Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 39/2010/TT-BGTVT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 149446 văn bản

1

Thông tư 39/2010/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH 03 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2011

2

Thông tư 39/2018/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2018/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY

Ban hành: 21/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

3

Thông tư 39/2017/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2017/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

5

Thông tư 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH

Ban hành: 31/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2015

6

Thông tư 39/2014/TT-BGTVT quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

7

Thông tư 39/2013/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2013/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XE

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

8

Thông tư 39/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/2012/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Ban hành: 24/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

9

Thông tư 39/2011/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/2011/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

10

Quyết định 39/QĐ-BGTVT năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

11

Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HỌC

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

12

Thông tư 39/2010/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC

Ban hành: 16/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

13

Thông tư 39/2010/TT-BCT quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

14

Thông tư 39/2010/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN,

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

15

Thông tư 39/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2010

16

Thông tư 39/2010/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 12/2010/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 39/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2010

Ban hành: 22/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

17

Thông tư 40/2010/TT-BGTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TIẾT KHỐNG

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

18

Thông tư 38/2010/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 38/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH NHÂN

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

19

Thông tư 36/2010/TT-BGTVT ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH 04 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

20

Thông tư 37/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 37/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.156.58