Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 39/2003/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62360 công văn

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 39/HĐND năm 2018 về đính chính Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

39/HDND,Công văn 39 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/HĐND V/v đính chính Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

3

Công văn 5245/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

5245/TCHQ-GSQL V/v xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và Thông tư 39 Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện một số quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

4

Công văn 4787/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 4787/TCHQ-TXNK V/v xử lý vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Trả lời vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Ban hành: 15/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

5

Công văn 39/BGDĐT-GDTH năm 2015 về tổng hợp đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT do Bộ giáo dục Đào tạo ban hành

39/BGDDT-GDTH,Công văn 39 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đánh giá,Chế độ khen thưởng học sinh,Học sinh tiểu học,Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

6

Công văn 39/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn trả thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

39/TCHQ-TXNK,Công văn 39 2015,Tổng cục Hải quan,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ,Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

7

Công văn 39/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng Tây Ninh về nhà ở nông thôn đạt chuẩn Bộ Xây dựng

39/BXD-QLN,Công văn 39 2014,Bộ Xây dựng,Xây dựng nhà ở nông thôn,Làm nhà ở nông thôn,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/BXD-QLN V/v Trả lời Sở Xây dựng Tây Ninh về nhà ở

Ban hành: 17/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

8

Công văn 39/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

39/GSQL-TH,Công văn 39 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O,vướng mắc C/O 2014,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

9

Công văn 39/TXNK-PL năm 2014 bổ sung hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

39/TXNK-PL,Công văn 39 2014,Cục thuế xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/TXNK-PL V/v bổ sung hồ sơ xác định trước

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

10

Công văn 5391/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1923/HQHCM-GSQL ngày 18/7/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; các công văn số 2147/HQHN-GSQL ngày 13/7/2018, 2264/HQHN-GSQL ngày 26/7/2018 và 2393/HQHN-GSQL ngày 03/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

11

Công văn 2762/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau: I. Nghị định 59/2018/NĐ-CP (công văn 1872/HQHCM-GSQL) 1. Việc xác định tiêu chí rủi ro

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

12

Công văn 5024/TCHQ-GSQL năm 2018 trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 5024/TCHQ-GSQL V/v trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Công ty CP Tân Cảng Cypress; (Đ/c: Lầu 15, tòa nhà TRN, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. Hồ

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

13

Công văn 2477/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

ngày 13/7/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 59) và Thông tư 39/2018/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 39), Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau: I. Vướng mắc liên quan đến Thông tư 39 1. Về việc xử phạt đối với các trường hợp người

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

14

Công văn 39/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

39/QLD-CL,Công văn 39 2013,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành thuốc,Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Thuốc không đạt chất lượng,Đình chỉ thuốc không đạt chất lượng,Thuốc kém chất lượng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

15

Công văn 39/BXD-QLN hướng dẫn đánh giá điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư khi đăng ký tham gia đầu tư dự án bất động sản, nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

39/BXD-QLN,Công văn 39 2012,Bộ Xây dựng,Đánh giá điều kiện năng lực tài chính ,Đầu tư bất động sản,Đầu tư nhà ở ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/BXD-QLN V/v

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

16

Công văn 39/BXD-KTXD về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

39/BXD-KTXD,Công văn 39 2012,Bộ Xây dựng,Chi phí quản lý dự án,Tư vấn đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/BXD-KTXD V/v: Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư

Ban hành: 07/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

17

Công văn 39/BXD-KHCN trả lời vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Trung tâm nghiên cứu khoa học HVKTQS do Bộ Xây dựng ban hành

39/BXD-KHCN,Công văn 39,Bộ Xây dựng,Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/BXD-KHCN V/v Trả lời vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

18

Công văn 39/TĐC-HCHQ khắc phục hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

39/TDC-HCHQ,Công văn 39 2012,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Hệ thống quản lý chất lượng,Cơ quan hành chính Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

19

Công văn 39/TTg-KTN về triển khai khởi công đầu tư xây dựng 10 cầu trên tuyến đường ĐT 883, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

39/TTg-KTN,Công văn 39,Thủ tướng Chính phủ,triển khai khởi công đầu tư xây dựng , khởi công đầu tư xây dựng , tuyến đường ĐT 883,Hợp đồng xây dựng chuyển giao,Theo hình thức Hợp đồng BT, xây dựng 10 cầu ,khởi công xây dựng ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

20

Công văn 39/BXD-VLXD hướng dẫn việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty Vicosimex do Bộ Xây dựng ban hành

39/BXD-VLXD,Công văn 39 2011,Bộ Xây dựng,Đã qua chế biến,Xuất khẩu cát trắng silic ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/BXD-VLXD V/v: hướng dẫn việc xuất khẩu

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server251