Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3956/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 142678 văn bản

1

Quyết định 3956/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Chất dẻo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3956/QD-BKHCN,Quyết định 3956,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Chất dẻo BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3956/QĐ-BKHCN

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

2

Quyết định 3956/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 3956/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Cán cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

3

Quyết định 3956/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

--------------- Số: 3956/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân) BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

4

Quyết định 3956/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch kinh phí nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa

3956/QD-UBND,Quyết định 3956,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3956/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 12

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

5

Quyết định 3956/QĐ-UBND năm 2015 Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đối với người làm việc trong biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Bình Định ban hành

3956/QD-UBND,Quyết định 3956 2015,Tỉnh Bình Định,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3956/QĐ-UBND Bình Định, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 03/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

6

Quyết định 3956/QĐ-UBND năm 2011 về Danh mục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

3956/QD-UBND,Quyết định 3956 2011,Tỉnh Quảng Nam,Thời gian giải quyết thủ tục hành chính,Bộ danh mục thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2011

7

Quyết định 3956/2005/QĐ-BCN phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dệt Nha Trang thành Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

3956/2005/QD-BCN,Quyết định 3956 2005,Bộ Công nghiệp,Công ty Dệt May Nha Trang,Công ty Dệt Nha Trang,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3956/2005/QĐ-BCN Hà

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông báo 3956/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm chống ăn mòn dạng lỏng có tác dụng bảo vệ ống và thiết bị lòng giếng khoan do Tổng cục Hải quan ban hành

3956/TB-TCHQ,Thông báo 3956,Tổng cục Hải quan, Chế phẩm chống ăn mòn dạng lỏng, Chế phẩm chống ăn mòn ống thiết bị,Phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại hàng hóa XNK,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

9

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN năm 2020 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1383/QD-BKHCN,Quyết định 1383 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đính chính Quy chuẩn QCVN 19:2019/BKHCN,Quy chuẩn sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED,Đính chính Quy chuẩn sản phẩm chiếu sáng

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

10

Quyết định 1382/QĐ-BKHCN năm 2020 đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1382/QD-BKHCN,Quyết định 1382 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đính chính Quy chuẩn QCVN 03:2019/BKHCN,Đính chính Quy chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em,Quy chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

11

Quyết định 961/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

961/QD-BKHCN,Quyết định 961 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch rà soát văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước,Rà soát văn bản Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

12

Quyết định 877/QĐ-BKHCN về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

877/QD-BKHCN,Quyết định 877 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Người lao động,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

13

Quyết định 686/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Xăng nền để pha chế xăng sinh học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

686/QD-BKHCN,Quyết định 686 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố Tiêu chuẩn quốc gia Xăng nền,Công bố Tiêu chuẩn quốc gia pha chế xăng sinh học BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

14

Quyết định 632/QĐ-BKHCN về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

632/QD-BKHCN,Quyết định 632 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020,Phổ biến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Phổ biến Luật Chuyển giao công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

15

Quyết định 614/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

614/QD-BKHCN,Quyết định 614 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về đường sắt,Tiêu chuẩn quốc gia cấp kỹ thuật đường sắt,Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia,Giao thông - Vận tải BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

16

Quyết định 615/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Cấp kỹ thuật đường sắt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

615/QD-BKHCN,Quyết định 615 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia cấp kỹ thuật đường sắt,Hủy bỏ Tiêu chuẩn Cấp kỹ thuật đường sắt,Tiêu chuẩn Cấp kỹ thuật đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

17

Quyết định 616/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

616/QD-BKHCN,Quyết định 616 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia,Tiêu chuẩn quốc gia Giàn di động trên biển,Hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Công trình biển BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

18

Quyết định 610/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

610/QD-BKHCN,Quyết định 610 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chuẩn đo lường quốc gia,Chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia ,Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

19

Quyết định 587/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ )

587/QD-BKHCN,Quyết định 587 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cơ chế một cửa,Giải quyết thủ tục hành chính,Lĩnh vực khoa học và công nghệ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

20

Quyết định 508/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020-2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

508/QD-BKHCN,Quyết định 508 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch thực hiện,Chiến lược,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 508/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117