Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3971/QĐ-TCCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179484 văn bản

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

2

Quyết định 3971/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3971/QD-BKHCN,Quyết định 3971 2017,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn Quốc gia ,Hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia,Tiêu chuẩn BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3971/QĐ

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

3

Quyết định 3971/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội

3971/QD-UBND,Quyết định 3971 2017,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Sửa đổi thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2017

4

Quyết định 3971/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia đối với thực phẩm và sản phẩm nông sản thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3971/QD-BKHCN,Quyết định 3971 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia 2015,Tiêu chuẩn quốc gia Âm học ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học,Sản phẩm nông sản thực phẩm BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

5

Quyết định 3971/QĐ-BVHTTDL năm 2011 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3971/QD-BVHTTDL,Quyết định 3971,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,thủ tục hành chính Bộ VHTTDL 2011,TTHC Bộ Văn hoá thể thao du lịch,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

6

Quyết định 579/QĐ-TCCB về Kế hoạch thi và chỉ tiêu thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

579/QD-TCCB,Quyết định 579 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên,Chỉ tiêu thi nâng ngạch lên chuyên viên ngành Tòa án,Thi nâng ngạch lên chuyên viên ngành Tòa án 2020,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

7

Thông báo 3971/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên phụ liệu sản xuất mỹ phẩm thuộc nhóm rượu mạch hở do Tổng cục Hải quan ban hành

3971/TB-TCHQ,Thông báo 3971,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa, kết quả phân loại xuất nhập khẩu,kết quả phân loại XNK,Nguyên phụ liệu sản xuất mỹ phẩm, Rượu mạch hở,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

8

Quyết định 773/QĐ-TCCB về Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính năm 2019 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

773/QD-TCCB,Quyết định 773 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Kế hoạch thi nâng ngạch công chức,Điều chỉnh chỉ tiêu nâng ngạch ,Chỉ tiêu nâng ngạch ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

9

Quyết định 3442/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

3442/QD-BNN-TCCB,Quyết định 3442 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khảo sát sự hài lòng của người dân dịch vụ công trực tuyến,Khảo sát sự hài lòng doanh nghiệp dịch vụ công trực tuyến,Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân năm 2020,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

10

Quyết định 3971/QĐDC-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 65/2013/-UBND về Quy định tổ chức và hoạt động của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

3971/QDDC-UBND,Quyết định 3971,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3971/QĐĐC-UBND Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

11

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB về Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

851/QD-BNN-TCCB,Quyết định 851 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch,Chi cải cách hành chính,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

12

Quyết định 333/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

333/QD-BNN-TCCB,Quyết định 333 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cải cách hành chính,Kế hoạch Tổng kết ,Xây dựng chương trình,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

13

Quyết định 2093/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2093/QD-BNN-TCCB,Quyết định 2093 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quỹ bảo vệ và phát triển rừng,Tổ chức,Hoạt động,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

14

Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1888/QD-BNN-TCCB,Quyết định 1888 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo ,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Tiêu chuẩn Chức danh,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

15

Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1886/QD-BNN-TCCB,Quyết định 1886 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cán bộ công chức,Xếp lương khi bổ nhiệm công chức,Công chức lãnh đạo,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

16

Quyết định 5126/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5126/QD-BNN-TCCB,Quyết định 5126 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chỉ số cải cách hành chính ,Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

17

Quyết định 4859/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 về Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4859/QD-BNN-TCCB,Quyết định 4859 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cải cách hành chính,Kiểm tra cải cách hành chính ,Chi cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

18

Quyết định 851/QĐ-TCCB năm 2016 Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân ban hành

851/QD-TCCB,Quyết định 851 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Tòa án nhân dân tối cao,Quy chế đánh giá,Cán bộ công chức viên chức,Tiêu chí đánh giá phân loại ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

19

Quyết định 4031/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 ban hành danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018-2019

4031/QD-BNN-TCCB,Quyết định 4031,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bãi bỏ bộ thủ tục hành chính ,Bổ sung thủ tục hành chính,Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ,Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

20

Quyết định 3752/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3752/QD-BNN-TCCB,Quyết định 3752 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chương trình bồi dưỡng,Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ,Bồi dưỡng đào tạo,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171