Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 39/2014/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6573 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2014/BTC đối với thóc dự trữ quốc gia

thế  QCVN 14: 2011/BTC; QCVN 14: 2014/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Ban hành: 24/04/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2014/BTC đối với muối ăn dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

 đối với muối ăn dự trữ quốc gia biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 27/ 2014/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Ban hành: 20/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12358:2018 (ASEAN STAN 39:2014) về Me ngọt quả tươi

TCVN12358:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12358:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12358:2018 ASEAN STAN 39:2014 ME NGỌT QUẢ TƯƠI Sweet tamarind Lời nói đầu TCVN 12358:2018 hoàn toàn tương đương với ASEAN STAN 39:2014; TCVN 12358:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thủy nội địa

thủy nội địa Việt Nam” ban hành theo Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.                                                           QCVN 39:2020/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA National technical regulation on Vietnam Inland Navigation Aids I.

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-39:2016 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 39: Bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà

TCVN8400-39:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-39:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-39:2016 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 39: BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP MÃN TÍNH Ở GÀ Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 39: Chronic respiratory disease in chicken and turkey Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BGTVT về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Aids LỜI NÓI ĐẦU QCVN 39:2011/BGTVT, do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011. Quy chuẩn này thay thế Tiêu chuẩn ngành 22TCN 269 - 2000 “Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam” ban hành kèm theo

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

for irrigated agriculture Lời nói đầu: QCVN 39:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BTTTT về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN39:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN39:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 39:2011/BTTTT ,Thiết bị VSAT,Hoạt động trong băng tần Ku ,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QCVN 39:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN KU National technical regulation on VSAT equipment

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-39:2011/BNNPTNT về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

National technical regulation on water hygiene criteria using in livestocks husbandry Lời nói đầu: QCVN 01 - 39:  2011/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số  33 /2011/TT-BNNPTNT ngày 6  tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 1. QUY

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-3-9:2014 (IEC 60721-3-9:1993) về Phân loại điều kiện môi trường - Phần 3-9: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt - Vi khí hậu bên trong sản phẩm

TCVN7921-3-9:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7921-3-9:2014,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7921-3-9:2014 IEC 60721-3-9:1993 PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG PHẦN 3-9: PHÂN LOẠI THEO NHÓM CÁC THAM SỐ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘ KHẮC NGHIỆT - VI KHÍ HẬU BÊN TRONG SẢN PHẨM Classification of environmental conditions - Part 3:

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-39:2007 (IEC 60068-2-39:1976) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-39: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Z/AMD: Thử nghiệm kết hợp tuần tự lạnh, áp suất không khí thấp và nóng ẩm

TCVN7699-2-39:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-39:2007,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-39:2007 IEC 60068-2-39:1976 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-39: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Z/AMD: THỬ NGHIỆM KẾT HỢP TUẦN TỰ LẠNH, ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ THẤP VÀ NÓNG ẨM Basic environmental testing procedures - Part 2-39: Tests

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-39:2007 (IEC 60335-2-39:2004) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-39: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ nấu đa năng bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN5699-2-39:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-39:2007,***,Điện - điện tử TCVN 5699-2-39:2007 IEC 60335-2-39:2004 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-39: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ NẤU ĐA NĂNG BẰNG ĐIỆN DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TCVN9905:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9905:2014,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9905 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY Hydraulic structures - Design reliability requirements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TCVN10667:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10667:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10521:2014 (ISO 62:2008) về Chất dẻo - Xác định độ hấp thụ nước

TCVN10521:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10521:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10521:2014 ISO 62:2008 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC Plastics - Determination of water absorption Lời nói đầu TCVN 10521:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 62:2008. TCVN 10521:2014 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10440:2014 (ISO 17709:2004) về Giầy dép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị và khoảng thời gian điều hòa mẫu và mẫu thử

TCVN10440:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10440:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10440:2014 ISO 17709:2004 GIẦY DÉP – VỊ TRÍ LẤY MẪU, CHUẨN BỊ VÀ KHOẢNG THỜI GIAN ĐIỀU HÒA MẪU VÀ MẪU THỬ Footwear – Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9903:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm

TCVN9903:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9903:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9903 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI YÊU CẦU THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HẠ MỰC NƯỚC NGẦM Hydraulic structures - Requirements for design, construction and acceptance of decreasing groundwater level Lời nói đầu TCVN 9903

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9906:2014 về Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu

TCVN9906:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9906:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9906: 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CỌC XI MĂNG ĐẤT THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP JET-GROUTING - YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CHO XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU Hydraulic structures - Cement soil columns created by Jet-grouting method -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2014 về Cà phê nhân

TCVN4193:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4193:2014,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193 : 2014 CÀ PHÊ NHÂN Green Coffee Lời nói đầu TCVN 4193:2014 thay thế TCVN 4193:2005; TCVN 4193:2014 do Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2619:2014 về Phân urê - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN2619:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2619:2014,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2619:2014 PHÂN URÊ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Urea fertilizer - Specifications Lời nói đầu TCVN 2619:2014 thay thế cho TCVN 2619:1994. TCVN 2619:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134 Phân bón biên soạn trên cơ sở

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32