Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3902/YT-ĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22314 văn bản

1

Quyết định 3902/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3902/QD-BKHCN,Quyết định 3902,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Phụ gia thực phẩm BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3902

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

2

Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT năm 2020 về phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành

2686/HDLN:GDDT-YT,Hướng dẫn 2686 2020,Thành phố Hà Nội,Phòng chống COVID 19 Sở Giáo dục Hà Nội,Phòng chống COVID-19 đầu năm học 2020-2021,Hà Nội phòng chống dịch COVID-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

3

Quyết định 3902/QĐ-BTP năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

3902/QD-BTP,Quyết định 3902 2012,Bộ Tư pháp,Trọng tài Thương mại,Trung tâm Trọng tài,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3902/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

4

Hướng dẫn 537/HDLN -BHXH-GD&ĐT-YT-TC-ĐHH năm 2015 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

537/HDLN-BHXH-GDDT-YT-TC-DHH,Hướng dẫn 537 2015,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo hiểm,Giáo dục,Thể thao - Y tế TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LIÊN NGÀNH BHXH – GD&ĐT - Y TẾ - TÀI CHÍNH – ĐẠI HỌC HUẾ ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

5

Quyết định 3902/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thành lập Ban Tổ chức Mít tinh ra quân hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

3902/QD-BVHTTDL,Quyết định 3902 2010,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thành lập Ban tổ chức,Phòng chống HIV/AIDS,Tháng hành động,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 04/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

6

Hướng dẫn 3261/HD-YT-BHXH năm 2017 về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

3261/HD-YT-BHXH,Hướng dẫn 3261 2017,Thành phố Hà Nội,Bảo hiểm y tế,Khám bệnh chữa bệnh,Lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN NGÀNH Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2018

7

Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH năm 2016 về đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

2616/HD-YT-BHXH,Hướng dẫn 2616 2016,Thành phố Hà Nội,Bảo hiểm y tế,Tổ chức thực hiện,Tổ chức thực hiện luật ,Chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ,Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN NGÀNH Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

8

Hướng dẫn 2584/HD-YT-BHXH năm 2015 đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

2584/HD-YT-BHXH,Hướng dẫn 2584,Thành phố Hà Nội,Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,Chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ,Nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ,Cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN NGÀNH: Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

9

Quy chế phối hợp 1094/QCPH-YT-NN-CT năm 2015 công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1094/QCPH-YT-NN-CT,Quy chế 1094 2015,Tỉnh Bắc Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ Y TẾ - SỞ NN & PTNT SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1094/QCPH-YT

Ban hành: 28/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

Ban hành: 19/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông báo liên tịch 1529/GDĐT-YT chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc và khẩn trương các biện pháp phòng chống các loại dịch Cúm A (H1N1) do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1529/GDDT-YT,Thông báo 1529 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ-SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1529/GDĐT-YT

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

12

Hướng dẫn 05/HDLN-LĐTBXH-TC-YT-BHXH năm 2015 về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

05/HDLN-LDTBXH-TC-YT-BHXH,Hướng dẫn 05 2015,Tỉnh Hà Giang,Bảo hiểm UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ LAO ĐỘNG TBXH - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05

Ban hành: 11/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

13

Hướng dẫn 02/HDLN-YT-TC-LĐTB&XH-BHXH-BDT năm 2013 thực hiện khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

02/HDLN-YT-TC-LDTB&XH-BHXH-BDT,Hướng dẫn 02 2013,Tỉnh Lào Cai,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH LÀO CAI SỞ Y TẾ - SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - SỞ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM XÃ HỘI - BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

14

Trích yếu số 2952/YT-TCCB ngày 29/04/2004 của Bộ Y tế về việc xếp hạng bệnh viện

2952/YT-TCCB,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2952/YT-TCCB V/v xếp hạng bệnh viện Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004 TRÍCH YẾU Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

15

Hướng dẫn 311/HDLN-LĐTBXH-YT về quy trình lập thủ tục hồ sơ thực hiện chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang ban hành

311/HDLN-LDTBXH-YT,Hướng dẫn 311 2007,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH TUYÊN QUANG LIÊN NGÀNH: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 311/HDLN-LĐTBXH-YT

Ban hành: 09/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2011

16

Hướng dẫn liên ngành 03/HD-LNLĐTBXH-YT-TC-BHXH thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng chế độ khám chữa bệnh theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Y tế - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang ban hành

03/HD-LNLDTBXH-YT-TC-BHXH,Hướng dẫn 03 2008,Tỉnh Hà Giang,Mua thẻ bảo hiểm y tế,Khám chữa bệnh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ LAO ĐỘNG-TBXH - SỞ Y TẾ- SỞ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

17

Quyết định 62/QĐ-K2ĐT năm 2017 Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

62/QD-K2DT,Quyết định 62 2017,Cục Khoa học công nghệ và Đào ,Nghiên cứu thử nghiệm ,Thử nghiệm lâm sàng,Biến cố bất lợi ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

18

Kế hoạch 925/KH-SGD&ĐT năm 2016 tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành

925/KH-SGD&DT,Thành phố Hà Nội,Ngành giáo dục,Tổ chức phong trào thi đua,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2016

19

Quyết định 141/QĐ-K2ĐT năm 2015 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu” do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

141/QD-K2DT,Quyết định 141,Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo,Thử nghiệm lâm sàng,Nghiên cứu thử thuốc lâm sàng,Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

20

Hướng dẫn liên ngành 108/HDLN-TP-NV-GDĐT-YT-CA năm 2005 về trách nhiệm của ngành hữu quan trong việc cải chính, đính chính giấy tờ trong hồ sơ cá nhân công dân theo chỉ thị 15/CT-UB do Sở Tư pháp – Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Y tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Thu Nơi nhận: - Các Bộ ngành: TP-NV-CA-YT-GD và ĐT (b/c) - TT tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh (b/c) - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể (để phối hợp) - UBND các huyện, thị (T/h) - UBND xã, phường, thị trấn (T/h) - Doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế đóng tại địa phương - Phòng Giáo dục

Ban hành: 04/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112