:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 5: Thanh vuông, hình sáu cạnh và dây - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN13066-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-5:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-5:2020 ISO 6363-5:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 5: THANH VUÔNG, HÌNH SÁU CẠNH VÀ DÂY - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-6:2020 (ISO 6363-6:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 6: Ống tròn kéo - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN13066-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-6:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-6:2020 ISO 6363-6:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 6: ỐNG TRÒN KÉO - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242