Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 39/2006/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210958 văn bản

1

Quyết định 39/2006/QĐ-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

39/2006/QD-BTC,Quyết định 39 2006,Bộ Tài chính,Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ─── CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ───────────────── Số: 39/2006/QĐ-BTC

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

2

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành

39/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 39 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng,Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng,Tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

4

Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành

39/2020/TT-BTC,Thông tư 39 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán,Sửa đổi chế độ báo cáo kiểm toán độc lập,Báo cáo trong lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

5

Quyết định 39/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

39/QD-TTg,Quyết định 39 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân,Bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam,Danh mục bí mật của Hội Nông dân Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

6

Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế; bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

39/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

7

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

39/2018/TT-BTC,Thông tư 39 2018,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Kiểm tra giám sát hải quan,Thuế xuất khẩu,Hàng hoá xuất khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

8

Quyết định 39/2006/QĐ-BTM Phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

39/2006/QD-BTM,Quyết định 39 2006,Bộ Thương mại,Xúc tiến thương mại quốc gia 2007,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 39/2006/QĐ - BTM Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

9

Quyết định 39/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 378 : 2006 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng Titan điôxit" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

39/2006/QD-BXD,Quyết định 39 2006,Bộ Xây dựng,Vật liệu chịu lửa,Xác định hàm lượng Titan điôxit,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 39/2006/QĐ- BXD Hà Nội, ngày  27 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

10

Quyết định 39/2006/QĐ-BYT ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

39/2006/QD-BYT,Quyết định 39 2006,Bộ Y tế,Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 39/2006/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 13/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

11

Quyết định 39/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

39/2006/QD-BCN,Quyết định 39 2006,Bộ Công nghiệp,Tổ chức hoạt động,Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm,Giáo dục BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 39/2006/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 22/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

12

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND ban hành hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở tại nông thôn và đô thị đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

39/2006/QD-UBND,Quyết định 39 2006,Tỉnh Kiên Giang,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2006/QĐ

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2010

13

Quyết định 39/2006/QĐ-BGTVT ban hành bổ sung Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

39/2006/QD-BGTVT,Quyết định 39 2006,Bộ Giao thông vận tải,Chương trình đào tạo thuyền viên,Phương tiện thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 39/2006/QĐ- BGTVT Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

14

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Phần xây dựng)

39/2006/QD-UBND,Quyết định 39 2006,Tỉnh Trà Vinh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2006/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 27 tháng 10 năm

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

15

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND về việc thành lập phòng y tế quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

39/2006/QD-UBND,Quyết định 39 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập phòng y tế quận 8,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 39/2006/QĐ-UBND Quận 8, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

16

Quyết định 39/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

39/2006/QD-BGDDT,Quyết định 39 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung giáo dục đại học,Ngành Giáo dục tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 39 /2006/QĐ- BGDĐT Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

17

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển thủy lợi nhỏ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành

39/2006/QD-UBND,Quyết định 39 2006,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2006/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

18

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Bình

39/2006/QD-UBND,Quyết định 39 2006,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 11 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 11/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

19

Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quy định quản lý tem bưu chính kèm theo Quyết định 16/2005/-BBCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

39/2006/QD-BBCVT,Quyết định 39 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Quản lý tem bưu chính,Xuất nhập khẩu BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2006/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 07 tháng 09

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2006

20

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2006 do tỉnh An Giang ban hành

39/2006/QD-UBND,Quyết định 39 2006,Tỉnh An Giang,Công trình đầu tư xây dựng,Bổ sung kế hoạch vốn,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61