Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 39/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 130917 văn bản

1

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Cao Bằng,Điều lệ tổ chức Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng,Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng,Quy chế quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất Cao Bằng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

2

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp Sóc Trăng,Kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp Sóc Trăng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

3

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn được quy định là tài sản cố định; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tỉnh Thái Nguyên,Danh mục tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình,Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình tỉnh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

4

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Vĩnh Long,Bãi bỏ Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất Vĩnh Long,Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất Vĩnh Long,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

5

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND về Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai,Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Điện tử,Cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

6

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin một cửa điện tử,Hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử Quảng Ngãi,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

7

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Hậu Giang,Giá tính thuế tài nguyên 2021 Hậu Giang,Giá tính thuế tài nguyên Hậu Giang,Hậu Giang quy định giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

8

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Nghệ An,Cơ chế điều hành ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An,Cơ chế quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An,Quản lý điều hành ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

9

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Hà Nam,Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hà Nam,Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng,Hà Nam ban hành quy định lệ phí trong xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

10

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Bảng đơn giá cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá cây trồng tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá cây trồng năm 2021,Đơn giá cây trồng tỉnh Kon Tum 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

11

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Mật độ chăn nuôi tỉnh Đắk Lắk,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Đắk Lắk đến 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

12

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Hải Phòng

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Thành phố Hải Phòng,Sử dụng lòng đường không vào mục đích giao thông,Sử dụng hè phố không vào mục đích giao thông,Sử dụng tạm thời hè phố thành phố Hải Phòng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

13

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Phối hợp của các cơ quan xử lý vấn đề lãnh sự Hà Tĩnh,Xử lý vấn đề lãnh sự liên quan đến người nước ngoài,Vấn đề lãnh sự liên quan đến người nước ngoài Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

14

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND Lâm Đồng,Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Lâm Đồng,Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

15

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá ngày công công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Đơn giá ngày công công trình lâm sinh,Phê duyệt đơn giá ngày công công trình lâm sinh,Quảng Ninh phê duyệt đơn giá công trình lâm sinh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

16

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 447/2013/QĐ-UBND; 448/2013/QĐ-UBND; 314/2014/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Giang ban hành

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Bắc Giang,Bãi bỏ Quyết định 447/2013/QĐ-UBND Bắc Giang,Bãi bỏ Quyết định 448/2013/QĐ-UBND Bắc Giang,Bãi bỏ Quyết định 314/2014/QĐ-UBND Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

17

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất tỉnh Vĩnh Phúc,Đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất,Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền Vĩnh Phúc,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

18

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Lai Châu,Quản lý chữ ký số trong cơ quan tỉnh Lai Châu,Sửa đổi Quy chế quản lý chữ ký số trong cơ quan,Sửa đổi Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Lai Châu,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

19

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng,Thành lập Văn phòng công chứng tỉnh Thanh Hóa,Hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng Thanh Hóa,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

20

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình,Lạng Sơn quy định danh mục tài sản vô hình,Lạng Sơn quy định danh mục tài sản hữu hình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server251